Dem İlaçları › UFEXIL 200 mg/ 100 ml IV infüzyon için çözelti › Kullanma Talimatı

UFEXIL 200 mg/ 100 ml IV infüzyon için çözelti Kullanma Talimatı

Siprofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 May  2016

UFEXİL 200 mg/100 mL i.v infüzyon için çözelti Damar içine uygulanır.

Etken Madde

100 mL’lik infüzyon çözeltisi, 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254.4 mg siprofloksasin laktat

Yardımcı madde:Laktik asit, sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. UFEXIL nedir ve ne için kullanılır?

2. UFEXIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. UFEXIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. UFEXIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.UFEXIL nedir ve ne için kullanılır?

 • UFEXİL şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir şişe 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254.4 mg siprofloksasin laktat içerir.
 • UFEXİL’in etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
 • UFEXİL, 1 adet 100 mL’lik şişede ambalajlanmıştır. Şişe içerisindeki çözelti, sarımsı, berrak çözeltidir.
 • UFEXİL, yetişkinlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, sinüzitte, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, mide-bağırsak sistemi ve karın içi enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır. UFEXİL, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fıbrozisin

 • 2.UFEXIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  UFEXIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız.
 • UFEXIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  UFEXİL ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana

  gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

  UFEXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

  Eğer;

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • ETFEXİL gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu öykünüz olduysa,
 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
 • Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.
 • UFEXİL tedavisi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

  Eğer;

 • Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve aleıjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjio ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandırılması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
 • Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, şişlik, kızarıklık meydana gelebilir. Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, ETFEXİL kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini arttırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçının),
 • UFEXİL de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasından sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi ya da sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. UFEXİL tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda, UFEXİL tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri görülürse UFEXİL tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • UFEXİL karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, UFEXİL tedavisi acilen durdurulmalıdır.
 • UFEXİL beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direncinizi azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, farenks, ağız veya idrar yolu sorunları gibi lokal enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa, en kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz. Beyaz kan hücrelerindeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
 • UFEXİL ile anemi riski yaşayabileceğinizden, sizde ya da ailenizdeki bir ferdin glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa, doktorunuza söylemelisiniz.
 • UFEXİL’in ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Depresyon veya psikoz durumu varsa, UFEXİL tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda UFEXİL tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa,
 • Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
 • UFEXİL ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karşı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından veya solaryum gibi yapay UV ışınlarından uzak durunuz.
 • Myastenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  UFEXİL gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myastenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız, acilen doktorunuza danışınız.

  UFEXİL’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa, UFEXİL kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  UFEXIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içecekler UFEXİL ile yapılan tedavinizi etkilemez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  UFEXİL hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  UFEXİL anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma durumunda tepki verme hızını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  UFEXIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 353.85 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında UFEXİL’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atıhmmı sağlayan probenesit (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Astım tedavisinde kullanılan teofılin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar (NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonisti ilaçları (örn; varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Şeker hastalığında kullanılan glibenklamit ve glimepirit,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin ve olanzapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl,
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin.

3.UFEXIL nasıl kullanılır ?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

Enfeksiyon

Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)

Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş dahil)

Solunum yolu enfeksiyonları

2 x 400 mg - 3 x 400 mg

7-14 gün

İdrar yolu enfeksiyonları

Akut gelişen basit böbrek iltihabı

2 x 200 mg - 2 x 400 mg

7-21 gün

Basit olmayan

2 x 400 mg - 3 x 400 mg

7-21 gün

Genital enfeksiyonlar -Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testi s iltihabı

2 x 400 mg - 3 x 400 mg

14-28 gün

İshal

2 x 400 mg

1-5 gün

Diğer enfeksiyonlar

2 x 400 mg

7-14 gün

Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar

Kistik

fıbrozda

tekrarlayan

enfeksiyonlar

(5-17 yaş arası

çocuklarda)

3 x 400 mg

7-14 gün

Kemik ve eklem

enfeksiyonları (örn; kemik enfeksiyonu)

3 x 400 mg

Maksimum 3 ay (kemik

enfeksiyonunda maksimum 2 ay)

Kanda iltihap (septisemi)

3 x 400 mg

7-14 gün

Karın içi enfeksiyonlar

3 x 400 mg

5-14 gün

Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar

2 x 400 mg - 3 x 400 mg

Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca

Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis ’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

2 x 400 mg

60 gün

Damardan tedavi sonrasında, UFEXIL tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyerek size uygulayacaktır ve tedavinizin süresini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu

UFEXİL damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklar ve ergenlerde kullanımı:

Enfeksiyon

Önerilen doz

Önerilen tedavi süresi

5-17 yaş arası çocuklarda ailesel geçişli, özellikle salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fıbrozisin P. aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu

Kilogram başına 10 mg olmak üzere, günde 3 kere damar içi (maksimum günlük doz 1200 mg)

10-14 gün

Basit olmayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonu

Kilogram başına 6-10 mg olmak üzere, 8 saatte bir damar içi (maksimum 400 mg/doz)

10-21 gün

Solunum yoluyla

geçen

Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir

60 gün

şarbon

defada uygulanan maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg’dır)

Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheleniliyorsa, en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.

Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damar içi 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damar içi 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi olan hastalarda, diyaliz sıvısına her litre için 50 mg UFEXİL eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg siprofloksasin verilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

Eğer UFEXİL ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UFEXIL kullanırsanız

UFEXİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

UFEXIL'i kullanmayı unuttuysanız

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA16148
Satış Fiyatı 85.52 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 85.52 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769690281
Etkin Madde Siprofloksasin
ATC Kodu J01MA02
Birim Miktar 200/100
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

UFEXIL 200 mg/ 100 ml IV infüzyon için çözelti Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202385.52 TL
15 Sep 202385.52 TL
8 Sep 202385.52 TL
1 Sep 202385.52 TL
29 Aug 202385.52 TL
21 Aug 202385.52 TL
14 Aug 202385.52 TL
7 Aug 202385.52 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları