Nobel İlaç İlaçları › TANSIFA 16/10 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

TANSIFA 16/10 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin + Kandesartan }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 26 May  2015

TANSİFA 16 mg/10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

16 mg kandesartan sileksetil, 10 mg amlodipine eşdeğer 13,89 mg amlodipin besilat

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), hidroksipropil selüloz L (HPC-L), polietilen glikol 6000, kalsiyum karboksimetil selüloz, kırmızı demir oksit, magnezyum stearat, dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz PH 102 ve sodyum nişasta glikolat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TANSIFA nedir ve ne için kullanılır?

2. TANSIFA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TANSIFA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TANSIFA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TANSIFA nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi TANSİFA’dır ve 28 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 16 mg kandesartan sileksetil, 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

TANSİFA, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan kandesartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını arttırır. Kandesartan, anjiyotensin IFnin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

TANSİFA, kan basıncını tek başına amlodipin veya kandesartan içeren bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.


2.TANSIFA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TANSIFA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • TANSİFA’nın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (bkz. Bölüm 6) (Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.),
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 mL/dak/1,73 m2 BSA) olanlarda,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise,
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon),
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa,
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız,
 • • Dihidropiridin türevi ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),

  • Şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, TANSİFA’nın da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan ARB ve ADE inhibitörlerini, diğer bir tansiyon düşürücü ilaç olan “aliskiren” ile birlikte kullanmayınız.

  Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz TANSİFA’yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  TANSIFA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, TANSİFA’yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,
 • Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Daha önce felç geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-Ağrı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Böbrek damarlarında daralmanız var ise,
 • Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofık kardiyomiyopatili (kalp kası kalınlaşmış olan) hasta iseniz,
 • Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosklerotik serebrovasküler hastalığı (damar sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı) olanlarda
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz (son aylar içinde),
 • Aynı hormonal sistem (Renin-anjiyotensin-aldosteron/RAAS) üzerinden etkili olan ilaçlar tansiyonunuzu düşürmeye yarayan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörü ve Anjiyotensin Reseptör Blokörü (ARB) diye bilinen gruplara dahil bir başka ilaç kullanıyorsanız düşük tansiyon, inme, bayılma, böbreklerde fonksiyon bozukluğu ve kanda potasyum fazlalığı görülebilir. Bu ürünlerle “aliskiren” içeren bir başka tansiyon ilacının beraber kullanımı önerilmez.
 • Aliskiren etkin maddesi içeren ilaçlar ARB ve ADE inhibitörleri diye bilinen tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılmaz.
 • Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına giren bir ilaç ile birlikte bir ADE-inhibitörü alıyorsanız. Bu ilaçlar kalp yetmezliği tedavisine yöneliktir.
 • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz) durumunuz varsa,
 • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa,
 • 75 yaş ve üzerinde iseniz,
 • Hemodiyaliz hastasıysanız,
 • Böbrek bozukluğunuz varsa, kanınızdaki potasyum seviyesi yüksekse ve ADE inhibitörü adı verilen ilaçlan kullanıyorsanız.
 • Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktannızı (örn. potasyum) kontrol edebilir.

  Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize TANSİFA kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü TANSİFA bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

  TANSİFA, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TANSIFA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • TANSİFA’yı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.
 • • Alkol kullanıyorsanız TANSİFA kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. TANSİFA kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık hissi veya sersemlik hissedebilir.

 • TANSİFA kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun, etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve TANSİFA’nın kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kalabilecek olan kadınlara tedavi sırasında oldukça etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz TANSİFA’yı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz TANSİFA kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz TANSİFA yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. TANSİFA hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Amlodipinin küçük miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız TANSİFA’yı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Anne sütü alan bebeklerde istenmeyen etkilere neden olabileceğinden dolayı TANSİFA kullanımının gerekli olduğu durumlarda emzirmeye son verilmelidir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler TANSİFA kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  TANSIFA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TANSİFA bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nın başında yer almaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçlan kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. TANSİFA bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçlann da TANSİFA üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağnyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar)
 • Her gün 3 g'dan fazla asetil şali silik asit kullanıyorsanız (ağnyı ve enflamasyonu hafifleten ilaç)
 • Potasyum içeren potasyum tuzlan veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini arttıran ilaçlar)
 • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)
 • İdrar sökücüler (diüretikler)
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)
 • Proteaz inhibitörleri olarak adlandınlan ritonavir, indinavir, nelfınavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)
 • Takrolimus, sirolimus, temsirolimus ve everolimus (bağışıklık sisteminizin çalışma şeklini değiştirmek için kullanılan bir ilaç)
 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlannda kullanılan ilaçlar)
 • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçlan)
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)
 • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron
 • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol düşürücü)
 • Alkol kullanıyorsanız TANSİFA kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. TANSİFA kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.
 • Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız.
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç)
 • Eğer kalp yetmezliğinizin tedavisi için mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) (örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte bir ADE inhibitörüyle tedavi edilmişseniz.
 • Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre TANSİFA’nın potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile potasyum içeren yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn.heparin) birlikte kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu nedenle, şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, potasyum düzeyini artırıcı bu ilaçlan TANSİFA ile kullanmayınız.
 • İçeriğindeki magnezyum nedeniyle tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Bu nedenle tetrasiklin grubu antibiyotiklerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TANSIFA nasıl kullanılır ?

  TANSİFA’yı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda

  doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TANSİFA’yı her gün kullanmanız önemlidir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • TANSİFA’yı greyfurt suyu ile almayınız.
 • TANSİFA’nın önerilen kullanım dozu günde 1 tablettir. Hangi dozda TANSİFA kullanılacağı hekimin kararına bağlıdır. Tedaviye verilen cevaba göre, daha yüksek veya daha düşük doz kullanımı hekim tarafından önerilebilir.

  Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya idrar söktürücü tablet kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

  Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

  Fakat doz artırımı dikkatle yapılmalıdır. 75 yaş üzeri hastalarda TANSİFA son derece dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda hangi dozda TANSİFA kullanılacağı hekimin kararına bağlıdır. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise TANSİFA'yı kullanmamalısınız.

  Amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda hangi dozda TANSİFA kullanılacağı hekimin kararına bağlıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa TANSİFA'yı kullanmamalısınız.

  Eğer TANSİFA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TANSIFA kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TANSIFA kullanırsanız

  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık, kalp ritminde bozulma veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla TANSİFA tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  TANSIFA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

  TANSİFA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Eğer TANSİFA kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan TANSİFA kullanmayı bırakmayınız.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA15824
Satış Fiyatı 47.91 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 47.91 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262010234
Etkin Madde Amlodipin + Kandesartan
ATC Kodu C09DB07
Birim Miktar 16+10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TANSIFA 16/10 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202247.91 TL
13 May 202247.91 TL
6 May 202247.91 TL
25 Apr 202247.91 TL
18 Apr 202247.91 TL
8 Apr 202247.91 TL
4 Apr 202247.91 TL
28 Mar 202247.91 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları