Koçak İlaçları › TRIAXON IV 500 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

TRIAXON IV 500 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Seftriakson Disodyum + Lidokain Hcl }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

Bu kullanma talimatında:

7. TRİAXON nedir ve ne için kullanılır?

2. TRIAXON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRİAXON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRİAXON’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.


2.TRIAXON IV nedir ve ne için kullanılır?

TRİAXON, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen bir grup ilaca dahildir. TRİAXON etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

• TRİAXON beyaz yada beyazımsı, kristalize tozdur. Cam flakonlarda takdim

edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 5 ml’lik enjeksİyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmaktadır.

 • TRİAXON bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 • TRİAXON aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.
 • Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)
 • Beyin zan iltihabı (menenjit),
 • Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde
 • Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)
 • Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,
 • Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,
 • Böbrek ve idrar yollan enfeksiyonları,
 • Solunum yolları enfeksiyonları, Özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak- burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)
 • Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
 • Enfeksiyonların oluşmasını Önlemek için, ameliyatlardan Önce

 • 2.TRIAXON IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TRIAXON IV'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • TRİAXON’un etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,
 • TRİAXON’un da dahi olduğu ‘Sefalosporin’ adı verilen antibiyotiklere karşı aşırı

  duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi

  etkin maddeler dahildir.

 • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.
 • Lidokaine alerjiniz varsa (TRİAXON’u kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)
 • TRİAXON aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

 • Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde
 • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler).
 • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise
 • TRIAXON IV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız

 • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, Özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)
 • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.
 • • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgularınız varsa.

 • Astımınız varsa.
 • Hamile iseniz.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TRIAXON IV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına uygulanabilir.

  Hamilelik

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TRİAXON’un insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TRİAXON,un etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  TRLAXON’un motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve TRİAXON’u almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  TRIAXON IV'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, TRİAXON’un diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, TRİAXON’un etki gösterme yolunu etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

  • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) TRİAXON, doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden TRIAXON kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar)

  kullanmalısınız.

 • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
 • Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)
 • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)
 • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Eğer reçeteü ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TRIAXON IV nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • TRIAXON’un standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr’a kadar artırılabilir).
 • Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz TRİAXON uygulaması önerilir.

  Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat TRIAXON tedavisine devam edilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TRİAXON genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar

  verecektir. Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz

  5

  şeması günde tek dozda uygulanır.

  Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50mg/kg’ı aşmamalıdır.

  Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar):Günde tek doz 20-80 mg/kg.

  Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

  Akut bakteriyel komplike olmayan otitis medİa (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (lg'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda TRİAXON’un yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek /karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

  Eğer TRİAXON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TRIAXON IV kullanırsanız

  TRİAXON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TRIAXON IV'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer almanız gereken bir TRİAXON dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

  TRİAXON ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  TRİAXON kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699579270093
Etkin Madde Seftriakson Disodyum + Lidokain Hcl
ATC Kodu J01DD04
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TRIAXON IV 500 mg 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202373.75 TL
15 Sep 202373.75 TL
8 Sep 202373.75 TL
1 Sep 202373.75 TL
29 Aug 202373.75 TL
21 Aug 202373.75 TL
14 Aug 202373.75 TL
7 Aug 202373.75 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları