Pharmactive İlaçları › TIYOKSEN 550 mg/ 8 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

TIYOKSEN 550 mg/ 8 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Naproksen Sodyum + Tiyokolsikozid }

Kas İskelet Sistemi > Merkezi Kas Gevşeticiler Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. | Güncelleme : 17 May  2016

TİYOKSEN 550 mg/8 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet 550 mg naproksen sodyum ve 8 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz PH 101, mikrokristalin selüloz PH 102, povidon, krospovidon tip A, talk, magnezyum stearat, laktoz sprey dried, prejelatinize nişasta, opadry blue 03B205011 (hpmc 2910/ hipromelloz, titanyum dioksit, macrogol/peg, fd&c blue #2/indigo carmine alüminyum lake, sarı demir oksit)

VBu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIYOKSEN nedir ve ne için kullanılır?

2. TIYOKSEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIYOKSEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIYOKSEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TIYOKSEN nedir ve ne için kullanılır?

 • TİYOKSEN, mavi oblong, bikonveks, çentiksiz baskısız film kaplı tablettir. 10 ve 14 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
 • TİYOKSEN, ağrı ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkilere sahip, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde etkin bir ilaçtır.
 • TİYOKSEN;


  2.TIYOKSEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TIYOKSEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Kalp damar sistemi ile ilgili riskler:

  -    NSAli'ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

  -    TİYOKSEN koroner arter "bypass" cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

  Sindirim sistemi ile ilgili riskler:

  -    NS Ali'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.


  Eğer,

 • Tiyokolşikoside ya da TİYOKSEN’in içeriğinde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • İltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlan (örneğin asetil şali silik ait/aspirin, diklofenak ya da ibuprofen) aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda “steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar”a (NSAİİ’ler) şiddetli, nadiren ölümcül olabilen, anafılaksi adı verilen dilde şişme, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve ciltte döküntülerin eşlik edebildiği tablonun oluşabildiği bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
 • Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass gibi) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde,
 • Mide ya da barsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Mide-barsak kanalında kanamanız ya da delinme varsa, böyle durumlarda ortaya çıkab belirtiler arasında kanlı ya da siyah dışkılama da yer alabilir,
 • Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ağır kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kalbin oksijenlenmesini ve kanlanmasını sağlayan damarın daralması (iskemik kalp hastalığı) varsa,
 • Atardamarların daralması ve bunun sonucunda damarın beslediği bölgeye yeterince kan gidememesi durumu (periferik arter hastalığı) ve/veya beynin beslenmesini bozan hastalığınız (serebrovasküler hastalık) ve/veya tanımlanmış kalp hastalığınız (ör. Kalp krizi geçirdiyseniz) varsa,
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
 • Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.
 • Ayrıca, TİYOKSEN’in 16 yaş ve altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  TIYOKSEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz asetil şali silik asit veya mide barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız gerekecektir.
 • İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha önce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi (ishal, kusma, kilo kaybı) halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon halinde TİYOKSEN kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Mide barsak hastalığınız varsa TİYOKSEN’i mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, TİYOKSEN dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
 • Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, asetilsalisilik asit gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
 • Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda TİYOKSEN kullanmalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde TİYOKSEN kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya aleıjik hastalık ya da asetilsalisilik asit duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi TİYOKSEN böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli olunuz. Susuz kalmamaya özen gösteriniz. Doktorunuz kullandığınız TİYOKSEN dozunu azaltacaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu, TİYOKSEN, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır. Eğer aşağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya çıkarda derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.
 • Naproksen sodyum, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında TİYOKSEN tedavisine devam ediniz. TİYOKSEN kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
 • TİYOKSEN kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa TİYOKSEN kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuz TİYOKSEN ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, TİYOKSEN ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu, TİYOKSEN hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabil en kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
 • İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise TİYOKSEN ile tedaviyi kesiniz. Doktorunuza başvurunuz.
 • • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise dikkatli kullanılması gerekmektedir.

 • TİYOKSEN kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, TİYOKSEN yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir
 • şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 7 günden fazla kullanmayınız. Başka sorunlarınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  "Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  TIYOKSEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TİYOKSEN yemeklerden sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen sodyum ve tiyokolşikosid anne sütüne geçeceğinden TİYOKSEN emziren anneler kullanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali, depresyon ya da nadir olarak uyuklama olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

  TIYOKSEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir TİYOKSEN tablette 129.5 mg laktoz sprey dried bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere (örn:laktoz) karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TİYOKSEN ve ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.

  Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız TİYOKSEN’in etkisi gecikebilir.

  Naproksen sodyum, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve asetil şali silik asit gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden doktorunuz TİYOKSEN dozunu ayarlayacaktır. Naproksen sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.

  Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların etkisini azaltabilir.

  Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

  Varfarin (pıhtılaşmayı geciktiren bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında sindirim sisteminde kanama yapma üzerindeki etkileri artar.

  Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.

  Mide ve ince bağırsak ülseri tedavisinde kullanılan Mifepriston ile birlikte kullanıldığında, Mifepristonun etkisini azaltabilir.

  TİYOKSEN’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, böbrekten atıhmlarmı etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.

  TİYOKSEN’in içinde bulunduğu ağrı ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini arttırabilir.

  TİYOKSEN’in içinde bulunduğu ağrı ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRIİar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.

  Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

  Probenesid (ürik asit atıhmmı arttıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksen sodyumun daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen sodyum, metotreksatın vücuttan atıhmmı azaltabilir ve metotreksatın yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.

  Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8 ila 12 gün boyunca naproksen sodyum kullanmayınız.

  Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen sodyum ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçlan ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

  TİYOKSEN’nin kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, İstenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

  Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız TİYOKSEN 'i kullanmayınız.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ilaçlar için geçerli olduğunu aklınızda bulundurunuz.


  3.TIYOKSEN nasıl kullanılır ?

  Önerilen başlangıç dozu 550 mg/4 mg (1 tablet) olup daha sonra 12 saatte bir 550 mg/8 mg ile devam edilir. Başlangıç günlük dozu 1100 mg/16 mg’ı aşmamalıdır. Önerilen tedavi süresi 5-7 gündür, toplam tedavi süresi ardışık 7 gün ile sınırlıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz TİYOKSEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Tedavi sırasında böbreklerinizi korumak için bol miktarda su içmeyi ihmal etmeyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır. (65 yaş ve üzeri) İlacın vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmak için bol miktarda su içmeyi ihmal etmeyiniz.

  Tiyokolşikosidin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse TİYOKSEN kullanmayınız. Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa TİYOKSEN kullanırken dikkatli olunuz.

  Tiyokolşikosidin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Eğer TİYOKSEN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TIYOKSEN kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TIYOKSEN kullanırsanız

  TİYOKSEN'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TIYOKSEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  TİYOKSEN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı 43.53 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 43.53 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680760091962
Etkin Madde Naproksen Sodyum + Tiyokolsikozid
ATC Kodu M03BX55
Birim Miktar 550+8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Kas İskelet Sistemi > Merkezi Kas Gevşeticiler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TIYOKSEN 550 mg/ 8 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 202243.53 TL
1 Aug 202243.53 TL
25 Jul 202243.53 TL
18 Jul 202243.53 TL
11 Jul 202243.53 TL
24 Jun 202234.04 TL
17 Jun 202234.04 TL
10 Jun 202234.04 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları