Schering-plough İlaçları › SUBOXONE 8 mg/2 mg 28 dilaltı tablet {Schering-plough} › Kullanma Talimatı

SUBOXONE 8 mg/2 mg 28 dilaltı tablet {Schering-plough} Kullanma Talimatı

Buprenorfin + Nalokson }

Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Buprenorfin ve Nalokson Schering Plough Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 24 October  2011

SUBOXONE 8 mg/2 mg Dilaltı Tablet Dil altından alınır.

Etken Madde

Buprenorfin, nalokson

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mannitol, mısır nişastası, povidone K 30, anhidr sitrik asit, sodyum sitrat, magnezyum stearat, asesülfam potasyum, doğal limon ve misket limonu aromaları.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SUBOXONE nedir ve ne için kullanılır?

2. SUBOXONE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SUBOXONE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SUBOXONE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SUBOXONE nedir ve ne için kullanılır?

SUBOXONE 8 mg/2 mg opioid (narkotik) tipi madde bağımlılığında kullanılan bir ilaçtır.

SUBOXONE 8 mg/2 mg, opiat türü (narkotik) madde tutkunluğu olan hastalar için, tıbbi, sosyal ve psikolojik bir tedavi programının bir bölümünü oluşturmaktadır.

İlaç, madde bağımlılığı tedavisinde uzman olan doktorlar tarafından reçete edilir ve tedavisinin izlemesi gerekir.

SUBOXONE 8 mg/2 mg dilaltı tablet tedavisi, erişkinler ve 15 yaşından büyük ergenlerde kullanılmak içindir.

Dilaltı tabletler, beyaz, altıgen şeklinde bikonveks tabletler halindedir; bir yüzlerinde kılıç logosu bulunur, diğer yüzlerinde ise "N8" yazılıdır. 7 ve 28 tablet içeren kutular şeklinde ambalajlanmıştır.


2.SUBOXONE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUBOXONE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-Buprenorfin, nalokson ya da SUBOXONE 8 mg/2 mg'daki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

- Ciddi solunum yetmezliğiniz varsa,

- Karaciğerinizde ciddi sorunlar varsa,

-Alkol zehirlenmesi veya alkol bağımlısı olup alkolü bıraktığınızda gelişen sıkıntı hissi, terleme, hallüsinasyonlar, hafıza bozukluğu, kuruntular, el parmakları, dil ve göz kaslarında titreme (delirium tremens) varsa.

SUBOXONE 8 mg/2 mg'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ Kötüye kullanım/suistimal:

Bazı insanlar, buprenorfini kötüye kullandıkları ya da alkol, benzodiazepinler (trankilizanlar), veya diğer opioidler gibi diğer Santral Sinir Sistemini baskılayan ilaçlar ile birlikte aldıkları için, solunum yetmezliği (soluk alıp verememe) nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir.

Özellikle damar yolundan ve yüksek dozda bir kötüye kullanım çerçevesinde, hızlı seyreden karaciğer harabiyeti (karaciğer sorunları) olguları bildirilmiştir. Karaciğer harabiyeti, viral infeksiyonlar (kronik hepatit C), alkol kötüye kullanımı, iştahsızlık gibi özel durumlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, ilaçlarla da ilişkili olabilmektedir (örneğin: antiretroviral nükleozid analogları, asetilsalisilik asit (aspirin), amiodaron, isoniazid, valproat). Eğer şiddetli bitkinlik, kaşınma gibi belirtiler varsa, ya da eğer deri veya gözleriniz sararıyorsa, derhal doktorunuzu bilgilendiriniz, böylelikle size uygun bir tedavi uygulanabilecektir.

Bu ilacı, eğer bir narkotik madde (örn. morfin, eroin) kullandıktan sonra altı saatten daha kısa veya metadon ( şiddetli veya kronik bir ağrıya etki eden bir ağrı kesici aynı zamanda narkotik içerikli madde bağımlılarının tedavisinde kullanılan ilaç) kullandıktan sonra 24 saatten daha kısa bir süre içinde alırsanız, yoksunluk semptomlarına neden olabilir.

Bu ilaç uykululuk haline yol açabilir ve bu durum alkol ya da kaygı önleyici (anksiyalitik ) ilaçlarıyla artabilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

- Yakınlarda geçirilmiş kafa travması ya da beyin hastalığı,

- Kan basıncında azalma,

- Erkeklerde idrar yoluna ilişkin bozukluklar (özellikle prostat büyümesine bağlı olarak).

Bu ilaç, bazı hastalıklarda oluşan ağrıları maskeleyebilir. Bu tip durumlarda bu ilacı almakta olduğunuzu doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

Bu ilaç kan basıncınızın aniden düşmesine neden olabilir, eğer otururken veya yatarken hızla ayağa kalkarsanız, başınızın dönmesine yol açabilir.

Bu ilaç bağımlılığa sebep olabilir.

Atletler bu ilacın, içindeki etkin maddelere bağlı olarak, "anti-doping" testlere karşı pozitif bir reaksiyona yol açabileceğinin farkında olmalıdır.

Aşağıdaki durumlar söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:

- Astım ya da diğer solunum sorunları,

- Böbrek hastalığı,

- Karaciğer hastalığı.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

SUBOXONE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SUBOXONE 8 mg/2 mg'ı alkollü içecekler ile birlikte kullanmayınız. Çünkü alkol SUBOXONE 8 mg/2 mg'dan kaynaklanan uyuşukluğu muhtemelen artıracaktır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ürün sütünüze geçeceği ve emzirdiğiniz bebeği olumsuz olarak etkileyebileceği için, SUBOXONE 8 mg/2 mg alırken emzirmeyi durdurmalısınız. Bu konuda doktorunuz ile konuşunuz.

Araç ve makina kullanımı

SUBOXONE 8 mg/2 mg, trafikte güvenli bir şekilde araç sürme, makine kullanma, ya da diğer tehlikeli aktiviteleri yerine getirme yetilerini az ya da orta derecede etkilemektedir. SUBOXONE 8 mg/2 mg, özellikle alkol ya da santral sinir sistemi depresanlarıyla birlikte alındığında uyuşukluk, baş dönmesi, ya da düşünme bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen aktiviteler yürütülürken kullanılmamalıdır.

SUBOXONE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUBOXONE 8 mg/2 mg laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz sizin bazı şeker türlerine karşı intoleransınız olduğunu söylediyse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birlikte başka ilaçların kullanılması SUBOXONE 8 mg/2 mg'ın istenmeyen etkilerini artırabilir. Bu ilaçların kullanımı dikkatli bir şekilde izlenmelidir:

• Ruhsal bunalım ve gerilimi önlemek için kullanılan ilaç (Trankilizanlar)

• Kaygı önleyici ilaçlar (anksiyalitik)

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antidepresanlar)

• Sakinleştirici ilaçlar (benzodiazepinler)

• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.

Eğer doktorunuz sakinleştirici ilaç (benzodiazepinler) reçete ederse, reçete edilen dozdan fazlasını almamalısınız.

Bu ilacın benzodiazepinler (anksiyete ya da uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte alınması, solunum yetmezliğine bağlı olarak ölüme yol açabilir.

Aşağıdaki ilaçlar SUBOXONE 8 mg/2 mg'ın kan konsantrasyonlarını artırabilir. Dolayısıyla bu ilaçların SUBOXONE 8 mg/2 mg ile birlikte eş-zamanlı kullanımı yakından izlenmelidir ve bazı durumlarda doktorunuz tarafından doz azaltımı yapılması gerekebilir:

• HIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Anti-retroviral ajanlar; ritonavir, nelfinavir, indinavir)

• Dermatolojik, sistemik ve sindirim sistemi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Ketokonazol)

• Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ilaçlar (İtrakonazol)

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SUBOXONE 8 mg/2 mg'ı nasıl kullanmalıyız?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Dilaltı yol, bu ilaç için etkili olan tek uygulama yoludur.

Uygulama yolu ve metodu

Tableti eriyinceye kadar dilinizin altında tutunuz. Tabletin erimesi 5-10 dakika sürebilir. İlacınızı günde bir kez alınız.

"Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır."

Tedaviniz sırasında verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz dozu ayarlayabilir.

SUBOXONE 8 mg/2 mg kullanımından en yüksek yararı görebilmek için doktorunuza, alkol, alkol içeren ilaçlar, sokaktan alınan maddeler, ve doktorunuz tarafından reçete edilmemiş herhangi bir reçeteli ilaç dahil, aldığınız bütün ilaçları söylemelisiniz.

Tedavi süresi

Tedavinin uzunluğu, doktorunuz tarafından sizin için kişisel olarak belirlenecektir. Belirli bir süre başarılı bir tedaviden sonra, doktorunuz almakta olduğunuz dozu basamaklı olarak, daha düşük bir tedaviye devam dozuna azaltabilir. SUBOXONE 8 mg/2 mg dozu durumunuza bağlı olarak, dikkatli bir tıbbi gözetim altında azaltılmaya devam edilebilir ve sonuç olarak tamamen sonlandırılabilir.

Sizi tedavi eden doktorunuzun onayı olmaksızın, tedavinizi herhangi bir şekilde değiştirmeyiniz veya durdurmayınız.

Bu tedavinin etkinliği şunlara bağlıdır:

- Alınan doz ve,

- Birlikte yürütülen tıbbi, psikolojik ve sosyal tedavi kombinasyonu.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar için kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda SUBOXONE 8 mg/2 mg dozunun değiştirilmesi gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara doz ayarlaması gerekmektedir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hafif ile orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, mevcut en düşük başlangıç dozu (2mg) ve titiz bir doz ayarlaması önerilmektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise kullanılmamalıdır.

Eğer SUBOXONE 8 mg/2 mg'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUBOXONE kullanırsanız

İlacın doz aşımı durumunda, tedavi için derhal bir acil servise ya da hastaneye gitmeli veya götürülmelisiniz.

SUBOXONE 8 mg/2 mg'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUBOXONE'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuzla temasa geçiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SUBOXONE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavinin ani bir şekilde bırakılması, çekilme semptomlarına yol açabilir.

Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olursa, doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Schering Plough Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11429
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699790051341
Etkin Madde Buprenorfin + Nalokson
ATC Kodu N07BC51
Birim Miktar 8+2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Buprenorfin ve Nalokson
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SUBOXONE 8 mg/2 mg 28 dilaltı tablet {Schering-plough} Barkodu