Merck İlaç İlaçları › SINEMET 30 tablet › Kullanma Talimatı

SINEMET 30 tablet Kullanma Talimatı

Karbidopa Levodopa }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa ve Dekarboksilaz İnhibitörü Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 16 September  2011

SINEMET 25/250 Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 25 mg karbidopa, 250 mg levodopa bulunur.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, FD&C blue.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SINEMET nedir ve ne için kullanılır?

2. SINEMET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SINEMET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SINEMET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


SINEMET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:


2.SINEMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SINEMET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

SINEMET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Nöbet (konvülziyon) geçmişiniz varsa,
 • Barsaklarınızda ülser varsa (duedonal veya peptik ülser denilir) veya kan kusuyorsanız,
 • Kalp krizi, kalp atışı problemleri, dolaşım veya solunum probleminiz varsa,
 • Böbrek, karaciğer veya hormonal problemleriniz varsa,
 • Depresyon veya diğer akli problemler yaşadıysanız,
 • Gözünüzdeki basıncın aniden artmasına neden olan kronik geniş açılı glokom denilen bir hastalığınız varsa,
 • Göz basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerekecektir.

 • Bazen ani uyku bastırması veya çok uykulu hissetme durumu yaşıyorsanız,
 • Yakında bir ameliyat olacaksanız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SINEMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Tabletlerinizi ağır bir öğünle birlikte almamaya çalışınız. Eğer diyetiniz çok fazla protein ihtiva ediyorsa (et, yumurta, süt, peynir) SINEMET olması gerektiği gibi çalışmayabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız SINEMET kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız SINEMET kullanmayınız. SINEMET'in içeriğindeki maddelerden biri olan levodopa sütünüze geçer.

  Araç ve makina kullanımı

  SINEMET farklı kişilerde farklı şekilde etki gösterir. Bazı kişilerde araç ve makine kullanabilme yeteneklerine etki eden yan etkiler görülebilir (bkz. Olası yan etkiler nelerdir?). Eğer bu tür etkiler farkederseniz araç veya makine kullanmayınız. SINEMET aynı zamanda sizde uykululuk hali veya ani uyku bastırması meydana getirebilir. Eğer bu etkiler sona ererse doktorunuz size ne zaman araç veya makine kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir.

  SINEMET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SINEMET'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz:

 • Levodopa içeren Parkinson hastalığı ilaçları:
 • Eğer yavaş salınındı ilaçlardan alıyorsanız, son dozu aldıktan itibaren 24 saat bekledikten sonra SINEMET'i almalısınız.
 • Eğer normal salınındı ilaçlardan alıyorsanız, son dozu aldıktan itibaren 12 saat bekledikten sonra SINEMET'i almalısınız.
 • Bu ilaçları geçmişte dahi almış olsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Levodopa içermeyen Parkinson hastalığı ilaçlarına genel olarak devam edilebilir ancak dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

 • Depresyon dahil akli problemler için, tüberküloz (verem), yüksek tansiyon, kas spazmı, epilepsi veya düşük demir için de ilaç alınıyorsa dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.
 • Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) denilen türden ilaçlar (bkz. SINEMET'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız).
 • Antikolinerjik ilaçlar (orfenadrin, trieksifenidil, benzatropin ve proksilidin). Dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.
 • Nöbet (konvülziyon) tedavisinde kullanılan fenitoin.
 • )


 • Erkeklerde iktidarsızlık (impotens) tedavisinde kullanılan papaverin.
 • Yukarıda adı geçen ilaçların sizinle ilgili olup olmadığından emin değilseniz ilacınızı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuzda SINEMET kullanılırken kaçınılması gereken ilaçların tam bir listesi olacaktır.

  • Bu ilaç doktorunuzun kan ve idrar örneklerinizde yaptığı bir takım laboratuvar testlerinin sonuçlarına etki edebilir. Eğer SINEMET kullanıyorsanız ve bir test yaptırmanız gerekiyorsa, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SINEMET nasıl kullanılır ?

 • İlacınız bir gün sonra hemen etkisini gösterebilse de bazen etkisini göstermesi bir haftaya kadar sürer.
 • Doktorunuzun verdiği bilgilere göre düzenli aralıklarla ilacınızı alınız.
 • Tabletlerinizi aldığınız zamanı değiştirmeyiniz. Doktorunuza sormadan başka bir Parkinson ilacı kullanmayınız.
 • Daha önceden levodopa almadıysanız:

  Olağan başlangıç dozu: Bir tabletin yarısı günde bir veya iki defada verilir.

  Daha önceden levodopa aldıysanız:

  Doktorunuz, SINEMET tedavisine başlamadan önce bu Parkinson ilacını almayı bırakmanızı isteyecektir.

  Olağan başlangıç dozu: Günde 1500 mg’ın üzerinde levodopa kullanıyorsanız önerilen başlangıç dozu, günde üç-dört kez bir tablet SINEMET şeklindedir. (Günde 1500 mg’ın üzerinde levodopa kullanıyorsanız günde üç ila dört kez yarım tablet SINEMET’e başlamalısınız).

  Uygulama yolu ve metodu

  SINEMET'i her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilaç ağızdan alınır.
 • Bu tabletleri ağır bir öğünle birlikte almaktan kaçınınız.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SINEMET 18 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşılarda bu ürünün kullanımı ile ilgili oldukça fazla deneyim mevcuttur. Yukarıda verilen öneriler bu deneyimlerden elde edilen klinik verileri yansıtmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  SINEMET, şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

  Eğer SINEMET’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SINEMET kullanırsanız

  SINEMET’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SINEMET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SINEMET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan dozunuzu değiştirmeyiniz veya SINEMET tedavisini sonlandırmayınız. SINEMET kullanmayı bıraktığınızda şunlar meydana gelebilir: Kas katılığı, yüksek ateş ve akli değişiklikler.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
Geri Ödeme KoduA07299
Satış Fiyatı 18.7 TL [ 16 Aug 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.7 TL [ 9 Aug 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636010617
Etkin Madde Karbidopa Levodopa
ATC Kodu N04BA02
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa ve Dekarboksilaz İnhibitörü
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SINEMET 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
16 Aug 202118.70 TL
9 Aug 202118.70 TL
30 Jul 202118.70 TL
26 Jul 202118.70 TL
16 Jul 202118.70 TL
9 Jul 202118.70 TL
2 Jul 202118.70 TL
28 Jun 202118.70 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları