Nobel İlaç İlaçları › SEFPOTEC 100 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 60 ml › Kullanma Talimatı

SEFPOTEC 100 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 60 ml Kullanma Talimatı

Sefpodoksim Proksetil }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 25 January  2013

SEFPOTEC 100 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Hazırlanmış süspansiyonun 5 ml’sinde (1 kaşık) 100 mg sefpodoksim’e eşdeğer 130,445 mg sefpodoksim proksetil tuzu içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristal in selüloz & Sodyum karboksi metil selüloz CL 611 (Avicel CL 611), sorbitan trioleat, sodyum klorür, aspartam, monosodyum glutamat, sitrik asit monohidrat, sodyum benzoat, rafine şeker, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), talk, ksantan zamkı, sarı demiroksit, muz aroması, masking kit aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEFPOTEC nedir ve ne için kullanılır?

2. SEFPOTEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEFPOTEC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEFPOTEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SEFPOTEC nedir ve ne için kullanılır?

SEFPOTEC sefpodoksim proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Süspansiyon hazırlama için kuru toz formundadır. Ambalajında süspansiyon hazırlamak için kuru toz içeren 60 ml veya 100 mF lik şişe saf ve su içeren plastik şişe ile birlikte 1.25-2.5 ml işaretli 5 mPlik kaşık bulunur.

Erişkinlerde kullanılmak üzere, her tablette 200 mg sefpodoksim proksetil içeren film tablet formu da piyasada bulunmaktadır.

SEFPOTEC duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu özellikle aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

•    Üst solunum yolu enfeksiyonları:

-Akut orta kulak iltihabı (sadece çocuklarda)

-Tonsillit (bademcik iltihabı), farenjit (yutak iltihabı)

-Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)

•    Alt solunum yolu enfeksiyonları:

-Pnömoni (bir akciğer hastalığı = zatüre)

-Akut bronşit

-Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi

•    Komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonları

•    Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

•    Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonları)


2.SEFPOTEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEFPOTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

-    Sefpodoksime ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

-    Fenilketonüri hastalığınız (kalıtımsal enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan metabolik hastalık) varsa,

SEFPOTEC’i kullanmayınız.

SEFPOTEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

-    Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,

-    Daha önce etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada, karın ağrısıyla birlikte şiddetli ve inatçı İshal gelİştİyse,

-    Ciddi böbrek hastalığınız varsa,

-    Bebeğiniz 15 günlükten küçükse,

SEFPOTEC’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir durumda dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEFPOTEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacın en İyi şekilde emilebilmesİ için süspansiyonu yemeklerle birlikte alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde sefpodoksim proksetil in güveni iliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında SEFPOTEC kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makine kullanımı

SEFPOTEC sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma becerisi etkilenebilir.

SEFPOTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SEFPOTEC süspansiyon rafine şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 20,833 mg sodyum klorür, 10 mg sodyum benzoat, 2 mg monosodyum glutamat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenİlketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktora danışınız.

-    Antasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaraların tedavisinde kullanılır)

-    Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

-    İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)

-    Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

-    Probenesid (Böbrek hasarı tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında)

-    Varfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullanılır)

-    Doğum kontrol hapı olarak kullanılan östrojenler

Bu ilaçlar, SEFPOTEC alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.

SEFPOTEC kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan İdrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SEFPOTEC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

13 yaş ve üzeri çocuk ve yetişkinlerde önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Bademcik iltihabı (tonsillit): Günlük doz 200 mg (2 kaşık), 12 saatte bir 1 kaşık olarak alınır. Yutak iltihabı (farenjit): Günlük doz 200 mg (2 kaşık), 12 saatte bir 1 kaşık alınır.

Akut sinüzit: Günlük doz 400 mg (4 kaşık), 12 saatte bir 2 kaşık alınır.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Akut bronşit: Günlük doz 200 mg (2 kaşık), 12 saatte bir 1 kaşık olarak alınır.

Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 2 kaşığa çıkarılabilir.

Bakteriyel pnömoni (zatüre = akciğer iltihabı): Günlük doz 400 mg (4 kaşık), 12 saatte bir 2 kaşık alınır.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri: Günlük doz 400 mg (4 kaşık),

12    saatte bir 2 kaşık alınır.

İdrar yolları enfeksiyonları

Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu: Günlük doz 200 mg (2 kaşık), 12 saatte bir 1 kaşık alınır.

Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu: Günlük doz 400 mg (4 kaşık), 12 saatte bir 2 kaşık olarak alınır.

Komplike olmayan gonokokal üretrit: Günlük doz 200 mg (2 kaşık), tek doz şeklinde 2 kaşık alınır.

Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:

Günlük doz 400 mg (4 kaşık), 12 saatte bir 2 kaşık alınır.

Uygulama yolu:

SEFPOTEC ağızdan alınır.

En iyi şekilde emilebilmesi için ilacı yemeklerle beraber alınız.

Uygulama şekli:

Şişeyi açmadan önce aşağıdakileri dikkatle okuyunuz.

1. Şişenin kapağını çevirerek açın.

2. Şişenin üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar su koyun ve kuvvetlice çalkalayın. İşaret çizgisine kadar su ilave edin ve tamamen dağılıncaya kadar kuvvetlice çalkalayın.

3. İlacı ambalajın içinden çıkan kaşık ile verebilirsiniz. İlacı kaşık ile verirken kaşık üzerinde belirtilen dereceleri dikkate alınız. Kaşık

1.25, 2.5 ve 5 ml olarak derecelendirilmiştir.

4. Kullandıktan sonra sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın.

Süspansiyonu her bir kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

Çocuklarda kullanımı

13    yaş ve üzeri çocuklarda önerilen doz yukarıda belirtilmiştir. Çocuklarda uygulanan genel doz, günde vücut ağırlığının kilogramı başına 8 mg’dır. Örneğin 10 kg’lık bir çocukta günlük doz 80 mg’dır.

Günlük doz sabah ve akşam olmak üzere, 12 saat arayla ve 2 defada alınır.

9 yaşın üzerindeki çocuklarda günde iki kez 5 ml veya günde iki kez 100 mg’lık tablet kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği:

SEFPOTEC böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda düzenli olarak kan testi yaparak ilacın dozunu azaltabilir veya doz sıklığını değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer SEFPOTEC ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEFPOTEC kullanırsanız

SEFPOTEC 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SEFPOTEC'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer, ilacınızı zamanında almayı unutursanız bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta vermeyi sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SEFPOTEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

SEFPOTEC tedavisini doktorunuza danışmadan sonlandırmaymız.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı 61.67 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 61.67 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262280026
Etkin Madde Sefpodoksim Proksetil
ATC Kodu J01DD13
Birim Miktar 100+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SEFPOTEC 100 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 60 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202261.67 TL
17 Jun 202261.67 TL
10 Jun 202261.67 TL
3 Jun 202261.67 TL
27 May 202261.67 TL
20 May 202261.67 TL
13 May 202261.67 TL
6 May 202261.67 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları