Aset İlaçları › SEFPEN 300 mg 10 kapsül › Kullanma Talimatı

SEFPEN 300 mg 10 kapsül Kullanma Talimatı

Sefdinir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 5 October  2012

SEFPEN 300 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Sefdinir 300 mg

Yardımcı maddeler

Kalsiyum karboksi metil selüloz, Polioksil 40 stearat, Kolloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat.

Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler:Siyah demir oksit (E172), Eritrosin (E127), İndigo karmin (E132), Titanyum dioksit (E171), Jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEFPEN nedir ve ne için kullanılır?

2. SEFPEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEFPEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEFPEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SEFPEN nedir ve ne için kullanılır?

SEFPEN 300 mg kapsüldeki etkin madde sefdinirdir. Sefdinir, üçüncü kuşak sefalosporin grubu olarak adlandırılan antibakteriyel bir ilaç grubunda yer alır.

SEFPEN, 10 ve 20 kapsül içeren, PVDC-PE/ Al folyo blister ve karton kutu ambalajlarda takdim edilir.

SEFPEN, ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde ilacın kullanılabileceği bazı enfeksiyonlar şunlardır: Akciğer iltihabı (pnömoni), uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, boğaz/bademcik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları.

Çocuklarda ilacın kullanılabileceği bazı enfeksiyonlar şunlardır: Orta kulak iltihabı, boğaz/bademcik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları.


2.SEFPEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEFPEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjikseniz SEFPEN’i kullanmayınız.

SEFPEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,

• İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse,

• Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

• İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEFPEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SEFPEN’i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SEFPEN ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmalısınız.

• Aluminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) SEFPEN ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa SEFPEN’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

• Probenesid böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

• Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri SEFPEN ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa SEFPEN’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SEFPEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.

SEFPEN’in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg’dır.

Akciğer iltihabı (pnömoni): Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Sinüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Boğaz/bademcik enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Cilt enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uygulama yolu ve metodu

Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbreklerinde sorun olan yetişkin bir hastaysanız almanız gereken SEFPEN dozu günde tek doz 300 mg’dır.

Hemodiyaliz uygulanan bir hasta iseniz almanız gereken başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg’dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. Bunu izleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır.

Eğer SEFPEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEFPEN kullanırsanız

SEFPEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SEFPEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SEFPEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

SEFPEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 66.88 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 66.88 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699724150034
Etkin Madde Sefdinir
ATC Kodu J01DD15
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SEFPEN 300 mg 10 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 202266.88 TL
14 Jan 202266.88 TL
10 Jan 202266.88 TL
7 Jan 202266.88 TL
5 Jan 202266.88 TL
3 Jan 202266.88 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları