Vitalis İlaçları › SEVYAR 800 mg 180 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

SEVYAR 800 mg 180 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sevelamer Hcl }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Sevelamer Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 7 February  2014

SEV YAR 800 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla kullanılır.

•

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 800,00 mg sevelamer hidroklorür içerir.

•

Yardımcı maddeler

Starch RX 1500, kollidon K30, kolloidal silikon dioksit, stearik asit ve opadry clear 06A29148 [hipromelloz (E 464) ve di-asetilat monogliserid (E 472a) |

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEVYAR nedir ve ne için kullanılır?

2. SEVYAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEVYAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEVYAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SEVYAR nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.SEVYAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEVYAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Kanınızdaki fosfor seviyesi düşükse

• Barsaklannızda tıkanma varsa

• Etkin madde sevelamer hidroklorür veya formülasyonda yer alan diğer yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

SEVYAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, SEVYAR kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

- Diyaliz tedavisi almıyorsanız

- Yutma problemleriniz varsa

- Mide ve bağırsaklarınızda motilite (hareketlilik) problemi varsa

- Mide içeriğinde birikim varsa

- Barsaklannızda aktif enflamasyon (iltihap) varsa

- Mide veya bağırsaklarınızla ilgili ciddi bir cerrahi ameliyat geçirdiyseniz Çocuklardaki (18 yaş altında) güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Bu SEVYAR/ın bu hasta grubunda kullanılması önerilmez.

nedenle


Ek tedaviler:

Böbreğinizin durumuna veya aldığınız diyaliz tedavisine bağlı olarak;

- kanınızda düşük veya yüksek seviyede kalsiyum bulunabilir. SEVYAR kalsiyum içermediğinden doktorunuz ayrıca bir kalsiyum tableti verebilir.

- kanınızdaki Vitamin D seviyesi düşük olabilir. Dolayısıyla doktorunuz kanınızdaki Vitamin D seviyesini gözlemlemeli ve gerekli olduğunda ilave olarak Vitamin D vermelidir. Birçok vitamini içeren destekleyici bir tedavi almıyor iseniz, kanınızda aynı zamanda Vitaı ıin A, E, K ve folik asit seviyeleri düşebilir. Bu nedenle doktorunuz bu seviyeleri gözlemlemeli ve gerekli ise takviye yapmalıdır.

Tedavi değişikliği:

Başka bir fosfor bağlayıcısından SEVYAR’a geçerken, SEVYAR bikarbonat Seviyesini düşürebileceğinden doktorunuz kanınızdaki bikarbonat seviyesini gözlemlemeyi düşünmelidir.

Periton diyalizi alan hastalar için özel not

Periton diyalizi tedavisine bağlı olarak peritonit (karın sıvısında enfeksiyon/iltihaplanma) gelişebilir ve bu risk poşet değişimleri sırasında steril tekniklere mutlak bir şekilde (uyulması ile azaltılabilir. Kamınızda sıkıntı, karında şişme, karın ağrısı, karında duyarlılık karında

sertlik, kabızlık, ateş, titreme, bulantı veya kusma gibi herhangi bir belirti gözlemle hemen doktorunuza bildirmelisiniz.

iiğinizde

bizi daha

diyete ve


Vitamin A, D, E, K ve folik asit seviyesi düşüklüğü problemlerinde doktorunuzun dikkatli bir şekilde gözlemlemesini beklemelisiniz.

SEVYAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SEVYAR’ı yiyeceklerle beraber kullanmalısınız. Bununla birlikte size verilmiş olan sıvı alımına sıkı bir şekilde uymalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamilelik planlıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz. SE doğmamış bebekler üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya e danışınız.

VYAR’ın

czacınıza


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emzirmek istediğinizi doktorunuza bildiriniz. SEV YAR’m anne sütüne]; geçmediği ve bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

en geçip

çalışma


Araç ve makina kullanımı

SEVYAR’m araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisini araştıran bir yapılmamıştır. SEVYAR’dan etkileniyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

SEVYAR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında bilgiler

SEVYAR’m içerisinde kullanım yolu veya dozundan dolayı özel uyan gerektiren haı yardımcı madde bulunmamaktadır.

hangi bir


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız- hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere- lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SEVYAR, siprofloksasin ile (bir antibiyotik) aym anda alınmamalıdır.

Kalp ritmi problemleri veya sara hastalığı için ilaç kullanıyor iseniz, SEVYAl|L alırken doktorunuza danışınız.

SEVYAR ile siklosporin, mikofenolat mofetil ve takrolimus (böbrek nakli yapılmış Hastalarda kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlann etkisi azalabilir. Bu ilaçlan kullanıyor iseniz doktorunuz size gerekli tavsiyeleri verecektir.

SEVYAR ile aym zamanda levotiroksin (bir tiroid hormonu) alan hastalarda, çok nac(ir olarak tiroid stimule edici hormon (TSH, tiroid bezini uyararak tiroid hormonu salgılanmasını ve metabolizmanızın kontrol edilmesini sağlayan bir madde) düzeyinde artış görülebilir. Bu nedenle doktorunuzun kanınızdaki TSH seviyesini yakından takip etmesi gerekecekti!.

Doktorunuz SEVYAR ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşimleri düzenli olarak edecektir.

kontrol


Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya Su kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

son za<

■;jwı


anlarda3.SEVYAR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

SEV YAR’ı doktorunuzun size verdiği gibi kullanmalısınız. Doktorunuz seru|n fosfor seviyeniz doğrultusunda dozunuzu belirleyecektir. Yetişkinler ve yaşlılar için (>| 65 yaş) önerilen SEVYAR başlangıç dozu her bir öğün ile günde 3 defa alınan bir veyg) iki adet tablettir.

Doktorunuz kanınızdaki fosfor seviyesini düzenli olarak kontrol edecektir ve istenen fosfor seviyesine ulaşmak amacıyla SEVYAR dozunuzu öğün başına lil^ olacak şekilde ayarlayacaktır.

anınızda 5 tablet


SEVYAR’ın başka ilaçlarla beraber kullanılması gereken durumlarda, doktorunuz diğer ilacı

SEVYAR’dan bir saat önce veya üç saat sonra almanızı tavsiye edebilir veya diğer i seviyesini takip edebilir.

acın kan


Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla alınız.

Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki (18 yaş altında) güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Bu SEVYAR’ın bu hasta grubunda kullanılması önerilmez.

nedenle


Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer SEVYAR’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini^ var ise doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEVYAR kullanırsanız

Hastalarda bildirilmiş herhangi bir aşın doz vakası bulunmamaktadır.

Aşın doz gözlenmesi durumunda hemen doktorunuzla temasa geçiniz. SEVfAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuı.

SEVYAR'i kullanmayı unuttuysanız

SEVYAR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SEVYAR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Bildirilmemiştir.

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA15489
Satış Fiyatı 1507.44 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 1507.44 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929092470
Etkin Madde Sevelamer Hcl
ATC Kodu V03AE02
Birim Miktar 800
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 180
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Sevelamer
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SEVYAR 800 mg 180 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 20231,507.44 TL
17 Nov 20231,507.44 TL
13 Nov 20231,507.44 TL
3 Nov 20231,507.44 TL
27 Oct 20231,507.44 TL
20 Oct 20231,507.44 TL
16 Oct 20231,507.44 TL
10 Oct 20231,507.44 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları