İ.E.Ulagay İlaçları › TOBSIN % 0.3 5 ml oftalmik solüsyon › Kullanma Talimatı

TOBSIN % 0.3 5 ml oftalmik solüsyon Kullanma Talimatı

Tobramisin }

Duyu Organları > Antienfektifler > Deksametazon + tobramisin İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

TOBSİN% 0.3 Göz Damlası, Çözelti Göze damlatılarak uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  1 ml çözelti 3 mg tobramisin içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Borik asit, polisorbat 80, benzalkonyum klorür, sodyum klorür, sodyum sülfat, sülfürik asit (pH ayarı için), enjeksiyonluk su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. TOBSIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. TOBSIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. TOBSIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. TOBSIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.TOBSIN nedir ve ne için kullanılır?

  TOBSİN, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  TOBSİN anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu göz(ler)e hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir.

  TOBSİN 5 ml’lik şişe içeren bir ambalajda sunulur. Berrak, renksiz bir çözeltidir.

  2.  2.TOBSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TOBSIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • •  Tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise.

 • TOBSIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  TOBSİN kullanımı ile alerjik reaksiyonlar geçiriyorsanız, ilaç kullanımına son veriniz ve doktorunuza başvrunuz. Alerjik reaksiyonlar lokal kaşıntı ya da deri kızarıklığından şiddetli alerjik reaksiyonlara (anaflaktik reaksiyonlar) ya da ciddi deri reaksiyonlarına kadar değişkenlik gösterebilir. Bu alerjik reaksiyonlar aynı ilaç grubundan olan (aminoglikozidler) diğer topikal (yüzeysel) ve sistemik etkili antibiyotiklerle de görülebilir.

 • •  Bazı hastalarda yüzeysel (topikal) olarak uygulanan aminoglikozidlere (antibiyotikler) karşı aşırı duyarlılık oluşabilmektedir. Diğer aminoglikozid sınıfı antibiyotiklere de çapraz-duyarlılık ayrıca oluşabilmektedir. Eğer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri oluşursa, tedaviyi durdurunuz.

 • •  TOBSİN ile birlikte başka antibiyotik tedavileri kullanıyorsanız, doktorunuza sorunuz.

 • •  Sistemik aminoglikozid antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıldığında ürünün kulak, böbrek ve sinirlerde birikimine bağlı olarak oluşabilecek kulakta çınlama, işitme kaybı, baş dönmesi, denge bozukluğu, idrar çıkışında azalma, idrarda kan ve vücutta şişlik gibi belirtilerin görüleceği zehirlenme etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

 • •  Tüm antibiyotik ilaçlarda olduğu gibi, uzun süre kullanımı duyarlı olmayan bakterilerin ve mantarların (ilaca direnç geliştiren organizmalar) artmasına neden olabilir, eğer böyle bir süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması) gelişirse, uygun tedavi başlatılmalıdır.

 • •  Göz enfeksiyonlarının tedavisi sırasında, kontakt lens takılması önerilmez, zira tedavi esnasında kullanımı mevcut durumunuzu daha da kötüleştirebilir. Bu ürünle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.

 • •  TOBSİN koruyucu madde olarak göz tahrişine neden olabilen ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinen benzalkonyum klorür içerir. TOBSİN’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.

 • •  Bu ilacı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız.

 • •  Hastalığınız kötüleşirse veya hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.

 • •  

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TOBSIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi beklenmez.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuzun tedavinize karar vermesi gerekmektedir ve kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TOBSİN emzirme süresince önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  TOBSİN kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

  TOBSIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer kontakt lens kullanıyorsanız. TOBSİN’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz. TOBSİN’in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) göz tahrişine neden olabilir ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bir aminoglikozid ile (tobramisin gibi) sinir sistemi, kulak veya böbreğe toksik (zarar verici) etkileri olan diğer ağızdan alınan, vücuda etki eden veya yüzeysel kullanılan ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı bu zararlı etkilerin artmasına neden olabilir, mümkün olduğunda bu tür birlikte kullanımlardan kaçınılmalıdır.

  Diğer topikal (yüzeysel) göz ilaçları ile eşzamanlı kullanılması durumunda, iki uygulama arasında 5-10 dakika kadar beklenmelidir. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

  TOBSİN ile kombine olarak kullanılan topikal kortikosteroidler bakteriyel, fungal veya viral enfeksiyonların klinik belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını baskılayabilir.


  3.TOBSIN nasıl kullanılır ?

  TOBSİN’i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Hafif ila orta dereceli enfeksiyonlarda normal doz 7 gün boyunca göz(ler)e her dört saatte bir, bir veya iki damladır.

  Ciddi enfeksiyonlarda normal doz iyileşme elde edene kadar her saat başı iki damladır. İyileşme sağlandıktan sonra doz azaltılarak kesilir.

  Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuz size tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

  •

  Uygulama yolu ve metodu

  TOBSİN’i sadece gözlerinize uygulayınız.  4


  1                                  2                                  3


 • 1.  TOBSİN şişesi ile bir ayna alınız.

 • 2.   Ellerinizi yıkayınız.

 • 3.  Şişenin kapağını açınız.

 • 4.  Şişeyi, başparmağınız ve orta parmağınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters

 • tutunuz (Şekil 1).

 • 5.  Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 2).

 • 6.     Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.

 • 7.    Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.

 • 8.     Her seferinde bir damla TOBSİN damlatmak için ters şişenin dibine hafifçe basınız (Şekil 3).

 • 9.     TOBSİN’i kullandıktan sonra, göz kapağınızı serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız (Şekil 4). Bu TOBSİN’in vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellemeye yardımcı olur.

 • 10.    Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayı tekrarlayınız.

 • 11. Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

 • 12. Diğer şişeyi açmadan önce, bir şişeyi tamamen kullanınız.

 • 13. Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

 • •

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bir yaş ve üzeri çocuklarda özel bir kullanımı yoktur, doz yetişkinler ile aynıdır.

  1 yaşın altındaki çocuklar için etkililik ve güvenlilik bilgisi mevcut değildir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

 • •     

  Özel kullanım durumları

 • Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  TOBSİN’in, böbrek/karaciğer yetmezliğindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak, tobramisinin yüzeysel uygulamasından sonra sistemik emilimi çok az olduğu için doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer TOBSİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBSIN kullanırsanız

  Gözünüzü ılık su ile yıkayınız. Diğer kullanıma kadar başka damla damlatmayınız.

  TOBSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TOBSIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp normal doz programınıza devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TOBSIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA07943
  Satış Fiyatı 21.93 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 21.93 TL [ 1 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699508610044
  Etkin Madde Tobramisin
  ATC Kodu S01AA12
  Birim Miktar 0.3
  Birim Cinsi %
  Ambalaj Miktarı 5
  Duyu Organları > Antienfektifler > Deksametazon + tobramisin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TOBSIN % 0.3 5 ml oftalmik solüsyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Oct 202121.93 TL
  1 Oct 202121.93 TL
  27 Sep 202121.93 TL
  22 Sep 202121.93 TL
  14 Sep 202121.93 TL
  6 Sep 202121.93 TL
  27 Aug 202121.93 TL
  16 Aug 202121.93 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları