Merck Sharp & Dohme İlaçları › SUSTANON 250 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

SUSTANON 250 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Testosteron Propiyonat + Testosteron Fenilpropiyonat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 11 November  2011

SUSTANON Ampul 250 mg Kas içine enjeksiyon ile uygulanır.

Etken Madde

Herbir ml yağlı solüsyon testosteron esterleri içerir:

Testosteron propiyonat    30 mg

Testosteron fenilpropiyonat    60 mg

Testosteron izokaproat    60 mg

Testosteron dekanoat    100 mg

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk solüsyon zeytin yağı ve benzil alkol içerir.

Bu ilacı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza, bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SUSTANON nedir ve ne için kullanılır?

2. SUSTANON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SUSTANON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SUSTANON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SUSTANON nedir ve ne için kullanılır?

• SUSTANON enjeksiyonluk solüsyon berrak, karton kutuda lmlTik 1 amber renkli cam ampuldür.

• SUSTANON’un etkin maddesi vücutta testosterona dönüşür.

• Testosteron testislerde (erkeklerde yumurtalıklarda) üretilen ve normal büyüme, gelişme ve erkek cinsiyet organları ile ikincil erkek cinsiyet özelliklerinin gelişimi için gerekli olan doğal erkeklik hormonudur. Vücut kılları, kemik ve kas gelişimi için gerekli olup kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır. Sesin kalınlaşmasını sağlar. Testosteron içeren ürünler doğal testosteronu düşük ya da olmayan kişilerde (hipogonadizm adı verilen durum) testosteronun yerine konması için kullanılır.


2.SUSTANON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUSTANON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• prostat ya da meme kanseriniz var ise, daha önce geçirmiş iseniz ya da prostat veya meme

kanseri şüpheniz var ise

• ürünün yardımcı maddelerinden birine ya da daha fazlasına karşı aşırı duyarlılığınız varsa

 • 3 yaşından küçüklerde
 • • hamileyseniz veya emziriyorsanız

  SUSTANON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Testosteron erken cinsel gelişme ve büyüme bozukluğuna neden olabileceğinden erkek çocukların tedavisinde hekim tarafından yakın gözetim gerekir. Prostat bezinin büyümesine yol açabileceğinden yaşlı erkeklerin tedavisinde hekim tarafından yakın izlem gerekir. Ayrıca düzenli aralıklarla kırmızı kan hücrelerinizin oksijen taşıma kapasitesi (hemoglobin) test edilecektir. Çok nadir olarak kırmızı kan hücresi sayısı komplikasyona yol açacak kadar artabilir. Diğer bazı durumlarda da tıbbi muayene gereklidir. Aşağıdaki durumlar söz konusu ise hekiminize söyleyiniz:

  • kalp hastalığı

  • böbrek hastalığı

  • karaciğer hastalığı

  • kan basıncı yüksekliği (yüksek tansiyon)

  • idrar zorluğu gibi prostat şikayetleri

  • epilepsi (sara hastalığı)

  • migren

  • kemik kanseri

  Uyku apneniz (uyku sırasında nefes almanın geçici olarak durması) varsa testosteron içeren ürünler durumu kötüleştirebilir. Bu konuda endişeniz varsa hekiminize söyleyiniz.

  Hekiminiz SUSTANON tedavisine başlamadan önce ve ilaç başlandıktan sonra ilk 12 ay, 3 ayda bir ve daha sonra yıllık olarak aşağıdaki testlerle sizi izleyecektir:

  • iyi huylu prostat büyümesi ya da saptanmamış prostat kanseri için makattan prostat muayenesi ve kanda PSA (prostat kanseri göstergesi) düzeyi

  • kırmızı kan hücreleri artışı için hematokrit ve hemoglobin

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın

  Ayrıca,

  • yaşlıysanız

  • buluğ çağı öncesinde erkek çocuksanız

  • uzun süreli tedavi alıyorsanız

  • kadından erkeğe cinsiyet değiştirmişseniz

  • ailenizde veya kendinizde meme kanseri, kendinizde rahim kanseri öyküsü mevcutsa, doktorunuzun sizi özel olarak yakından izlemesi gerekecektir.

  SUSTANON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulanabilir değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz SUSTANON kullanmayınız.

  SUSTANON kullanmak zorunda iseniz, hamile kalmamak için gerekli koruyucu önlemleri alınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız SUSTANON kullanmayınız.

  SUSTANON kullanmak zorunda iseniz emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Bilindiği kadarıyla SUSTANON’un uyanıklık ve konsantrasyon üzerinde etkisi yoktur.

  SUSTANON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SUSTANON benzil alkol içerir ve bu nedenle prematüre bebekler, yeni doğanlar ve üç yaşından küçük çocuklara uygulanmaması gerekir.

  Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik (zehirlenme ile ilgili, zararlı) reaksiyonlara ve alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Uygunsuz kullanım

  Androjenlerin sporda performansı artırma (doping) amacı ile kötüye kullanımı (suistimali) ciddi sağlık riskleri taşıdığından bu tür kullanımdan kaçınılmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Başka hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar SUSTANON’un etkilerini değiştirebilir ya da SUSTANON diğer ilaçların_etkisini ve/veya kan düzeyini etkileyebilir. Diyabet tedavisi için ya da pıhtılaşmaya karşı ilaç kullanıyor ya da kullanmayı düşünüyorsanız hekiminize söylemelisiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SUSTANON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilaç yalnızca bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanmalıdır.

  İlacın size uygulanacak olan dozuna hastalığınızın durumuna gore hekiminiz karar verecektir. Genellikle üç haftada bir yapılacak 1 mlTik enjeksiyon yeterlidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Enjeksiyonlar kas içine derin enjeksiyon (şırınga) şeklinde uygulanmalıdır (kalça, üst bacak ya da üst kola).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SUSTANON benzil alkol içerir ve bu nedenle prematüre bebekler, yeni doğanlar ve üç yaşından küçük çocuklara uygulanmaması gerekir.

  Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik (zehirlenme ile ilgili, zararlı) reaksiyonlara ve alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer SUSTANON’un etkisinin çok güçlü (örneğin, erkeklerde cinsel organda sık sertleşmeler ile kendisini gösterebilir) veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SUSTANON kullanırsanız

  İlacı size deneyimli bir sağlık personeli uygulayacaktır.

  SUSTANON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SUSTANON'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacı size deneyimli bir sağlık personeli uygulayacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SUSTANON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  SUSTANON etkisi, tedavinin kesilmesinden hemen sonra ortadan kalkmaz. Etkileri yavaşça kaybolur.

  Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi  Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA07568
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636751213
Etkin Madde Testosteron Propiyonat + Testosteron Fenilpropiyonat
ATC Kodu G03BA03
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SUSTANON 250 mg 1 ampül Barkodu