İlaçları › TENSART 4 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

TENSART 4 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Kandesartan Sileksetil }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Kandesartan Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 17 November  2011

TENSART 4 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Kandesartan Silekseti1.................4    mg

Yardımcı maddeler

Laktoz, Mısır nişastası, PVP K-90, Ac-di-sol, Aerosil 200, Avicel PH 102, Magnezyum stearat, , Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TENSART nedir ve ne için kullanılır?

2. TENSART’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TENSART nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TENSART’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TENSART nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi TENSART' tır ve 28 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 8 mg etkin madde içerir. TENSART 4 mg tabletler, beyaz, yuvarlak, çentikli tabletlerdir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim ADE inhibitörlerine ilave olarak veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda kullanılmaktadır (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur.).

Etkin madde kandesartan sileksetil'dir. Kandesartan silekseti1. 'aniivotensin II reseptör antaeonisti' adı verilen bir ilaç erubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine vardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin kam vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

Eğer hamile iseniz TENSART' ı kullanmayınız, hamile olabileceğiniz veya hamile kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz. TENSART' m hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.)._


2.TENSART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TENSART'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Kandesartan sileksetile veya TENSART' m içeriğinde bulunan maddelerden herhangi

birine karsı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise (Bkz. Bölüm 6),

• Emziriyorsanız,

• Ciddi karaciğer hastalığınız veva safra yollan tıkanıklığı (safra kesesinden safranın

iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.

• Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz TENSART' ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

TENSART'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, TENSART' ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, vakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veva ishal iseniz,
 • • Conn sendromu denilen tavrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hflstflhcnrnz var İse,

 • Kan hasınr.ınız düsüksp
 • Daha önce felç gecirdivseniz
 • Steroid olmavan antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ-Ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız.
 • Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veva dis hekiminize TENSART kullandığınızı söyleviniz. Çünkü TENSART bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşın düşmesine neden olabilir.

  Bu uvanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TENSART tablet’in besinlerle ve içecekler ile kullanılması

  TENSART’ ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veva hamile kalmavı düşünüyor iseniz TENSART' ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veva hamile kalmavı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz TENSART kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz TENSART yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. TENSART hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler TENSART kullanırken voraunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  TENSART'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TENSART bir cesit seker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı sekerlere karsı dayanıksızlığınız olduğu sövlenmisse. bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nin başında yer almaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bitkisel veva reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer su anda başka bir ilacı veva ilaçlan kullanıyorsanız veva kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veva eczacınıza sövleviniz. TENSART bazı ilaçların islevisini etkilevebilir. bazı ilaçların da TENSART üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçlan alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyotensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar

  • İbuprofen, naproksen veva diklofenak gibi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (NSAI1), selekoksib veva etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

  • Her gün 3 g' dan fazla Asetilsali silik asit kullanıyorsanız (ağnyı ve enflamasyonu hafifleten ilact.

  • Potasvum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesine arttıran ilaçlar),

  • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)

  • İdrar sökücüler (diüretikler)

  • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)

  • Alkol kullanıyorsanız TENSART kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. TENSART kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.

  Eğer reçeteli veva reçetesiz herhami bir ilacı su anda kullanıyorsanız veva son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

  TENSART' ı doktorunuzun size sövlediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TENSART’ ı her gün kullanmanız önemlidir.


  3.TENSART nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genel kullanım dozu günde 1 tablettir

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Yüksek kan basıncı:

 • TENSART' m vavgın kullanım dozu günde 8 mg' dır. Kan basıncı cevabınıza göre doktorunuz günlük dozu 16 mg' a ve daha sonra da 32 mg' a kadar yükseltebilir.
 • Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veva su tableti
 • kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

 • Sivah Afro-karavip kökenli bazı hastalar bu öp ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp yetmezliği:

• TENSART' m vavgın başlangıç dozu günde 4 mg' dır. Doktorunuz bu dozu en az 2 haftalık

aralıklarla dozu iki katma çıkararak günde 32 mg' a kadar vükseltebilir. TENSART kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir. Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Vaslıl a rri a kullanım1

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği Drobleminiz var ise kullanım:

Hemodivaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise. günde 4 mg' lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer vetmezliği problemleriniz var ise kullanım:

Hafif ve orta derecede karaciğer vetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg' lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Eğer TENSART' ın etkisinin cok süclü va da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz

Kullanmanız gerekenden daha fazla TENSART kullanırsanız

Eğer almanız 2erekenden daha fazla TENSART kullandıysanız DERHAL doktorunuz veya eczacınız de konuşunuz.

TENSART'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

TENSART ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer TENSART kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan TENSART kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Satış Fiyatı 14.8 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.8 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514011675
Etkin Madde Kandesartan Sileksetil
ATC Kodu C09CA06
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Kandesartan
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TENSART 4 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202114.80 TL
6 Sep 202114.80 TL
27 Aug 202114.80 TL
16 Aug 202114.80 TL
9 Aug 202114.80 TL
30 Jul 202114.80 TL
26 Jul 202114.80 TL
16 Jul 202114.80 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları