Nuvomed İlaçları › TELMIDAY PLUS 80/12.5 mg 98 tablet › Kullanma Talimatı

TELMIDAY PLUS 80/12.5 mg 98 tablet Kullanma Talimatı

Telmisartan + Hidroklorotiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Telmisartan ve Hidroklorotiyazid Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme : 28 November  2011

TELMİDAY PLUS 80/12,5 mg tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir tablet, 80 mg telmisartan ve 12,5 mg hİdroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Krospovidon, amonyak, kollidon, trometamol, mannitol (E421), kolloidal silikon dioksit, prejelatinize nişasta, kırmızı demir oksit (E 172) ve magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TELMIDAY PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. TELMIDAY PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TELMIDAY PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TELMIDAY PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TELMIDAY PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TELMİDAY PLUS, 80 mg telmisartan ve 12,5 mg hidroklorotlyazid içeren pembe renkli, oblong tabletler şeklindedir.

TELMİDAY PLUS tabletler, 28, 84 ve 98 tablet içeren Alüminyum/Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

TELMİDAY PLUS, telmisartan ve hidroklorotİyazid adı verilen iki etkin madde içerir. Her iki madde de yüksek kan basıncım kontrol etmeye yardımcı olur.

 • Telmisartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Anj iyot ensin II vücudunuz tarafından üretilen bir maddedir, kan damarlarınızı daraltarak kan basıncınızın yükselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin IFnin bu etkisini engelleyerek kan damarlarınızı gevşetir ve böylelikle kan basıncınızı düşürür.
 • Hidroklorotİyazid, tiyazid grubu diüretikler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Hidroklorotİyazid çıkardığınız idrar miktarım arttırarak kan basıncınızın azalmasını sağlar.
 • Kan basıncı yüksekliği tedavi edilmediği takdirde çeşitli organlarda kan damarlarının zarar görmesine neden olur, bu durum bazen kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, inme veya körlüğe yol açabilir. Genellikle hasar oluşmadan önce kan basıncı yüksekliği bir belirti vermez. Bu nedenle, kan basıncının normal sınırlarda olup olmadığının düzenli olarak kontrol etmeniz çok önemlidir.


  2.TELMIDAY PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TELMIDAY PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Telmİsartana veya TELMİDAY PLUS’m formülündeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (Bkz. Yardımcı maddeler),

  • Hidroklorotİyazid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlardan herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,

  Hamilelik

 • Kolestaz veya biliyer obstrüksiyon (safranın safra kesesinden boşalması ile ilgili sorunlar) gibi ağır karaciğer problemleriniz veya diğer şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek hastalığınız varsa,
 • Doktorunuz, kan potasyum düzeyinizde düşüklük veya kalsiyum düzeyinde yükseldik saptamışsa ve bu durum tedavi ile daha İyiye gitmiyorsa.
 • Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise TELMİDAY PLUS almadan önce doktorunuza bildiriniz.

  TELMIDAY PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise veya daha önce herhangi birini geçirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:

 • Düşük tansiyon. Eğer vücudunuzdan fazla miktarda su kaybı olmuşsa veya idrar söktürücü tedavi nedeniyle vücudunuzda tuz yetersizliği ortaya çıkmışsa, az tuzlu diyet uyguluyorsanız, ishal ve/veya kusma şikayetiniz varsa veya hemodiyalize giriyorsanız, kan basıncınız (tansiyon) düşebilir,
 • Böbrek hastalığı veya böbrek nakli,
 • Böbrek arter stenozu (tek veya her iki böbreğin kan damarlarında daralma),
 • Karaciğer hastalığı,
 • Kalpte sorunlar,
 • Diyabet,
 • Gut,
 • Aldosteron düzeyindeki yükselme (kanda çeşitli minerallerin düzeylerindeki > dengesizlik nedeniyle vücutta su ve tuz tutulması),
 • Sistemik lupus eritematozus (“lupus” veya “SLE” olarak da adlandırılır). Lupus, vücudun kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırması ile seyreden bir hastalıktır.
 • TELMİDAY PLUS İle birlikte alİskiren olarak bilinen başka bir tansiyon ilacı daha alıyorsanız.
 • Gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. TELMİDAY PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan daha büyük gebeliklerde ise kullanılmamalıdır. Bu ilaç eğer gebeliğin 3. ayından sonra kullanılırsa, bebeğe ciddi şekilde zarar verebilir (Bkz. “Hamilelik”).

  Hidroklorotiyazidlerle yapılan tedavi vücudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasına neden olabilir. Sıvı veya elektrolit dengesindeki bozulmanın en tipik belirtileri şunlardır: ağız kuruluğu, halsizlik, uyuşukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas ağrıları veya kramplan, bulantı, kusma, kaslarda yorgunluk ve kalp atım hızında anormal artış (dakikada 100 atımdan fazla). Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

  Cildinizde güneşe duyarlılığın arttığını düşünüyorsanız, yani cildinizde normalden daha çabuk ortaya çıkan güneş yanığı (kızarıklık, kaşıntı, şişlik, kabarıklık) oluyorsa, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TELMIDAY PLUS kullandığınızı söyleyiniz.

  TELMIDAY PLUS çocuklarda ve 18 yaşına kadar adolesanlarda önerilmez.

  Diğer tüm “anjiyötensin II reseptör antagonisti” grubu ilaçlarda olduğu gibi, telmisartanın tansiyonu düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda, daha az olabilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TELMIDAY PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TELMIDAY PLUS aç kanna ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmanızdan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ilacınızı kesecek ve size başka bir ilaç önerecektir. TELMIDAY PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan büyük gebeliklerde ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü gebeliğin 3. ayından sonra kullanılması halinde bebekte ciddi zararlar oluşturabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TELMİDAY PLUS emziren kadınlarda önerilmez. Eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğan veya prematüre (erken doğum) ise, doktorunuz sizin için başka bir ilaç önerecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  TELMİDAY PLUS’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yüksek tansiyon nedeni ile tedavi edilen bazı kişiler sersemleme veya yorgunluk hissedebilir. Eğer kendinizi sersemlemiş veya yorgun hissediyorsanız araç veya makine kullanmayınız.

  TELMIDAY PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TELMİDAY PLUS her dozunda 475,687 mg mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz ilaçlar dahil, herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Doktorunuz, kullandığınız ilaçların dozunu değiştirebilir veya başka önlemler alabilir.

  Bazı durumlarda İlaçlardan birini bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle aşağıda listelenen ilaçlar TELMİDAY PLUS ile birlikte, aynı zamanda kullanılacaksa bu durum geçerlidir:

 • Lityum içeren İlaçlar (bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılır),
 • Kanda potasyum düzeyini düşüren (hipokalemi) İlaçlar: diğer idrar söktürücü ilaçlar, bağırsak yumuşatıcı ilaçlar (ör: hint yağı), kortikosteroidler (ör: prednizolon), ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacı), karbenoksolon (ağızdaki yaralan tedavi etmek için kullanılır), penisilin G sodyum (antibiyotik) ve salisilik asit ve türevleri,
 • Potasyum düzeyini yükseltebilen ilaçlar: potasyum tutan idrar söktürücüler, potasyum destekleri, potasyum içeren tuzlar, ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), siklosporin (organ naklinde kullanılan bir ilaç) ve heparin sodyum (kan sulandıncı bir ilaç) gibi ilaçlar,
 • Kalp ilaçlan (ör: digoksin) veya kalp ritminizi düzenleyen ilaçlar (ör: kinidin, hidroksikinidin. disopramid, amiodaron, sotalo1. dofetilid, ibutilid, bepridil içeren ilaçlar),
 • Mental bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar (ör: tiyoridazin, klorpromazin, levopromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirİd, sultoprid, amisulpirid, tiyapirid, pimozid, haloperidol, droperidol içeren ilaçlar),
 • Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar (betablokerler ve diazoksid gibi), ağrı kesiciler (aspirin gibi ilaçlar ve steroıd olmayan ağrı kesiciler), kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, metotreksat, amifostin gibi), gut tedavisi için kullanılan ilaçlar (probenecid, sülfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (ör: steroidler, metotreksat, ağn kesiciler), Vitamin D ve kalsiyum destekleri, mide ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar (ör: sisaprid, biperidin, difemanil), bazı antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin gibi), sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin, alerjiye karşı kullanılan mİzolastİn ve terfenadin, bazı parazitlere karşı kullanılan pentamidin, beyne kan akımını arttıran ve damardan verilen vinkamİn,
 • Tansiyon tedavisi için kullanılan aliskiren,
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan insülin ve ağızdan alman ilaçlar (ör: metformin),
 • Kolesterol düşürücü reçineler (kolestiramin ve kolestipol),
 • Damar daraltıcı noradrenalin,
 • Antiviral bir ilaç olan amantadin,
 • Kas spazmlarını gidermekte kullanılan baklofen,
 • Alkol, barbitürat, narkotikler ve antidepresanlar.
 • TELMİDAY PLUS, diğer ilaçların kan basıncım düşürücü etkisini arttırabilir.

  TELMİDAY PLUS kullanırken diğer ilacınızın dozunun ayarlanmasına gerek duyuyorsanız doktorunuza danışınız.    -

  Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla olduğu gibi, TELMİDAY PLUS’m etkisi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlann (ör: aspirin veya ibuprofen) alınması ile azalabilir.


  3.TELMIDAY PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  TELMİDAY PLUS T her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

  Uygulama yolu ve metodu

  TELMİDAY PLUS günde 1 tablet şeklinde kullanılır. Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Bu ilacı aç kamına veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol içermeyen başka bir içecekle alınız. Doktorunuz size aksini söyleyinceye kadar ilacınızı her gün düzenli olarak almanız gerekir ve bu çok önemlidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  TELMİDAY PLUS’ın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir. Bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.

  Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğeriniz normal çalışmıyorsa, günde 40 mg telmisartan ile 12,5 mg hidroklorotiazİdİn kombine dozu aşılmamalıdır. Ciddi karaciğer hastalığınız varsa TELMİDAY PLUS kullanılmamalıdır.

  Eğer TELMİDAY PLUS’ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TELMIDAY PLUS kullanırsanız

  Eğer kaza ile gereğinden daha fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve

  hemen en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

  TELMİDAY PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TELMIDAY PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Bİr dozu almayı unutursanız endişelenmeyiniz. Hatırlar hatırlamaz ilacınızı alıp ertesi gün normal şekilde almaya devam ediniz. Eğer ilacınızı almayı bir gün boyunca unutursanız ertesi gün normal dozunuzu alarak devam ediniz.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
Satış Fiyatı 203.18 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 203.18 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699976010278
Etkin Madde Telmisartan + Hidroklorotiyazid
ATC Kodu C09DA07
Birim Miktar 80+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 98
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Telmisartan ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TELMIDAY PLUS 80/12.5 mg 98 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 2022203.18 TL
13 May 2022203.18 TL
6 May 2022203.18 TL
25 Apr 2022203.18 TL
18 Apr 2022203.18 TL
8 Apr 2022203.18 TL
4 Apr 2022203.18 TL
28 Mar 2022203.18 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları