Zentiva İlaçları › TERIL CR 200 mg 20 tablet {Zentiva} › Kullanma Talimatı

TERIL CR 200 mg 20 tablet {Zentiva} Kullanma Talimatı

Karbamazepin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 3 April  2020

TERİL CR 200 mg tablet Ağızdan çiğnemeden yutmak suretiyle alınır.

Etken Madde

200 mg karbamazepin

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, eudragit RS 30D (amonyum metakrilat, sorbik asit ve sodyum hidroksit), mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, dietil ftalat, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TERIL CR nedir ve ne için kullanılır?

2. TERIL CR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TERIL CR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TERIL CR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TERIL CR nedir ve ne için kullanılır?

TERİL, 20 tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

TERİL, beyaz, beyazımsı kapsül şeklinde iki tarafı çentikli bir tarafı “T12” yazılı tablettir.

Her bir tablet 200 mg etkin madde, karbamazepin içerir.

TERİL, antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etki mekanizması nedeniyle, diğer hastalıklar için de kullanılabilir.

TERİL, belirli nöbet tiplerini (epilepsi, sara hastalığı) tedavi etmek için kullanılır.

Ruh Sağlığı hastalıklarından olan, belli bir ruhsal çöküntü (depresyon) tipinde, çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan

“Trigeminal Nevralji” adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki diğer ağrılar ya da sancılar için kullanılmamalıdır.

Epilepsi iki ya da daha fazla nöbetle (kriz) karakterize olan bir hastalıktır. Nöbetler, beyinden kaslara giden mesajlar vücuttaki sinir yolları tarafından düzgün bir şekilde iletilmediğinde meydana gelmektedir. TERİL, bu mesajların iletiminin kontrol edilmesine yardımcı olur.

TERİL, ayrıca yukarıda bahsedilen diğer hastalıklarda da sinir işlevlerini düzenlemektedir


2.TERIL CR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERIL CR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Karbamazepine ya da TFRİL’in bu kullanma talimatının başında listelenmiş olan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa.
 • Önceden ciddi bir kan hastalığınız vardı ise.
 • Karaciğer işlevini ve kan yapımı açısından önemli bir pigment (renk verici) olan porfirinin üretiminde bir bozukluğunuz varsa (“karaciğer porfirisi” adı verilen bu hastalık, porfirin ya da porfirin sentezlerindeki öncül maddelerin salgılanmalarının artması sonucunda oluşan karmaşık yapılı bir hastalık grubudur.).
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’lar) olarak adlandırılan özel bir antidepresan (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç) grubuna ait ilaçlar kullanıyorsanız.
 • TERIL CR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kan hastalığınız varsa (diğer ilaçların neden olduğu durumlar da dahil).
 • Daha önce okskarbazepin ya da diğer herhangi bir ilaca karşı anormal bir hassasiyet (döküntü ya da diğer alerji belirtileri) gösterdiyseniz. Karbamazepine karşı alerjiniz olup olmadığına dikkat etmeniz önemlidir, okskarbazepine karşı da alerjik bir reaksiyon geliştirme olasılığınız yaklaşık 4’de 1’dir (%25).
 • Kalp, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa ya da önceden vardı ise.
 • Göz basıncınızda artış (glokom) varsa.
 • Doktorunuz size zihin karışıklığının ve huzursuzluğun eşlik edebileceği, psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) olarak adlandırılan zihinsel bir hastalığınız olduğunu söylediyse.
 • Hormon içeren doğum kontrol hapları kullanıyorsanız. TERİL bu doğum kontrol ilacını etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, TERİL kullanırken farklı ya da ilave hormon dışı bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu istenmeyen gebeliklerin önlenmesine yardımcı olacaktır.
 • Düzensiz adet kanamanız olduğunda ya da hazneden (vajina) gelen lekelenme şeklinde kanamanız olduğunda, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Bu konuya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da sağlık uzmanınıza danışınız.
 • Lenf düğümlerinde şişme ile birlikte ateş, döküntü ya da deride kabarcık gibi bir alerjik reaksiyon gelişirse, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Ateşin eşlik ettiği, döküntü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ya da ağızda kabarcık oluşumu, deride soyulma gibi ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrozis) yaşadığınız takdirde, hemen doktorunuza danışınız ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Bu reaksiyonlar bazı Asya kökenli hastalarda (örneğin; Tayvan, Malezya ve Filipinler) ve soyları Çin’e dayanan hastalarda daha sık gözlenebilir (bkz. Olası yan etkiler).
 • Nöbetlerinizin sayısında bir artış yaşarsanız, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Sarılık (deride ve gözlerde sarılaşma) gibi hepatiti akla getiren semptomlar fark ederseniz, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz. (bkz. Olası yan etkiler).
 • Herhangi bir zaman, kendinize zarar verme ya da kendinizi öldürme gibi düşüncelere sahip olursanız. Antiepileptikler (sara ilacı) ile tedavi edilen hastaların küçük bir kısmında böyle düşünce veya davranışlar gözlenmiştir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
 • Düşük sodyum kan düzeyi ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa veya böbrek problemleriniz varsa ve aynı zamanda sodyum kan düzeyini düşüren belli ilaçları kullanıyorsanız (hidroklortiyazid, furosemid gibi idrar söktürücüler).
 • Doktorunuza danışmadan TERİL kullanmayı bırakmayınız. Nöbetlerinizin aniden

  kötüleşmesini önlemek için ilacınızı birdenbire kesmeyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  TERIL CR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TERİL tedavisi sırasında alkol kullanmamalısınız.

  Greyfurt suyu içmeyin ya da greyfurt yemeyiniz, çünkü bunlar TERİL’in etkisini artırabilir.

  Portakal ya da elma suyu gibi diğer meyve sularının ise böyle bir etkisi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik

  Doktorunuza danışmadan TERİL kullanmayı bırakmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. TERİL’deki etkin madde anne sütüne geçer. Doktorunuz sizin için uygun görürse ve bebeğiniz yan etkiler açısından yakından takip edilirse ilacı kullanırken emzirmeye devam edebilirsiniz. Fakat yan etkiler gelişirse, örneğin bebeğiniz daha uykulu bir hale gelirse, emzirmeyi bırakınız ve durumu doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  TERİL, özellikle tedaviye başlarken ya da doz artırıldığında, kendinizi uykulu hissetmenize, baş dönmesine ya da bulanık görmenize neden olabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken ya da dikkat gerektiren diğer aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunuz.

  TERIL CR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  TERİL her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TERİL diğer birçok ilaç ile etkileşebilir bu yüzden şu anda ya da yakın zamanda aldığınız ilaçları doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

  İlaç dozunda değişiklik yapılması ya da bazen ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol yöntemleri), örn. haplar, flasterler, enjeksiyonlar veya implantlar. TERİL kontraseptiflerin vücudunuzda etki gösterme şeklini etkiler ve ani kanama ve lekelenme yaşayabilirsiniz. Ayrıca kontraseptifin daha az etkili olmasına neden olabilir ve gebelik riski olabilir. Doktorunuz size bu konu hakkında tavsiyede bulunabilir ve başka kontraseptifler kullanmayı düşünmelisiniz.
 • Hormon Replasman Tedavisi (HRT). TERİL HRT’nin daha az etkili olmasına neden
 • olabilir.

 • Depresyon ve anksiyete için kullanılan herhangi bir ilaç.
 • Kortikosteroidler (steroidler). Bu ilaçları astım, inflamatuvar bağırsak hastalığı, kas ve eklem ağrıları gibi iltihaplı hastalıklar için alıyor olabilirsiniz.
 • Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen Antikoagülanlar.
 • Deri infeksiyonları ve tüberküloz dahil infeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler (örn. siprofloksasin)
 • Mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlar.
 • Parasetamol, dekstropropoksifen, tramadol, metadon ya da buprenorfin içeren ağrı kesiciler.
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
 • Yüksek tansiyon ve kalp sorunları için kullanılan ilaçlar.
 • Antihistaminler (saman nezlesi, kaşıntı gibi alerjiler için kullanılan ilaçlar).
 • Diüretikler (idrar söktürücüler).
 • Simetidin veya omeprazol (gastrik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar).
 • İsotretinoin (akne tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Metoklopramid veya aprepitant (bulantı giderici ilaçlar).
 • Asetazolamid (artmış göz basıncının (glokom) tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Danazol veya gestrinon (rahim içindeki tabakanın bir hastalığı olan endometriozis tedavisinde kullanılır).
 • Teofilin veya aminofilin (astım tedavisinde kullanılır).
 • Siklosporin, takrolimus veya sirolimus (organ nakli ameliyatlarından sonra kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları; fakat bazen artrit veya sedef tedavisinde de kullanılır).
 • Ruhsal bir bozukluk olan şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. paliperidon, aripiprazol).
 • Kanser ilaçları (örn. temsirolimus, siklofosfamid, lapatinib).
 • Sıtma ilacı meflokuin.
 • AIDS hastalığına yol açan insan immün yetmezlik virüsü -HIV- tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Levotroksin (tiroid bezinin yetersiz çalışmasında-hipotroidizm- kullanılır).
 • Kas gevşetici ilaçlar.
 • Tadalafil (erkeklerde sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılır).
 • Albendazol (bağırsak parazitlerinin tedavisinde kullanılır).
 • Bupropion (sigara bırakma tedavisinde kullanılır).
 • Sarı kantaron (Hypericum) içeren bitkisel ilaç.
 • Vitamin B içeren ilaçlar veya takviyeler (nikotinamid).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TERIL CR nasıl kullanılır ?

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Bu ilacı düzenli olarak ve kesinlikle doktorunuzun söylediği şekilde almaya dikkat ediniz.

  Bunu yapmanız, en iyi sonuçları almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Reçete edilmemiş fazladan TERİL dozları almayınız, ilacı daha sık ya da doktorunuzun söylediğinden daha uzun bir süre kullanmayınız.

  TERİL’i doktorunuza danışmadan aniden bırakmayınız. Doktorunuz bu ilacı almayı ne zaman ve nasıl bırakabileceğinizi size söyleyecektir.

  Yetişkinlerde epilepsi tedavisine, tüm tablet şekilleri ve oral süspansiyonlar (şurup) ile genellikle günde bir ya da iki kere 100 mg’dan 200 mg’a kadar dozlarda başlanmaktadır. Dozaj daha sonra 2 ya da 3 doza bölünerek kademeli olarak günde 800 ila 1200 mg’a çıkarılır (bazı hastalarda günde 1600 mg ya da 2000 mg bile gerekli olabilir).

  Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda, genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji”nin tedavisinde için günde 200 ila 400 mg’lık başlangıç dozu hiç ağrı kalmayana kadar yavaşça yükseltilir (genellikle günde 3-4 kere 200 mg). Yaşlı hastalar için, daha düşük bir başlangıç dozu, yani günde iki kere 100 mg önerilmektedir.

  Çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın, taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve idame tedavisinde, olağan doz günde 400 ila 600 mg’dır (dozaj aralığı: günde yaklaşık 400 ila 1600 mg arası).

  Doktorunuz size tam olarak kaç doz TERİL almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TERİL her zaman (belki ilk gün haricinde) günlük doz bölünerek, yani tıbbi durumunuza bağlı olarak günde 2 ila 4 kerede alınır.

  Doktorunuzun reçete ettiği doz yukarıda listelenen dozdan farklı olabilir. Bu durumda doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

  TERİL’i yemek ile birlikte ya da yemekten sonra alabilirsiniz. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Gerekirse tabletler, çizgisinden kırılarak yarıya bölünebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  TERİL doktorun talimatlarına uymak suretiyle çocuklarda güvenle kullanılabilir.

  Çocuklarda tedaviye genellikle günde 100 ila 200 mg’lık dozlarla başlanır (günlük 10-20 mg/kg vücut ağırlığına dayalı olarak) ve günlük doz 400 ila 600 mg arasında tutulur. Ergenlik çağındakiler günde 600 ila 1000 mg arasında bir doz kullanabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  TERİL doktorun talimatlarına uymak suretiyle yaşlılarda güvenle kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili bilgi yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz TERİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü TERİL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer TERİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TERIL CR kullanırsanız

  TERİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Solunumda güçlük, hızlı ve düzensiz bir kalp atışı, bilinç kaybı, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı ve/veya kusma şikayetleri gelişirse, bu dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir. İlacı almayı kesiniz ve hemen doktorunuza danışınız

  TERİL’i almayı unutursanız

  Bir dozu almayı unutursanız en kısa zamanda bu atladığınız dozu alınız. Fakat neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayınız; normal doz çizelgenize geri dönmeniz yeterli olacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TERİL tedavisi görürken bilinmesi gereken diğer şeyler:

  Doktorunuzun düzenli muayenelerle durumunuzun gidişatını kontrol etmesi çok önemlidir. Doktorunuz, özellikle de TERİL almaya başladığınızda periyodik olarak kan testi isteyebilir. Bu tamamen normal bir durum olup, endişelenmenizi gerektirmez.

  Diş ya da acil durum tedavisi de dahil olmak üzere, herhangi bir tür cerrahi müdahaleden önce yetkili doktora TERİL kullandığınızı söyleyiniz.

  TERIL CR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  TERİL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA07817
Satış Fiyatı 14.81 TL [ 3 Apr 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.81 TL [ 27 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502013698
Etkin Madde Karbamazepin
ATC Kodu N03AF01
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TERIL CR 200 mg 20 tablet {Zentiva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Apr 202014.81 TL
27 Mar 202014.81 TL
23 Mar 202014.81 TL
18 Mar 202014.81 TL
13 Mar 202014.81 TL
6 Mar 202014.81 TL
28 Feb 202014.81 TL
21 Feb 202014.81 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları