Glaxo Smithkline İlaçları › SEREVENT inhaler 25 mcg 120 doz › Kullanma Talimatı

SEREVENT inhaler 25 mcg 120 doz Kullanma Talimatı

Salmeterol }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salmeterol Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 10 December  2010

SEREVENT ™ İnhaler 25 mcg

Solunum yoluyla alınır, (nefesle birlikte akciğerlere çekme)

Etken Madde

Bir solumada 25 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde)

Yardımcı maddeler

Norflurane (HFA 134a) (Kloroflorokarbon (CFC) içermeyen itici bir gaz).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEREVENT nedir ve ne için kullanılır?

2. SEREVENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEREVENT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEREVENT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SEREVENT nedir ve ne için kullanılır?

• SEREVENT, etkin madde olarak salmeterol içerir.

Salmeterol bronkodilatörler adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar.

• Orta ve ağır KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olgularında, hem semptomları kontrol altına almada hem de yaşam kalitesini düzeltmede ve atak sıklığını azaltmada etkilidir.


2.SEREVENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEREVENT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin maddelerden salmeterole veya diğer madde olan norflurana (HFA 134a) karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

• MAO inhibitörleri adı verilen ilaçlarla (psikiyatrik hastalarda kullanılan) yapılan tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse

SEREVENT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Astımın ani ve ilerleyen şekilde kötüleşmesi hayatı tehdit ettiğinden, doktorunuz kortikosteroid tedavisine başlamanızı veya dozu artırmanızı isteyecektir.
  • Uzun etkili beta agonistler astım belirtilerinin kontrolünü sağlayan en kısa süre boyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında eğer mümkünse kullanımları durdurulmalıdır. Sonrasında kontrol edici bir tedaviyle idamesi sağlanmalıdır.
  • SEREVENT hafif astım tedavisi için önerilmez.
  • Şiddetli veya stabil olmayan astımınız varsa düzenli tıbbi gözetim altında tutulmalısınız.
  • Eğer kullandığınız kısa etkili rahatlatıcı bronkodilatörün sağladığı etkinin azaldığını hissediyorsanız veya her zaman aldığınızdan daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız doktorunuza danışınız.
  • SEREVENT ağızdan alınan veya nefesle akciğerlere çekilen kortikosteroidlerin yerine kullanılmaz, onların tamamlayıcısı olarak kullanılır, bu nedenle kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun tavsiyesi olmadan kortikosteroid tedavisini bırakmayınız veya azaltmayınız.
  • SEREVENT’i akut astım belirtilerini rahatlatmak için kullanmayınız, akut durumlarda kısa etkili bronkodilatörlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.
  • SEREVENT kan şekeri seviyesini artırabilir bu nedenle şeker hastalığınız varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• Tedavi dozlarından yüksek dozlarda uygulandığında yüksek tansiyona ve kalp hızında artışa yol açabilir, bu nedenle herhangi bir kalp damar hastalığınız varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• Daha yüksek tedavi dozlarında alındığında kandaki potasyum seviyelerinde azalmaya yol açabilir, bu nedenle kanınızdaki potasyumu seviyesi düşükse veya buna eğiliminiz varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• İlacın akciğerlerde maksimum dağılabilmesi için inhaleri, nefes alımı ile eşzamanlı olarak aktive ediniz.

• Uzun etkili beta agonist preparatlarına bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEREVENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SEREVENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamileyseniz ve hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Salmeterolun emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yetersiz olduğundan emzirme döneminde sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

SEREVENT’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etki oluşturması beklenmez.

SEREVENT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SEREVENT içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer bir başka ilaç alıyorsanız ya da son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar astım ilaçlarını veya reçetesiz alınan ilaçlan da

kapsamaktadır. Bunun nedeni SEREVENT’in diğer ilaçlarla birlikte aliminin uygun olmama ihtimalidir.

SEREVENT kullanmadan önce, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen bunu doktorunuza bildiriniz:

• Beta-blokerler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokerler çoğunlukla yüksek tansiyon veya diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

• Virüs ve mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (ritonavir, ketokonazol ve itrakonazol gibi). Bu ilaçların bazıları vücudunuzdaki salmeterol miktarının artmasına neden olabilir. Bu da düzensiz kalp atışı dahil olmak üzere SEREVENT’in neden olduğu yan etkileri yaşama riskinizi artırabilir veya yaşamakta olduğunuz yan etkileri daha da kötüleştirebilir.

• Kortikosteroidler (iltihap giderici ilaçlar, ağızdan veya enjeksiyonla alınanlar). Yakın zaman önce bu ilaçlardan kullanmışsanız, bu durum bu ilacın böbrek üstü bezinizi etkileme riskini artırabilir.

• MAO inhibitörleri adı verilen ilaçlarla (psikiyatrik hastalıklarda kullanılan) yapılan tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmeden SEREVENT’e başlanmamalıdır. SEREVENT’in damar sistemdeki etkisi artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SEREVENT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri adölesanlar'.

Günde 2 kez 2 inhalasyon (nefes ile birlikte ilacın akciğerlere çekilmesi) (2 x 25 mikrogram salmeterol).

Daha şiddetli durumlarda günde 2 kez 4 inhalasyona (nefes ile birlikte ilacın akciğerlere çekilmesi) (4 x 25 mikrogram) kadar olan dozlar yararlı olabilir.

4 yaş üzeri çocuklar:

Günde 2 kez 2 inhalasyon (nefes ile birlikte ilacın akciğerlere çekilmesi) (2 x 25 mikrogram salmeterol).

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

Yetişkinler: Günde 2 defa 2 inhalasyon (2 x 25 mikrogram salmeterol).

Uygulama yolu ve metodu

SEREVENT İnhaler sadece solunum yoluyla uygulanır. İlacı ağız yoluyla akciğerlere inhale ediniz (inhale etmek: nefes alırken ilacı ağzınızdan içeri çekmek).

Eğer SEREVENT İnhaler bir çocuk için verilmişse uygulama SEREVENT İnhaler kullanmayı bilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.

SEREVENT’in etkisi 12 saat boyunca devam eder. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

Doktorunuz söylemeden ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

Tam fayda sağlamak için SEREVENT İnhaler’in düzenli kullanılması gereklidir.

Eğer astım hastası iseniz, doktorunuz size SEREVENT ile birlikte kullanmak üzere kortikosteroid grubundan bir ilaç daha tavsiye edecektir.

Kullanma talimatları İnhalerin test edilmesi:

İnhalerinizi ilk kez kullanıyorsanız veya 1 hafta ya da daha uzun bir süredir kullanmıyorsanız ağızlığın kapağını iki yanından sıkıştırarak çıkarınız, İnhaleri iyice çalkalayınız ve çalıştığından emin olmak için 1 kez havaya püskürtünüz.

İnhalerin kullanımı:

1. Ağızlığın kapağını hafifçe yanlarından sıkıştırarak çıkarınız.

£    \    {

w*    w

l*    X

2. Ağızlığın iç ve dış kısmını inceleyerek temiz olduğunu kontrol ediniz.

3. İnhaler içeriğinin iyice karışmasını sağlamak için İnhaleri iyice çalkalayınız. Eğer inhaleriniz yeni ise veya 1 hafta ya da daha uzun bir süredir kullanmıyorsanız çalıştığından emin olmak için 1 kez havaya püskürtünüz.

4. İnhaleri baş ve diğer parmaklarınızla, baş parmağınız ağızlığın tabanından tutacak şekilde dik pozisyonda tutunuz.

5. Nefesinizi rahatça yapabildiğiniz kadar dışarı veriniz, ağızlığı ağzınıza dişlerinizin arasına yerleştiriniz. Dudaklarınızı etrafında kapatınız fakat ağızlığı ısırmayınız.

6. Ağzınızdan nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı bastırarak düzenli ve derin nefes alırken SEREVENT’i püskürtünüz.

7. Nefesinizi tutarken inhaleri ağzınızdan çıkarınız, parmağınızı inhaler tüpünün tepesinden çekiniz. Nefesinizi rahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz.

[1

II

II


7

8. Eğer daha fazla doz alacaksanız inhaleri dik tutmaya devam ediniz ve 3’ten 7’ye kadar olan basamakları tekrarlamadan önce yarım dakika kadar bekleyiniz.

9. İnhaleri kullandıktan sonra tozdan korumak için ağızlığı her zaman kapatınız. Ağızlığı, kapağını sıkıca itip yerine oturtarak kapatınız.

ÖNEMLİ:

5, 6 ve 7. aşamalarda acele etmeyiniz. İnhalerinizi kullanmadan önce mümkün olduğu kadar yavaş nefes almaya başlamanız önemlidir. İlk kullanmaya başladığınız zamanlarda birkaç kez ayna önünde pratik yapınız. İnhalerin tepesinden veya ağzınızın kenarından sis çıktığını görürseniz 2. basamaktan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

Eğer doktorunuz inhalerinizi farklı şekilde kullanmanızı tavsiye ettiyse dikkatle bu talimatlara uyunuz. Bir sorununuz varsa doktorunuza danışınız.

Çocuklar:

Küçük çocukların yardıma ihtiyacı olabilir ve yetişkinlerin inhaleri kullanmalarına yardım etmesi gerekebilir. Çocukları nefesini dışarı vermeye ve nefes alırken inhaleri püskürtmeye teşvik ediniz. Tekniği beraberce deneyiniz. Daha büyük çocuklar veya elleri kuvvetli olmayan kişiler İnhaleri iki el ile tutabilirler. İki işaret parmağınızı İnhalerin tepesine, iki baş parmağınızı ağızlığın altına koyunuz.

1. Metal aerosol tüpü İnhalerin plastik dış kısmından çıkarınız ve ağızlığın kapağını açınız.

2. Plastik kısmı ve ağızlığın kapağını ılık su ile durulayınız.

3. Ilık bir yerde kurumaya bırakınız. Aşırı sıcaklıktan kaçınınız.

4. Aerosol tüpü ve ağızlığın kapağını yerine takınız.

Hafif bir deterjan veya bebek biberonlarının temizlenmesi için kullanılan tipte bir solüsyon temizleme suyuna katılabilir (eczacınız size öneride bulunacaktır). Sonra kurutmadan önce temiz su ile iyice durulayınız.

METAL AEROSOL TÜPÜ SUYA BIRAKMAYINIZ.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

4 yaşından küçük çocuklarda SEREVENT kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz değişikliği gerekli değildir.

Eğer SEREVENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEREVENT kullanırsanız

SEREVENT’i talimatlar doğrultusunda kullanmanız önemlidir. Kazara önerilenden daha fazla doz almış olmanız halinde, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kalbinizin normalden hızlı attığını ve titrediğinizi hissedebilirsiniz.

SEREVENT, kandaki potasyum miktarını azaltabilir. Ayrıca baş ağrısı, kaslarda güçsüzlük ve eklem ağrısı da hissedebilirsiniz.

SEREVENT’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SEREVENT'i kullanmayı unuttuysanız

SEREVENT’i

SEREVENT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Astımlı hastalarda alevlenme nedeniyle SEREVENT tedavisi ani olarak kesilmemelidir, tedavi dozu doktor gözetiminde kademeli olarak azaltılmalıdır.

KOAH’lı hastalarda tedavinin kesilmesi semptomatik dekompansasyona (organın çalışmasındaki yetersizlik) yol açabilir, tedavi bir hekim gözetiminde kesilmelidir.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA07147
Satış Fiyatı 46.29 TL [ 24 Apr 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 46.29 TL [ 17 Apr 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522523245
Etkin Madde Salmeterol
ATC Kodu R03AC12
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 120
Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salmeterol
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SEREVENT inhaler 25 mcg 120 doz Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Apr 202046.29 TL
17 Apr 202046.29 TL
10 Apr 202046.29 TL
3 Apr 202046.29 TL
27 Mar 202046.29 TL
23 Mar 202046.29 TL
18 Mar 202046.29 TL
13 Mar 202046.29 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları