Deva İlaçları › SYNPITAN FORT 5 IU 3 ampül › Kullanma Talimatı

SYNPITAN FORT 5 IU 3 ampül Kullanma Talimatı

Oksitosin }

Endokrin Sistem > Hipfiz Arka Lob Hormonları > Oksitosin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SYNPITAN FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. SYNPITAN FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SYNPITAN FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SYNPITAN FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SYNPITAN FORT nedir ve ne için kullanılır?

SYNPİTAN FORTE, ampul içerisinde renksiz, karakteristik kokulu berrak çözelti şeklinde sunulan bir üründür. Yapay oksitosin hormonu içermektedir. Bu hormon rahimin kasılmasını sağlamaktadır. SYNPİTAN FORTE aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Doğum başlangıcı veya doğum sırasındaki kasılma yetersizlikleri
 • Sezaryen ile doğumdan sonra (rahimin kısa sürede toplanmasını sağlamak için)

 • 2.SYNPITAN FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SYNPITAN FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Sentetik oksitosine ya da SYNPİTAN FORTE’un içerisinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • Bebeğin başının büyüklüğü ile annenin leğen bölgesi arasında belirgin uyumsuzluk varsa
 • Bebeğin pozisyonunun uygun olmaması veya bebeğin yan gelmesi gibi pozisyonda değişiklik yapılmadan doğumun imkansız olduğu durumlar varsa
 • Çocuk veya anne için, fayda/risk değerlendirmesi sonucu gerekli görülen acil doğum müdahaleleri gerekiyorsa
 • Doğumun yakın olmadığı bir durumda bebeğin kalp sesleri bozulduysa,
 • Rahimin aşırı gerilimli olması durumunda
 • Kanda zararlı maddelerin aşırı artması ile belirgin bir durum (ağır toksemi) varlığı
 • Ağrıyı başlatmak için ilaç uzun süreli kullanıldığı durumlar
 • Normal doğumun yapılamadığı durumlar
 • Kordonun sarkması veya kordonun önden gelmesi
 • Plasentanın rahime anormal tutunması (plasenta previa) ve plasentadan bebeğe uzanan kordon damarlarının yerleşiminde bir bozukluk olan “vasa previa” varsa,
 • Plasentada ayrılma
 • Çoklu gebeliklerde olduğu gibi yırtılmaya karşı rahim direncinde bozulma veya rahimde gerginleşme varsa,
 • Polihidramniyoz (amniyon sıvısının hacminin fazla olması)
 • Fazla sayıda bebeğe birden gebelik
 • Klasik sezaryen dahil olmak üzere büyük cerrahi girişim sonucu oluşan rahim yarası varlığı
 • SYNPİTAN FORTE ayrıca oksitosine-dirençli rahim hareketsizliği, şiddetli pre-eklamptik toksemi (bu rahatsızlık yüksek tansiyon, idrarda protein çıkması ve vücutta şişlikler ile belirgindir) ve şiddetli kalp-damar bozukluklarında uzun süreli kullanılmamalıdır. SYNPİTAN FORTE’u doktor uygun görürse size uygulayacaktır.

  SYNPITAN FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  SYNPİTAN FORTE size doktor kontrolünde verilecektir. Herhangi bir istenmeyen durumun ortaya çıkması halinde duruma gerekli müdahalelerin yapılamayacağı yerlerde SYNPİTAN FORTE uygulanmamalıdır.

  Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise SYNPİTAN FORTE kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz:

 • Daha önce sezaryen ameliyatı geçirdiyşeniz.
 • Son 6 saat içerisinde doğumu başlatmak için kullanılan diğer ilaçlardan herhangi biri (ör. prostaglandinler denilen ilaçlar) size verildiyse.
 • 35 yaşın üzerindeyseniz.
 • Yüksek tansiyon veya herhangi bir kalp rahatsızlığınız var ise.
 • Bir süre önce güçlü kasılan rahminiz şimdi daha güçsüz kasılmaya başladıysa.
 • Eğer doktorunuz basen bölgenizin küçüklüğü nedeniyle normal doğumun sizin için zor olabileceğini söylediyse.
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse SYNPİTAN FORTE’u uzun süre kullanmamalısınız:

 • Tedaviye rağmen kasılmalarınız artmıyorsa.
 • Şiddetli pre-eklamptik toksemi denilen bir rahatsızlığınız var ise (bu rahatsızlık yüksek tansiyon, idrarda protein çıkması ve vücutta şişlikler ile belirgindir).
 • Kalp ve kan dolaşımı ile ilgili ciddi bir rahatsızlığınız var ise.
 • Eğer oksitosine karşı duyarlılığınız var ise şiddetli kasılmalar meydana gelebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SYNPITAN FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Sıvı tüketiminizi en aza indirmeniz söylenebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SYNPİTAN FORTE uygun şekilde kullanıldığında bebeğe zarar verecek bir etki göstermesi beklenmemektedir. SYNPİTAN FORTE, yeni doğan bebeğe zarar vermez.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  SYNPİTAN FORTE düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. SYNPİTAN FORTE, yeni doğan bebeğe zarar vermez.

  Araç ve makina kullanımı

  SYNPİTAN FORTE doğum sancılarına neden olabilir. Sancısı olan kadınların araç ve makine kullanmaması gerekir.

  SYNPITAN FORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 1 mLTik dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SYNPİTAN FORTE ile birlikte aşağıdaki ilaçlan kullanırken dikkatli olunmalıdır:

 • Siklopropan veya halotan gibi solunum yoluyla kullanılan anestezi ilaçları SYNPİTAN FORTE’un etkisini azaltabilir ve tansiyon düşürücü etkisini artırabilir. Aynca bu ilaçlann birlikte kullanımları kalpte ritim bozukluklanna neden olabilir.
 • Peridural anestezi (omurga boşluğuna yapılan anestezi) sırasında veya sonrasında SYNPİTAN FORTE, sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlann damarları daraltıcı etkisini artırabilir.
 • Prostaglandin türü ilaçlar (hormon benzeri bir madde) ile birlikte SYNPİTAN FORTE kullanıldığında bu ilaçlar birbirlerinin etkisini artırabilmektedir.

 • 3.SYNPITAN FORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz durumunuza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SYNPİTAN FORTE seyreltilerek damlalar halinde damardan enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise doktorunuz ile konuşmalısınız.

  Eğer SYNPİTAN FORTE ’urı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNPITAN FORT kullanırsanız

  Doktorunuz SYNPİTAN FORTE’u doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uy gulamamalı siniz.

  SYNPITAN FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz SYNPİTAN FORTE’u doğru şekilde almanızı sağlayacaktır.

  SYNPITAN FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07599
Satış Fiyatı 9.63 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.63 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525751232
Etkin Madde Oksitosin
ATC Kodu H01BB02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 3
Endokrin Sistem > Hipfiz Arka Lob Hormonları > Oksitosin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SYNPITAN FORT 5 IU 3 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 20209.63 TL
29 Jun 20209.63 TL
19 Jun 20209.63 TL
15 Jun 20209.63 TL
12 Jun 20209.63 TL
8 Jun 20209.63 TL
1 Jun 20209.63 TL
29 May 20209.63 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları