Sanovel İlaçları › TIGAL %1 30 gr dermal krem › Kullanma Talimatı

TIGAL %1 30 gr dermal krem Kullanma Talimatı

Terbinafin Hcl }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Terbinafin hcl Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

TIGAL % 1 Dermal krem Cilt üzerine uygulanır.

•

Etken Madde

Her bir gram kremde 10 mg terbinafin hidroklorür içerir.

•

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, setil palmitat, setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, isopropil miristat. sorbitan stearat. sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIGAL nedir ve ne için kullanılır?

2. TIGAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIGAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIGAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TIGAL nedir ve ne için kullanılır?

TİGAL kremin etkin maddesi terbinafin hıdroklorürdür. TİGAL krem, mantar hastalıklarına karşı etkili bir ilaçtır. TİGAL krem deri sorunlarına yol açan bazı mantarları öldürerek ya da üremelerini durdurarak etkili olan bir ilaçtır.

TİGAL krem atlet ayağı hastalığı (Tinea pedis), kasık kaşıntısı (Tinea kruris), saçkıran (Tinea korporis), isilik (Kandidiasis) ve Pityriazis versicolor gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TİGAL 15 g ve 30 g dermal krem içeren alüminyum laklı tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.


2.TIGAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TIGAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Terbinafine ya da TİGALMn diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa kullanmayınız.

TIGAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• TİGAL krem yalnızca harici kullanım içindir.

• TİGAL kremi yüzünüze uygulamayınız.

• TİGAL gözleri tahriş edebilir. Krem yanlışlıkla gözünüze geldiği takdirde, kremi siliniz ve gözünüzü akan suyla iyice yıkayınız ve herhangi bir belirtinin sürmesi durumunda doktorunuza danışınız.

• Kremi uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

• TİGAL krem lokal deri reaksiyonlarına yol açabilecek setil alkol ve stearil alkol içermektedir.

• Mantar ve maya enfeksiyonları diğer kişilere geçebileceği için, kendinize ait havlu ve giysiler kullanmaya dikkat ediniz ve bunları başkalarıyla paylaşmayınız. Yeniden enfeksiyon oluşumuna karşı kendinizi korumak için, havlu ve giysilerinizin sıkça yıkanması gereklidir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TIGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TİGALMn kullanım yöntemi açısından besinlerle birlikte ya da aç kamına alınmasında sakınca yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, TİGAL tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışınız. TİGAL krem, kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİGAL kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Göğüsler de dahil olmak üzere, bebeklerin tedavinin uygulandığı bölgelerle temasını engelleyiniz.

TİGAL kremin deriye uygulanması araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

TIGAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TİGAL, setil alkol ve stearil alkol adı verilen maddeleri içerir. Bu maddeler, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TİGAL krem ile tedavi edilen bölgelere diğer tıbbi ürünleri uygulamayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

şw anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TIGAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TİGAL kremi enfeksiyonlu deri bölgelerine aşağıda belirtildiği gibi uygulayınız:

• Atlet ayağı (Tinea pedis): Bir hafta boyunca günde bir kere.

• Kasık kaşıntısı (Tinea kruris) ve saçkıran (Tinea korporis): Bir hafta boyunca günde bir kere.

• İsilik (Deri kandidiyazisi): bir hafta boyunca günde bir ya da iki kere.

• Samyeli (Pitiryazis versikolo)r: İki hafta boyunca günde bir ya da iki kere.

Enfeksiyon birkaç gün sonunda düzelme gösterse de, kremi önerilen tedavi süresi boyunca kullanmaya devam ediniz. Krem düzenli sürülmediği ya da erken kesildiği takdirde, enfeksiyon yeniden ortaya çıkabilir.

Derinizdeki durum TİGAL krem ile tedaviye başladıktan birkaç gün sonra iyileşmeye başlamalıdır. Fakat enfeksiyon geçtikten sonra hasarlı derinin tamamen iyileşmesi daha uzun sürecektir. TİGAL kremin etkileri tedavi döneminin bitiminden sonra bile devam edecek ve derinizdeki iyileşme sürecektir.

Tedavinin başlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde herhangi bir iyileşme belirtisi gözlemlemediğiniz takdirde, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Kremi aşağıdaki şekilde uygulayınız:

• Etkilenmiş deriyi ve etrafındaki alanı (alanları) temizleyiniz ve ellerinizi yıkayınız.

• Tüpü ilk kullandığınızda, mühürlü olacaktır. Kapağın üstündeki sivri ucu kullanarak mührü deliniz.

• Parmağınıza az bir miktar krem sıkınız.

• Tüpün kapağını kapatınız.

• Etkilenmiş deriye ve doğrudan etrafını saran bölgeye ince bir tabaka kremi sürünüz.

• Yavaşça ovarak kremi yediriniz.

• Ellerinizi yıkayınız, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin diğer bölgelerine ya da diğer kişilere yayabilirsiniz.

Eğer etkilenmiş deri el ya da ayak parmaklarınızın ya da kaba etlerinizin arasında, göğüs ya da koltuk altında ya da kasık bölgesinde ise, kremi sürdükten sonra bölgeyi gazlı bez ile kapatabilirsiniz. Bu özellikle yatarken önerilmektedir. Eğer gazlı bez kullanıyorsanız, kremi her sürdüğünüzde yeni, temiz bir bez kullanınız.

Tedavinin başanlı olmasını sağlamak için, etkilenmiş deri bölgesini düzenli olarak yıkamak suretiyle temiz tutunuz. Hafifçe dokunarak ve ovalamaksızın derinizi kurutunuz. Kaşınsa bile ilgili bölgeyi kaşımayınız çünkü bu deriye daha fazla hasar verebilir ve iyileşme sürecini yavaşlatabilir ya da enfeksiyonu yayabilir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

TİGAL krem 65 yaş üzeri hastalar tarafından da kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz TİGAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü TİGAL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer TİGAL İn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kazayla derinize size söylenenden daha fazla krem sürdüyseniz bunu silmeniz yeterlidir. Bu size zarar vermeyecektir.

Siz ya da başka biri, özellikle de bir çocuk yanlışlıkla yüksek miktarda TİGAL krem yutarsa, hemen doktorunuza ya da eczanıza danışınız. Onlar size yapılması gerekeni söyleyecektir.

TİGAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TIGAL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu unuttuğunuz takdirde, fark ettiğinizde hemen kremi uygulayınız ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz. Eğer bir sonraki dozun zamanı geldiğinde hatırlarsanız, normal miktarı uygulayınız ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz.

Kremi bu kullanma talimatında belirtildiği gibi kullanınız. Eğer uygulamaları atlarsanız, enfeksiyon yeniden ortaya çıkabilir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

TIGAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TİGAL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 35.11 TL [ 19 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 35.11 TL [ 12 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536350028
Etkin Madde Terbinafin Hcl
ATC Kodu D01AE15
Birim Miktar 1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Terbinafin hcl
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TIGAL %1 30 gr dermal krem Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Sep 202235.11 TL
12 Sep 202235.11 TL
5 Sep 202235.11 TL
26 Aug 202235.11 TL
22 Aug 202235.11 TL
15 Aug 202235.11 TL
5 Aug 202235.11 TL
1 Aug 202235.11 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları