Alcon İlaçları › TOBREX 5 ml oft. sol. › Kullanma Talimatı

TOBREX 5 ml oft. sol. Kullanma Talimatı

Tobramisin }

Duyu Organları > Antienfektifler > Deksametazon + tobramisin Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

TOBREX % 0.3 steril oftalmik solüsyon Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

1 ml çözelti 3 mg tobramisin içerir.

Yardımcı maddeler

borik asit (E284), sodyum sülfat anhidrit (E514), sodyum klorür, tiloksapol, benzalkonyum klorür, sülfürik asit ve/veya sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TOBREX nedir ve ne için kullanılır?

2. TOBREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TOBREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TOBREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TOBREX nedir ve ne için kullanılır?

TOBREX, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TOBREX anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu göz(ler)e hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir.

TOBREX kilitli kapak içeren 5 ml’lik güvenlik emniyetli plastik şişe (DROP-TAINER) içeren bir ambalajda sunulur. Berrak, renksiz-soluk sarı veya kahverengi renkli bir çözeltidir.


2.TOBREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TOBREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise.
 • TOBREX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Göz kapağınızda kaşınma, gözünüzde kızarma, şişme varsa tedavinizi durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz.
 • Bazı hastalarda yüzeysel olarak uygulanan aminoglikozidlere (antibiyotikler) karşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Diğer aminoglikozid sınıfı antibiyotiklere de çapraz-duyarlılık ayrıca oluşabilmektedir. Eğer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri oluşursa, tedaviyi durdurunuz.
 • Başka antibiyotik tedavileri kullanıyorsanız, doktorunuza sorunuz.
 • Sistemik aminoglikozid antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıldığında birikmiş ürüne bağlı olarak oluşabilecek zehirlenme etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Tüm antibiyotik ilaçlarda olduğu gibi, uzun süre kullanımı duyarlı olmayan bakterilerin ve mantarların (ilaca direnç geliştiren organizmalar) artmasına neden olabilir, eğer böyle bir süperinfeksiyon (herhangi bir infeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir infeksiyonun başlaması) gelişirse, uygun tedavi başlatılmalıdır.
 • Bir göz infeksiyonunun tedavisi süresince kontakt lens kullanımı önerilmemektedir. Bu ürünle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.
 • TOBREX koruyucu madde olarak göz tahrişine neden olabilen ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinen benzalkonyum klorür içerir. TOBREX’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.
 • Bu ilacı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız.
 • Hastalığınız kötüleşirse veya hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız

  TOBREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi

  beklenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TOBREX hamilelik süresince önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TOBREX emzirme süresince önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  TOBREX kullandıktan hemen sonra sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

  TOBREX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer kontakt lens kullanıyorsanız. TOBREX’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz. TOBREX’in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) göz tahrişine neden olabilir ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bir aminoglikozid ile (tobramisin gibi) sinir sistemi, kulak veya böbreğe toksik (zarar verici) etkileri olan diğer ağızdan alınan, vücuda etki eden veya yüzeysel kullanılan ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı bu zararlı etkilerin artmasına neden olabilir, mümkün olduğunda bu tür birlikte kulanımlardan kaçınılmalıdır.

  Topikal (yüzeysel) kortikosteroidler (steroid pomadları) TOBREX ile birlikte kullanıldığında bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmalara bağlı infeksiyonların klinik belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını baskılayabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TOBREX nasıl kullanılır ?

  TOBREX’i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Hafif ila orta dereceli infeksiyonlarda normal doz göz(ler)e her dört saatte bir bir veya iki damladır.

  Ciddi infeksiyonlarda normal doz iyileşme elde edene kadar her saat başı bir veya iki damladır. Daha sonra uygulama sıklığı azaltılarak kesilir.

  Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuzun size tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TOBREX’i sadece gözlerinize uygulayınız.
  3


  4


  1. TOBREX’in şişesini ve    bir ayna alınız.

  2. Ellerinizi yıkayınız.

  3. Şişenin kapağını açınız.

  4. Şişeyi, başparmağınız ve orta parmağınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz (Şekil 1).

  5. Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 2).

  6.    Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.

  7.    Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.

  8.    Her seferinde bir damla TOBREX damlatmak için ters şişenin dibine hafifçe basınız (Şekil 3).

  9.    TOBREX’i kullandıktan sonra, göz kapağınızı serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız (Şekil 4). Bu TOBREX’in vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellemeye yardımcı olur.

  10.    Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayı tekrarlayınız.

  11. Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

  12. Diğer şişeyi açmadan önce, bir şişeyi tamamen kullanınız.

  Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Özel bir kullanımı yoktur, yetişkinler ile aynıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  TOBREX‘in, böbrek/karaciğer yetmezliğindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak, bu

  ürünün yüzeysel uygulamasından sonra tobramisinin düşük sistemik emiliminine bağlı

  olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer TOBREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBREX kullanırsanız

  Gözünüzü ılık su ile yıkayınız. Diğer kullanıma kadar başka damla damlatmayınız.

  TOBREX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TOBREX'i kullanmayı unuttuysanız

  Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp normal doz programınıza devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TOBREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi  Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07941
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699760610127
Etkin Madde Tobramisin
ATC Kodu S01AA12
Birim Miktar 0.3
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Antienfektifler > Deksametazon + tobramisin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TOBREX 5 ml oft. sol. Barkodu