Inventim İlaçları › URODAY 3 gr 1 saşe › Kullanma Talimatı

URODAY 3 gr 1 saşe Kullanma Talimatı

Fosfomisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Fosfomisin İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 5 October  2012

URODAY 3 g saşe Ağızdan uygulanır.

Etken Madde

Her bir saşe etkin madde olarak 3 g fosfomisine eşdeğer 5.631 mg fosfomisin trometamol içerir.

Yardımcı maddeler

Şeker, sodyum sakkarin, aerosil 200, portakal aroması ve mandalina aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. URODAY nedir ve ne için kullanılır?

2. URODAY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. URODAY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. URODAY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.URODAY nedir ve ne için kullanılır?

URODAY saşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.

URODAY, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.

URODAY, PE/AIüminyum/Kuşe Kağıt ambalajda 1 ve 2 saşe karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.


2.URODAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

URODAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Etkin madde fosfomisin veya URODAY’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • URODAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız her bir URODAY içeriğinde 2,205 g şeker olduğunu dikkate alınız.
 • Böbrek iltihabı (nefrit, piyelonefrit gibi) gibi üst idrar yollan enfeksiyonunuz varsa kullanılması önerilmemektedir.
 • Orta ve hafif böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Hemen hemen tüm antibakteriyel İlaçlann kullanımında şiddeti değişen antibiyotik-kaynaklı ishal (diyare) görülebilir. İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında ciddi, sürekli veya kanlı ishal (diyare) durumu görülürse; bu durumda bakteri kaynaklı ishal (Clostridium difficile-kaynakh diyare) söz konusu olabilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  URODAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecekler ile beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde URODAY'in etkin maddesinin emilimini geciktirebilir. Bu yüzden ilacın aç kamına ya da yemeklerden 2-3 saat sonra alınması tercih edilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  URODAY'in gebelik döneminde kullanımı, gereklilik durumunda düşünülebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ağız yoluyla alınan tek bir dozdan sonra fosfomisin emzirme döneminde kullanılabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Spesifik bir çalışma yapılmamıştır fakat hastalar baş dönmesi bildirimlerinin alındığıyla ilgili bilgilendirilmelidirler. Bu durum bazı hastaların araç ve makine kullanımı yeteneğini etkileyebilir.

  URODAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  URODAY’in içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  URODAY her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  URODAY kullanırken aşağıdaki ilaçlan kullanmayınız:

 • Serum ve idrar konsantrasyonlannı düşürebileceğinden bulantı önleyici bir ilaç olan metoklopramid
 • İshali arttırabileceği için mide-bağırsak hareketlerini arttıran ilaçlar
 • Antibiyotiklerle beraber kullanıldıklarında etkinlikleri arttığı için K vitamini antagonistleri

 • 3.URODAY nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  URODAY doktor tarafından size önerildiği zaman ve önerdiği şekilde kullanılmalıdır. URODAY idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır.

  URODAY'in yetişkin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının tam ve cerrahi girişimlerinin öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahi girişimden 24 saat sonra alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  URODAY içeriği oda ısısındaki bir bardak suda karıştırılarak çözündürülür, hazırlandıktan hemen sonra tamamı içilir.

  URODAY aç kamına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı Önerilmemektedir

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyan bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer URODAY’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla URODAY kullanırsanız

  İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

  URODAY‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  URODAY'i kullanmayı unuttuysanız

  URODAY tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,

  URODAY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  URODAY tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA12415
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936240949
Etkin Madde Fosfomisin
ATC Kodu J01XX01
Birim Miktar 3
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Fosfomisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

URODAY 3 gr 1 saşe Barkodu