İlaçları › URADEX 20mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül { Menta-Pharma } › Kullanma Talimatı

URADEX 20mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül { Menta-Pharma } Kullanma Talimatı

Furosemid }

Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 28 February  2017

URADEX 20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti Damar içine veya kas içine uygulanır.

Steril

Etken Madde

Her bir ampul (2 ml) 20 mg furosemıd içerir. Birim

mg etkin madde bulunur.

Yardımcı madde(ler):Hidroklorik asit, sodyum hidroksit,

enjeksiyonluk su.

dozunda (1 ml’de) 10 sodyum klorür ve

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. URADEX nedir ve ne için kullanılır?

2. URADEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. URADEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. URADEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.URADEX nedir ve ne için kullanılır?

URADEX, kas veya damar içine uygulanan, 20 mg furosemid etkin maddesini içeren 2 mlMik ampul formundadır. 5 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

URADEX idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. URADEX güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size URADEX’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

•    Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu

•    Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu

•    Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atıhmının devam ettirilmesi

•

•    Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktürücü tedavi gerekiyorsa)

•    Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa)

•    Yüksek tansiyon

•    Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)

•    Vücuttan idrar atıhmının zorlanmasının gerektiği durumlarda (örneğin zehirlenmelerde) destek olarak


2.URADEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

URADEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa,

•    Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

•    Aşırı sıvı kaybettiyseniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla),

•    Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa,

•    Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum ETRADEX kullanılmasına cevap vermiyorsa,

•    Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa,

•    Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa,

•    Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa,

•    Bebeğinizi emziriyorsanız.

URADEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (URADEX ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

•    Düşük tansiyon

•    Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık

•    Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı

•    Gut (damla) hastalığı

•    Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)

•    Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır.)

•    Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografı uygulayacaktır.).

ETRADEX tedavisi boyunca doktoruz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

Risperidon (Psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır.) ile birlikte kullanım:

Bunaması olan hastalarda risperidon ile ETRADEX’in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile ETRADEX’in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

URADEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ETRADEX ampul, damar içine veya kas içine zerk edilerek (enjeksiyon yoluyla) kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında URADEX’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında URADEX’i kullanmamanız gerekir. URADEX ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makina kullanımı

URADEX, kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

URADEX’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında URADEX’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

•    Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat

•    Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)

Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar:

•    Sisplatin (Kanser tedavisinde kullanılır.)

•    Lityum (Psikiyatrik hastaların tedavisinde kullanılır.)

•    ADE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (Kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır.)

• Risperidon (Psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır.)

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar:

•    Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)

•    Fenitoin (Sara hastalığının tedavisinde kullanılır.)

•    Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (Mide-bağırsak hastalıklarında kullanılır.)

•    Digitalis preparatları (Kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır.)

•    Probenesid (Gut-damla- hastalığında kullanılır.)

•    Metotreksat (Kanser tedavisinde kullanılır.)

•    Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)

•    Kürar-tipi kas gevşeticiler

•    Teofılin (Solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.)

•    Bazı sefalosporinler

•    Siklosporin A (Organ nakilleri sırasında kullanılır.)

•    Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler


3.URADEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

URADEX ampul formu yalnızca ağızdan uygulamanın mümkün veya etkili olmadığı durumlarda (örn. bağırsak emilimi bozukluğunda) ya da eğer hızlı etki gerekiyorsa bir doktor veya sağlık mensubu tarafından damar içine uygulanarak verilir. Eğer damar içine uygulanan tedavi kullanılıyorsa, mümkün olan en kısa sürede ağızdan uygulanan tedaviye geçilmesi önerilmektedir.

ETRADEX seyreltilerek de kullanılabilir. Seyreltici olarak normal serum fizyolojik çözeltisi uygundur.-    Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.

-    Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya doğru çekilir.

-    Testere kullanılmasına gerek yoktur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Diğer:

Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

Eğer URADEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla URADEX kullanırsanız

URADEX ampul doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

URADEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

URADEX'i kullanmayı unuttuysanız

URADEX ampul doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

URADEX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA12832
Satış Fiyatı 9.68 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.68 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681332750119
Etkin Madde Furosemid
ATC Kodu C03CA01
Birim Miktar 20+2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

URADEX 20mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül { Menta-Pharma } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 20219.68 TL
6 Sep 20219.68 TL
27 Aug 20219.68 TL
16 Aug 20219.68 TL
9 Aug 20219.68 TL
30 Jul 20219.68 TL
26 Jul 20219.68 TL
16 Jul 20219.68 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları