Abdi İbrahim İlaç İlaçları › TOMEC steril oftalmik solüsyon 5 ml › Kullanma Talimatı

TOMEC steril oftalmik solüsyon 5 ml Kullanma Talimatı

Timolol Maleat + Dorzolamid }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

TOMEC %2 + %0.5 steril oftalmik çözelti Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola eşdeğer 6.83 mg timolol maleat içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Hidroksietil selüloz, sodyum sitrat dihidrat, mannitol (E421), sodyum hidroksit, benzalkonyum klorür, enjeksiyonluk su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. TOMEC nedir ve ne için kullanılır?

  2. TOMEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. TOMEC nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. TOMEC’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.TOMEC nedir ve ne için kullanılır?

  TOMEC dorzolamid hidroklorür ve timolol maleat etkin maddelerini içermektedir.

 • • Dorzolamid karbonik anhidraz inhibitörleri adlı bir ilaç grubunun üyesidir.

 • • Timolol beta-blokör ilaç grubunun bir üyesidir.

 • TOMEC, tek başına beta blokör göz damlası yeterli olmadığında, glokom tedavisinde yükselmiş göz tansiyonunu düşürmek için reçetelenmiştir.

  TOMEC, renksiz, berrak, viskoz, homojen çözeltidir. Her şişede 6 ml çözelti içermektedir.


 • 2.TOMEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TOMEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • İlacın içerdiği maddelerden dorzolamid hidroklorür, timolol maleat veya herhangi birine alerjiniz Bu beva r0a0 (SayşırE l ekuyaklİmZk Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXSHY3M0FyZW56M0FyZW56

 • • Geçmişte veya mevcut olarak yaşanan astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (nefes darlığı, soluk almada güçlük ve/veya şiddetli öksürüğe yol açan ağır akciğer hastalığı) gibi solunum rahatsızlığınız varsa,

 • • Kalp hızında anormal yavaşlamaya neden olan belirli kalp ritim bozuklukları veya ciddi kalp yetmezliği gibi belirli kalp hastalıklarınız varsa,

 • • Geçmişte böbrek taşı hikayeniz veya şiddetli böbrek hastalığı veya probleminiz varsa

 • • Kanda klorür birikimine bağlı kanda aşırı asitlik varsa (hiperkloremik asidoz)

 • TOMEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Şu anda veya geçmişte yaşadığınız tıbbi problemleri, özellikle de astım ve diğer akciğer problemleri, koroner arter hastalığı (göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefessizlik veya nefes alamama), dolaşım problemleri (Reynaud hastalığı ya da Reynaud sendromu gibi), düşük kan basıncı, diyabet (şeker hastalığı), düşük kan şekeri (hipoglisemi), tiroid problemleri ve herhangi bir alerji veya alerjik reaksiyonlar (kurdeşen, solunumu veya yutkunmayı güçleştirecek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişkinlik)

 • Kaslarınızda zayıflık olduğunda veya miyastenia gravis (bir çeşit kas hastalığı) teşhisi konduğunda

 • Göz iritasyonu veya gözde kızarıklık veya göz kapaklarında şişlik gibi yeni göz problemleri

 • Göz enfeksiyonu gelişirse, göz cerrahisi veya göz travması geçirirseniz ya da yeni veya kötüleşen belirtiler dahil olmak üzere bütün reaksiyonları doktorunuza bildiriniz.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

  TOMEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TOMEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik süresince TOMEC kullanmamalısınız. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer TOMEC ile tedavi olmanız gerekiyorsa emzirmeniz önerilmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanma becerisine etkileri inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. TOMEC’in bulanık görme gibi, araç veya makine kullanma becerinizi etkileyebilecek yan etkileri vardır. Bu beK50di nizi ’iyktronskjİmdaicaeynu veycnefrgörmeye 'maşlmh'c Dyam^adar:/araçtvk.goa-tr/BaikineEl£ul1l'Kfintrfa yınız. adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ileaynıdır. •Dokümanın'doğrulama kodu : 1YnUyZmxXSHY3M0FyZW56M0FyZW56

  TOMEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Benzalkonyum klorür: Gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız bu özellikle önemlidir:

 • • Kan basıncını düşüren veya kalp hastalığını tedavi eden ilaçların alımı (kalsiyum kanal blokörleri, beta-blokörler veya digoksin)

 • • Düzensiz veya bozulmuş kalp atışını tedavi eden ilaçların alımı (kalsiyum kanal blokörleri, beta-blokörler veya digoksin)

 • • Beta-blokör (glokom tedavisine kullanılırlar) içeren başka bir göz damlasının kullanımı

 • • Asetazolamid gibi başka bir karbonik anhidraz inhibitörünün alımı (glokom tedavisine kullanılırlar)

 • • Monoamin oksidaz inhibitörlerinin (MAOİ’ler) alımı (depresyon tedavisinde kullanılırlar)

 • • İdrara çıkmanızı kolaylaştırmak için size reçetelenen bir parasempatomimetik ilacın kullanımı. Parasempatomimetikler bazen bağırsak normal hareketlerini korumaya yardımcı olmak için de kullanılan belirli bir ilaç tipidir.

 • • Orta-şiddetli ağrının tedavisi için morfin gibi narkotik maddelerin alımı veya

 • • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçların alımı

 • • Fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların alımı

 • • Yüksek doz aspirin veya sülfa grubu ilaçların alımı (akut romatizmal veya çeşitli enfeksiyonların tedavisinde)

 • • Kinidin kullanımı (Kalple ilgili durumlar ve malaryanın bazı türlerinin tedavisinde kullanılır)


 • 3.TOMEC nasıl kullanılır ?

  Her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz. Uygun dozaj ve tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hastalıktan etkilenen göz(ler)e sabah ve akşamları bir damladır.

  TOMEC’ i başka bir göz damlası ile birlikte kullanıyorsanız, damlalar en az 10 dakika arayla damlatılmalıdır.

  Doktorunuza danışmadan ilacın dozunu değiştirmeyiniz.

  Şişenin uç kısmının gözünüz veya gözün etrafındaki bölgelerle temasını önleyiniz. Gözde çeşitli hasarlara hatta görme kaybına neden olabilecek bakterilerle kontamine olabilir (mikrop bulaşabilir). Şişenin kontaminasyonunu önlemek için, ucunun herhangi bir yüzey ile temasından kaçınınız. Eğer ilacınızın kontamine olduğunu düşünüyorsanız veya göz enfeksiyonu geliştiyse şişenin devamını kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • 1. Ellerinizi yıkayıp boynunuzu geriye alınız ve tavana doğru bakınız.

 • 2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekiniz.

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXSHY3M0FyZW56M0FyZW56

 • 3. Şişeyi ters çeviriniz ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde damlatınız.

 • DAMLALIĞIN UCUNU GÖZ VEYA GÖZ KAPAĞINIZA TEMAS ETTİRMEYİNİZ.

 • 4. TOMEC kullandıktan sonra, gözünüzü bir süre kapayınız ve burun tarafından, gözünüzün köşesine parmağınızla bastırınız ya da 2 dakika boyunca göz kapağınızı kapayınız. Bu, TOMEC’ in gözyaşı kanalından akmasına engel olur.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bebeklerde ve çocuklarda TOMEC kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  TOMEC ile yapılan çalışmalarda, TOMEC’in etkileri yaşlılarda ve genç hastalarda benzer görülmüştür.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Geçmişte veya mevcut durumda böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa doktorunuza bildiriniz.

  Kontakt lens kullananlarda:

  Damlanın göze damlatılmasından önce lensler çıkartılmalı ve damla kullanıldıktan sonra en az 15 dakika yeniden takılmamalıdır.

  Eğer TOMEC’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TOMEC kullanırsanız

  TOMEC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Gözünüze çok fazla ilaç damlatırsanız veya ilacı yutarsanız, başka etkilerin yanı sıra sersemlik hissi ve solunum güçlüğü yaşayabilir ya da kalp hızınızın yavaşladığını fark edebilirsiniz.

  TOMEC'i kullanmayı unuttuysanız

  TOMEC’i doktorunuzun size reçetelediği şekilde kullanmanız önemlidir.

  Bir dozu atlarsanız mümkün olan en kısa sürede damlatınız. Ancak bir sonraki doz zamanına çok yaklaşmışsanız, atlanan dozu geçin ve düzenli dozaj takviminize geri dönün.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

  TOMEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacı bırakmaya karar vermeden önce doktorunuzla konuşun.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12760
Satış Fiyatı 157.3 TL [ 16 Feb 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 157.3 TL [ 9 Feb 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514610137
Etkin Madde Timolol Maleat + Dorzolamid
ATC Kodu S01ED51
Birim Miktar 5
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 1
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TOMEC steril oftalmik solüsyon 5 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
16 Feb 2024157.30 TL
9 Feb 2024157.30 TL
2 Feb 2024157.30 TL
29 Jan 2024157.30 TL
22 Jan 2024157.30 TL
15 Jan 2024157.30 TL
8 Jan 2024157.30 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları