Haver Ecza İlaçları › SELOPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

SELOPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Heparin Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum Haver Pharma İlaç A.Ş. | Güncelleme : 27 September  2013

SELOPARİN 25 000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine veya deri altına uygulanır.

Etken Madde

    Her 5 mriik flakonda 25 000 IU heparin sodyum bulunur.

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve asidite seviyesini

normal tutmak için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SELOPARIN nedir ve ne için kullanılır?

2. SELOPARIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SELOPARIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SELOPARIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SELOPARIN nedir ve ne için kullanılır?

SELOPARİN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

SELOPARİN, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 IU heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

SELOPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

SELOPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı)
 • Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla)
 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında

 • 2.SELOPARIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SELOPARIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı aleıjiniz varsa,
 • Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon),
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa,
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa,
 • heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

  Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

  SELOPARIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Tinzaparin, enoksaparin veya dalteparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz (yüksek tansiyon) varsa,
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz.
 • Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz
 • 1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa, doktorunuza danışınız.
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız.
 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız
 • SELOPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Doktorunuz SELOPARİN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

  Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektedir.

  Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SELOPARIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

  Araç ve makina kullanımı

  SELOPARİN'in genellikle araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

  SELOPARİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her 5 mklik dozunda 33,21 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  SELOPARİN koruyucu olarak benzil alkol (9,45 mg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Eğer hamile iseniz SELOPARİN'i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçlan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılannın oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infüzyonu heparinin etkisini azaltabilir.
 • Aktive edilmiş protein C: Kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 • Sefalosporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefıksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.
 • Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.
 • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.


  3.SELOPARIN nasıl kullanılır ?

  SELOPARİN’in heparin konsantrasyonu 5 000 IU/ml'dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu IU olarak belirlenmiştir.

  SELOPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

  SELOPARİN herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine veya cilt altına uygulanır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda SELOPARİN almanıza karar verebilir.

  Eğer SELOPARİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SELOPARIN kullanırsanız

  Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulayacağından kullanmanız gerekenden daha fazla SELOPARİN uygulanması beklenmez. Eğer daha fazla doz verildiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  Sizde hemoraji (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4'e bakınız).

  Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

  SELOPARİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SELOPARIN'i kullanmayı unuttuysanız

  SELOPARİN size her zaman için bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle dozların unutulması pek olası değildir ancak unutulduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Haver Pharma İlaç A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14137
Satış Fiyatı 60.23 TL [ 3 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 60.23 TL [ 27 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680400770233
Etkin Madde Heparin Sodyum
ATC Kodu B01AB01
Birim Miktar 25000+5
Birim Cinsi IU/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SELOPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Jun 202260.23 TL
27 May 202260.23 TL
20 May 202260.23 TL
13 May 202260.23 TL
6 May 202260.23 TL
25 Apr 202260.23 TL
18 Apr 202260.23 TL
8 Apr 202260.23 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları