› › Kullanma Talimatı

SAYFREN 15 mg 56 tablet Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 14 October  2019

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SAYFREN nedir ve ne için kullanılır?

2. SAYFREN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SAYFREN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SAYFREN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SAYFREN nedir ve ne için kullanılır?

SAYFREN antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

SAYFREN, açık sarı renkte yuvarlak tablet şeklindedir ve 28 ve 56 tabletlik formları ile Alu/AIu folyo blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

SAYFREN, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

SAYFREN, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşın derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşın derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlanmasının engellenmesinde kullanılır.


2.SAYFREN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SAYFREN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya SAYFREN’in içerdiklerinden herhangi birine karşı aleminiz (aşın duyarlılık) var ise kullanmayınız.

SAYFREN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise SAYFREN tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer,

 • Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,
 • Nöbet geçirdiyseniz.
 • Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,
 • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,
 • Kilo aldığınızı fark ediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta İseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

  Kendinize zarar verme düşünceleri ya da İrisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranıştan bildirilmiştir.

  Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SAYFREN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SAYFREN’i yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. SAYFREN kullanırken alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SAYFREN, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

  Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  SAYFREN’in sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinalan kullanmayınız.

  SAYFREN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, SAYFREN’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer,

  Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: SAYFREN tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

  SAYFREN’in bazı ilaçlarla birlikte kullanımı SAYFREN dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçlan belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler
 • Mantar ilaçları
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SAYFREN nasıl kullanılır ?

  SAYFREN’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza muhakkak danışmaksınız.

  SAYFREN’in yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır.

  Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

  SAYFREN, 13-17 yaşlan arasındaki ergenlerde düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artınlabilir.

  Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz

  verebilir.

  İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

  SAYFREN tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan SAYFREN günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  SAYFREN’in 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda SAYFREN kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. SAYFREN kullanmadan önce doktor veya eczacımza danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer SA YFREN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SAYFREN kullanırsanız

  SAYFREN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SAYFREN'i kullanmayı unuttuysanız

  SAYFREN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SAYFREN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi sonlandmldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 196.25 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 196.25 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699527010276
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 56
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SAYFREN 15 mg 56 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 2019196.25 TL
4 Oct 2019196.25 TL
28 Sep 2019196.25 TL
20 Sep 2019196.25 TL
13 Sep 2019196.25 TL
6 Sep 2019196.25 TL
29 Aug 2019196.25 TL
23 Aug 2019196.25 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları