Koçak İlaçları › TEKOSIT 400 mg IM/IV liyofilize toz içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

TEKOSIT 400 mg IM/IV liyofilize toz içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Teikoplanin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 8 May  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TEKOSIT nedir ve ne için kullanılır?

2. TEKOSIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TEKOSIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TEKOSIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TEKOSIT nedir ve ne için kullanılır?

 • TEKOSİT, kuru toz halinde teikoplanin isimli bir ilaç içerir.
 • TEKOSİT, bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.
 • Bu infeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEKOSİT damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır.

 • Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldığı 1 enjeksiyonluk flakon ve 3 mİ enjeksiyonluk su içeren ampul aynı ambalaj içinde sunulmuştur.
 • Her bir çözücü ampul içinde 3 mi enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TEKOSİT I.M./I.V. LiyofıJize Toz İçeren Flakonu içinde 48 mg sodyum klorür bulunur. 2 dozaj şekli mevcuttur. TEKOSİT 200 ıng I.M./I.V. liyofılize toz içeren flakon ve TEKOSİT 400 mg I.M./I.V. iiyofiiize toz içeren flakon.

 • TEKOSİT diğer antibiyotiklerin tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veya penisilin veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kullanılır. Bu enfeksiyonlar vücudumuzun aşağıdaki bölümlerinde meydana gelebilir:
 • Kasları da içeren deri ve deri altı doku: Bazen "yumuşak doku" da denebilir. Bu dokuların enfeksiyonları
 • İdrar yolları: Böbrek ve mesaneyi de içeren organların enfeksiyonları
 • Akciğerler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar
 • Eklem ve kemikler: Kalça ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar da dahi1.
 • Kan: Bakterilerin kana geçmesi sonucu oluşan septisemi.
 • Kalp: Endokardit olarak adlandırılan kalbin iç zarının veya kapakçıklarının iltihabı.
 • Mide veya bağırsak: Hastalık peritonit olarak adlandırılır. Bu durum eğer böbrek problemleriniz varsa ve düzenli olarak diyalize giriyorsanız gerçekleşebilir.
 • Ayrıca ameliyat öncesi (örneğin diş ve ortopedi ameliyatları) enfeksiyon oluşumunu engellemek için de kullanılır.

  Penisilin ya da sefalosporinlere karşı alerjisi bulunan hastaların enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.


  2.TEKOSIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TEKOSIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlacın etkin maddesi olan teikoplanine veya TEKOSİT’in içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
 • Alerjinin belirtileri: Döküntü, dudak, yüz, boğaz ve dilinizin şişmesi sonucu yutkunma veya nefes almada problemler

  TEKOSIT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbrek problemleriniz varsa
 • Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı alerjiniz varsa
 • Böbrekler ve işitme yeteneği üzerinde olumsuz etki gösteren ilaçlar (aminoglikozid, kolistin,
 • amfoterisin B, siklosporin, sisplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanıyorsanız veya yeni kullandıysanız

  Tedavi sırasında, asıl tedavi edilen enfeksiyonun üzerine yeni bir enfeksiyon eklenirse

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız,

  TEKOSIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TEKOSİT damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. Ancak, Clostridium difjicile adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz TEKOSİT’i kullanmamanız gerekir. TEKOSİT’i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  TEKOSİT’i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  TEKOSIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TEKOSİT’in içinde özel önlem alınmasını gerektirecek herhangi bir yardımcı madde bulunmaz.

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ilaçlar:    aminoglikozid antibiyotikler

  (gentamisin, streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, tobramisİn dahil ) ve diğer antibiyotikler (sefaloridin veya kol istin)

 • Mantar enfeksiyonları için ilaçlar (amfoterisin B)

 • Sıklosporin - organ nakli ameliyatlarında ve ağrılı eklem ve deri hastalıklarında
 • Sisplatin - bazı kanser türlerinde kullanılır.
 • İdrar söktürücüler (furosemid, etakrinik asit)
 • Doktorunuz kanınızda ilaç miktarını ölçmek için sizden düzenli olarak kan testleri isteyebilir.

  TEKOSİT ile tedaviniz sırasında doktorunuz karaciğer, böbreğiniz ve duymanız ile ilgili testler isteyebilir.


  3.TEKOSIT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kas veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

  Intravenöz dozlar, 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infiizyonla uygulanabilir.

  Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir.

  Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

  18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir.

  Şiddetli enfeksiyonlarda:

  İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg Devam dozu günde 400 mg

  Enfeksiyon oluşumunu engellemek için:

  Ameliyat öncesi tek doz 400 mg

  Periton Diyalizi:

  İlk gün damar içine uygulanan 400 mg’lık yükleme dozunun ardından:

  1. hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/1 dozunda

  2. hafta: her iki torbada bir 20 mg/1 dozunda

  3. hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20mg/1.

  Çocuklar (2 aylık ve üzeri):

  Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

 • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulamr.
 • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir.
 • Şiddetli enfeksiyonlarda veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda:

 • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır.
 • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir.
 • Enfeksiyonu önlemek için:

 • Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanır.
 • Bebekler {doğumdan sonraki bir ay içinde)

 • İlk gün 16 mg/kg, ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve varsa diğer hastalıklarına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Eğer sizde böbrek problemleri varsa doktorunuz sizin için uygun olan en düşük TEKOSİT dozunu uygulayacaktır.

  Eğer TEKOSİT’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TEKOSIT kullanırsanız

  TEKOSİT doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu olursa, klinikte gerekli tedavi uygulanacaktır.

  TEKOSİT 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktorunuz ya da hemşireniz hastalığın gelişimini ve size verilen tedaviyi kontrol edecektir.

  TEKOSİT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TEKOSIT'i kullanmayı unuttuysanız

  TEKOSİT doktor denetiminde kullanılacağı için ve uygulamalar vasıflı sağlık personeli tarafından yapılacağı için ilacın uygulanmasının unutulması söz konusu olmayacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TEKOSIT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10353
Satış Fiyatı 165.27 TL [ 8 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 165.27 TL [ 30 Apr 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828790051
Etkin Madde Teikoplanin
ATC Kodu J01XA02
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TEKOSIT 400 mg IM/IV liyofilize toz içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 May 2020165.27 TL
30 Apr 2020165.27 TL
24 Apr 2020165.27 TL
17 Apr 2020165.27 TL
10 Apr 2020165.27 TL
3 Apr 2020165.27 TL
27 Mar 2020165.27 TL
23 Mar 2020165.27 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları