THIOCILLINE 20 gr pomad Kısa Ürün Bilgisi

Basitrasin + Neomisin Sülfat }

Dermatolojik İlaçlar > Vücut Yüzeyine Uygulanan Antibiyotikler
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

THİOCİLLİNE göz pomadı

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler: 5 gram pomatta;

Basitrasin 2500 U.I.

Neomisin Sülfat 25 mg (Neomisin baz: 17,5 mg)

“

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Göz pomadı

Beyaz, homojen, topak ve yabancı madde içermeyen yağlı pomad


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Günde 3-4 defa göze uygulanır.

Uygulama şekli:

Alt göz kapağı aşağıya çekilerek konjunktivaya bir miktar sıkılır.

Özel popülâsyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Topikal kullanım ile ilgili olarak, karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalar için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Topikal kullanım ile ilgili olarak, pediyatrik hastalar için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Uzun süreli kullanımlarda her antibiyotik tedavisinde olduğu gibi rezistan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir.

- Görme bulanıklığı yapabileceğinden araç ve dikkat isteyen alet kullanılması sakıncalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İlacın kullanımına, hekim tarafından, fetus üzerindeki olası risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Gebelik dönemi

Zorunlu olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

THİOCİLLİNE’ nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak anneye faydası bebeğe olası riskine ağır bastığında kullanılmalıdır.

Üreme Yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Görme bulanıklığı yapabileceğinden araç ve dikkat isteyen alet kullanılması sakıncalıdır. Bu durumda hasta araba ya da makine kullanmadan önce görüşün düzelmesini beklemelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); Çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Göz hastalıkları

Bilinmiyor: Görme bulanıklığı. kızarma, kaşıntı, şişme.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Topikal kullanım ile ilgili herhangi bir doz aşımı bildirilmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Polipeptid Antibiyotikler ATC Kodu: S01AA30

Etki mekanizması:

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Topikal oküler uygulama sonrasında, sistemik emiliminin önemli olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır

Dağılım:

Topikal uygulama için bilgi bulunmamaktadır.

Biyotransformasyon:

Topikal uygulama için bilgi bulunmamaktadır.

Eliminasyon

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Bildirilmemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Uygulanabilir değil.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

“Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07876
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514385806
Etkin Madde Basitrasin + Neomisin Sülfat
ATC Kodu D06AX
Birim Miktar 15000+150
Birim Cinsi IU/MG
Ambalaj Miktarı 20
Dermatolojik İlaçlar > Vücut Yüzeyine Uygulanan Antibiyotikler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
THIOCILLINE 20 gr pomad Barkodu