Actavis İlaçları › TETRADOX 100 mg 14 kapsül › Kullanma Talimatı

TETRADOX 100 mg 14 kapsül Kullanma Talimatı

Doksisiklin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Tetrasiklinler > Doksisiklin Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 11 February  2011

TETRADOX 100 mg Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

100 mg doksisiklin baza eşdeğer doksisiklin hiklat içerir.

Yardımcı maddeler

Magnezyum stearat, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat; kapsülünde siyah demir oksit, titanyum dioksit, sarı demir oksit, patent mavisi, su ve jelatin bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TETRADOX nedir ve ne için kullanılır?

2. TETRADOX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TETRADOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TETRADOX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TETRADOX nedir ve ne için kullanılır?

TETRADOX, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. TETRADOX'un etkin maddesi olan doksisiklin, bakterilerin protein yapımlarını bozarak üremelerinin durmasına neden olur.

TETRADOX'un içinde 100 mg doksisiklin bulunmaktadır. Kapağı siyah, gövdesi yeşil sert kapsül içinde sarı toz görünümündedir. Bir kutunun içinde 14 kapsül bulunur.

TETRADOX, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- İdrar yolları ve genital enfeksiyonlarda,

- Cinsel temasla geçen (zührevi) bazı hastalıklarda (bel soğukluğu, frengi hastalıklarında alternatif

tedavi olarak),

- Solunum yolları hastalıklarında (Zatüree, atipik zatüree, kronik bronşit, sinüzit gibi),

- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisinin gerekli görüldüğü sivilcelerde,

- Kolera, amip, turist diyaresi gibi barsak hastalıklarında,

- Bazı göz enfeksiyonlarında (Trahom, inklüzyon konjonktiviti gibi)

- Kayalık dağlar benekli humması, Q ateşi, tifüs çeşitleri, bit ve keneden geçen hastalıklar, Malta humması, veba, sıraca (tularemi), leptospiroz, psitakoz gibi hastalıkların tedavisinde,

- Sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde,

- Turist diyaresinin önlenmesinde,

- Gazlı gangren ve tetanoz için alternatif tedavi olarak.


2.TETRADOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TETRADOX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Doksasiklin'e veya TETRADOX'un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

• 8 yaşından küçük çocuklarda

• Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa

• Hamile iseniz veya

• Bebeğinizi emziriyorsanız

TETRADOX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• TETRADOX tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ve bazen kanlı ve balgamlı olabilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.

• Güneş ışığına karşı duyarlılık gelişmişse (deride kızarıklık, güneş yanığı gibi)

• TETRADOX'a dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse

• A grubu beta-hemolitik streptokoklar ile bir enfeksiyon geçirdiğiniz söylenmişse (en az 10 günlük tedavi gerekecektir)

• Zührevi hastalıklarda beraberinde frenginin de bulunduğundan şüphe ediliyorsa (ek testler istenecektir)

• Sıtma önleminde kullanıldığında, diğer bölgedeki sivrisinekler ile sıtma gelişebileceği unutulmamalıdır.

• Yemek borusunda hasar gelişebilir

• Porfiri denilen kan hastalığınız olduğu söylenmişse

• Miyasteni denilen kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa

• Sistemik lupus denilen bağ dokusu hastalığınız olduğu söylenmişse

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

TETRADOX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TETRADOX yemek borusunu tahriş edebileceğinden bol su ile ve dik oturur durumda alınmalıdır. İlaç alındıktan sonra 30 dakika yatılmamalıdır. Eğer midede tahriş hissi oluşturursa,

yemekler ile veya sütle birlikte alınabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TETRADOX, diş ve kemik gelişimi ile ilgili istenmeyen etkileri vardır. Bu nedenle kullanılması önerilmez.

Kesin olmasa da doğum kontrol haplarının etkinliğinde azalma meydana getirebileceği akılda tutulmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Çocuğunuzu emzirirken TETRADOX kullanmayınız

Araç ve makina kullanımı

TETRADOX'un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi bilinmemektedir.

TETRADOX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TETRADOX laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TETRADOX, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

• Penisilin olarak bilinen antibiyotikler.

• Aluminyum, kalsiyum, magnezyum içeren mide asidi giderici ilaçlar

• Bizmut, sukralfat gibi mide koruyucu ilaçlar

• Demir, çinko içeren ilaçlar

• Kan pıhtılaşmasını engelleyen varfarin gibi ilaçlar

• Fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, primidon gibi sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Diyazepin gibi uyku ilaçları

• Depresyon tedavisinde kullanılan venlafaksin, mirtazapin, nefazodon

• Takrolimus ve siklosporin gibi organ nakillerinde kullanılan ilaçlar

• Kalp hastalıkları ve kan basıncının yükselmesinin tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri

• Cinsel yetmezlik için kullanılan sildenafil vb ilaçlar

• Ağızdan alınan doğum kontrol hapları

• Anestezide kullanılan metoksifluran (böbrek yetmezliği için risk oluşturur)

• Alkol

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TETRADOX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve TETRADOX ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Doktorunuz başka şekilde önermediyse, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda başlangıç dozu olarak günde iki kez 100 mg veya tek doz 200 mg alınmasının ardından günde 100 mg kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 200 mg ile tedaviye devam edilebilir. Uygulama süresi genellikle 10 gündür.

Farklı enfeksiyonlarda farklı dozlarda ve sürelerde önerilir:

- Sivilce tedavisinde günde 50 mg, 6-12 hafta

- Cinsel temasla bulaşan hastalıklarda günde 2 kez 100 mg 7-10 gün

- Frengide günde 300 mg bölünmüş dozlarda

- Bit veya kene nedenli ateşlerde enfeksiyonun şiddetine göre 100-200 mg tek doz

- Sıtmada günde 200 mg en az 7 gün (kinin gibi ilaçlar ile birlikte)

- Çalı tifüsü engellenmesinde 200 mg, tek doz

- Turist ishalinin önlenmesinde, seyahatin ilk günü 200 mg, ve seyahat boyunca günde 100 mg, en fazla 3 hafta (21 gün) kullanılır

- Leptospiroz denilen enfeksiyonlar için seyahat boyunca günde 200 mg ve seyahat bittikten sonra bir kez daha 200 mg önerilir. Doktorunuz aksini söylemedikçe 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

TETRADOX, ağız yoluyla ve çiğnenmeden ve bol su ile dik olarak alınır. Aldıktan sonra 30 dakika boyunca yatılması önerilmez

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yermezliğinde kullanılmaz.

Eğer TETRADOX'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TETRADOX kullanırsanız

TETRADOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında bulantı, iştahsızlık ve ishal görülebilir.

Doktorunuz midenizi boşaltmaya çalışacak ve diğer gereken önlemleri alacaktır.

TETRADOX'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz TETRADOX dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TETRADOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan TETRADOX almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA07849
Satış Fiyatı 11.06 TL [ 15 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 11.06 TL [ 12 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517150302
Etkin Madde Doksisiklin
ATC Kodu J01AA02
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Tetrasiklinler > Doksisiklin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TETRADOX 100 mg 14 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Jun 202011.06 TL
12 Jun 202011.06 TL
8 Jun 202011.06 TL
1 Jun 202011.06 TL
29 May 202011.06 TL
22 May 202011.06 TL
18 May 202011.06 TL
15 May 202011.06 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları