Nobel İlaç İlaçları › TEOKAP SR 300 mg 30 kapsül › Kullanma Talimatı

TEOKAP SR 300 mg 30 kapsül Kullanma Talimatı

Teofilin }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Teofilin Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 10 August  2020

TEOKAP SR 300 mg Mikropellet Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir mikropellet kapsül 300 mg teofiline eşdeğer miktarda olacak şekilde teofilin anhidr içerir.

Yardımcı maddeler

Şeker ve mısır nişastası mikropelletleri, beyazlatılmış şellak, talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TEOKAP SR nedir ve ne için kullanılır?

2. TEOKAP SR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TEOKAP SR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TEOKAP SR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TEOKAP SR nedir ve ne için kullanılır?

 • TEOKAP etkin madde olarak her bir kapsülde 300 mg teofiline eşdeğer miktarda olacak şekilde teofilin anhidr içerir.
 • TEOKAP ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • TEOKAP 30 kapsül içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • TEOKAP, astım, uzun süren bronş iltihabı, akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesine bağlı bronş darlıklarında kullanılır.

 • 2.TEOKAP SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TEOKAP SR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Teofilin, diğer ksantinler veya TEOKAP’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa,
 • Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,
 • Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa TEOKAP kullanmayınız.
 • TEOKAP SR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, bir akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığınız varsa
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ve gereğinden fazla tiroid hormonu üretiyorsa
 • Ateşiniz yüksekse, solumun yolu enfeksiyonu (viral dahil) geçirmekteyseniz
 • Prostat bezlerinizde büyüme varsa
 • Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diyabet), epilepsiniz (nöbet) varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa TEOKAP’ı dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TEOKAP SR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TEOKAP’ı yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karna alıyorsanız sürekli aç karna, tok karna alıyorsanız sürekli tok karna almanız uygundur. Alkol ile alınması etkisini değiştirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TEOKAP’ı doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TEOKAP’ı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  TEOKAP’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  TEOKAP SR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TEOKAP, şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu soylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfioksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,
 • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
 • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
 • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
 • Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
 • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
 • Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,
 • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,
 • Barbitüratlar, primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
 • Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
 • Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
 • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
 • Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
 • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
 • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
 • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,
 • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HIVenfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
 • Sarı kantaron (St. John’s wort) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,
 • Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
 • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
 • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
 • Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,
 • İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
 • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,
 • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız
 • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TEOKAP SR nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsülleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Altı yaşın altındaki çocuklar, TEOKAP kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofiline gereksinim duyduğundan, TEOKAP ile tedavi edilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  TEOKAP yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  TEOKAP böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer TEOKAP’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TEOKAP SR kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TEOKAP SR kullanırsanız

  TEOKAP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TEOKAP SR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  TEOKAP’ı almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  TEOKAP SR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  TEOKAP’ı muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA07793
Satış Fiyatı 13.77 TL [ 10 Aug 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.77 TL [ 7 Aug 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699540170506
Etkin Madde Teofilin
ATC Kodu R03DA04
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Teofilin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TEOKAP SR 300 mg 30 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Aug 202013.77 TL
7 Aug 202013.77 TL
30 Jul 202013.77 TL
24 Jul 202013.77 TL
17 Jul 202013.77 TL
13 Jul 202013.77 TL
6 Jul 202013.77 TL
29 Jun 202013.77 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları