İlaçları › SALOFALK 4 gr/60ml lavman › Kullanma Talimatı

SALOFALK 4 gr/60ml lavman Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 6 February  2013

SALOFALK 4 g/60 ml lavman Rektal yolla alınır.

Etken Madde

Her bir lavman, etkin madde olarak 4 g mesalazin içerir.

Yardımcı madde(ler):Karbomer 974 P, potasyum asetat, potasyum metabisülfit (E 224), sodyum benzoat (E 211), sodyum edetat, saf su, ksantan gam.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

2. SALOFALK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SALOFALK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SALOFALK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

SALOFALK’ın etkin maddesi mesalazin olup, her bir lavmanda 4 g etkin madde bulunmaktadır.

SALOFALK “aminosalisilik asit ve benzeri ilaçlar” diye adlandırılan ve “intestinal antienflamatuvar” grubuna dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar kalın bağırsaktaki iltihabı önler.

SALOFALK karton kutu içinde 7 adet yeşil koruyucu LDPE kapak ile yuvarlak beyaz akordeon biçimli LDPE şişe olarak piyasaya sunulmaktadır.

SALOFALK aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Doktorlar tarafından ülseratif kolit olarak bilinen kalın bağırsağın (kolon) iltihaplanması ile oluşan hastalığın akut (ani başlangıçlı) ataklarının tedavisinde kullanılır.


2.SALOFALK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

■    Salisilik aside, Aspirin gibi salisilatlara, potasyum metabisülfite, sodyum benzoata ya da ürün içeriğindeki diğer maddelere karşı duyarlılığınız varsa veya geçmişte duyarlılık gösterdiyseniz,

■    Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

■    Mide veya duodenal ülseriniz (ince bağırsağın mideyle birleştiği yer olan duodenumda meydana gelen yara) varsa,

■    Kanama eğiliminiz veya kan pıhtılaşması sorununuz olduğunu düşünüyorsanız

SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

■    Özellikle astım olmak üzere, akciğer ile ilgili sorununuz varsa,

■    Mesalazin ile ilgili bir madde olan sülfasalazine karşı geçmişte aşırı duyarlılık gösterdiyseniz,

   Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa,

   Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SALOFALK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SALOFALK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

SALOFALK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SALOFALK 0.2808 g potasyum metabisülfit içerir. Bu nedenle nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir.

SALOFALK 0.06 g sodyum benzoat içerir. Bu nedenle deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede irritan (tahriş edici) olabilir.

SALOFALK, toplam 0,03 g sodyum içerir. Bu miktar eşik değerin (1 mol= 23 g sodyum) altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez. Günlük tedavi dozlarında alınmak kaydıyla güvenlidir.

SALOFALK, toplam 0,20 g potasyum içerir. Bu miktar eşik değerin (1 mol= 39 g potasyum) altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez. Günlük tedavi dozlarında alınmak kaydıyla güvenlidir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilacın etkinliğinde değişikliğe neden olabildiğinden (karşılıklı etkileşim), aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz:

 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar

  (Tromboza karşı kullanılan ilaçlar ya da kan inceltici ilaçlar)

 • Glukokortikoidler

  (Prednisolon gibi steroid benzeri iltihap önleyici belli ilaçlar)

 • Sülfonilüreler

  (Glibenklamid gibi kan şekerinin kontrolünde kullanılan etkin maddeler)

 • Metotreksat

  (Löseminin ya da bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ajan)

 • Probenesid/Sülfinpirazon

  (Gut tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Spironolakton/furosemid

  (Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Rifampisin

  (Tüberküloza karşı kullanılan etkin madde)

 • Azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin içeren ilaçlar

  (Bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • SALOFALK ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SALOFALK nasıl kullanılır ?

  SALOFALK’ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  Başka bir biçimde önerilmedikçe, günde bir kez bir şişe lavman içeriği (günde 4 g mesalazine eşdeğer, 60 g süspansiyon) bağırsak içine uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SALOFALK sadece rektal yol ile rektum (dışkı bölgenize doğru) içine uygulanır. Ağız yoluyla alınmamalıdır ve yutulmamalıdır.

  Yatmadan önce bir lavman şişenin içeriği bağırsak içine uygulanır.

  En iyi sonuç SALOFALK uygulamasından önce bağırsaklar boşaltıldığında elde edilir.

  Kullanmadan önce lavman içeriğinin iyice karıştığına emin olana kadar çalkalanmalıdır.
  Sonra koruyucu kapak çıkarılır, lavman içeriğinin dökülmemesi için şişe dik tutulur.

  Hasta sol tarafının üzerine sol bacağını uzatıp, sağ bacağını karnına doğru çekerek uzanır.


  Kayganlaştırıcı film ile kaplı aplikatörün ucu karın boşluğunuza bakacak yönde tutularak rektum (dışkı bölgenize doğru) içine itilir.

  Şişe sıkıca tutulur ve hafifçe eğilerek, aplikatörün arkanıza doğru yönelmesi sağlanır.

  Şişe yavaşça itilir ve dışkının çıkması önlenir.

  Kullanıldıktan sonra, boş şişenin aplikatörü yavaşça rektumdan çıkarılır.
  Aym pozisyonda 30 dakika uzanmaya devam ederek, lavmanın dengeli biçimde yayılması sağlanmalıdır. En iyi sonuç, lavmanın gece boyunca etki sağlamasına izin verildiğinde elde edilir.

  Tedavi süresi

  SALOFALK, istenilen tedavi edici etkinliğe ulaşılması için düzenli ve devamlı kullanılmalıdır.

  Tedavi süresi, hastalığınızın tipine, şiddetine ve seyrine bağlıdır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak tedaviye ne kadar süre devam edileceğine karar verecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SALOFALK 6 yaş altı çocuklarda verilmemelidir çünkü bu yaş grubunda kullanımı açısından çok az deneyim kazanılmıştır.

  6 yaş üstü çocuklar ve gençlerde kullanım:

  Çocuğunuz için SALOFALK’ın uygun dozajı hakkında doktorunuza danışınız. Bu doz hastalığın şiddetine, çocuğunuzun vücut ağırlığına ve kalın bağırsaktaki iltihap miktarına bağlıdır.

  Genel olarak 40 kg’a kadar olan çocuklara yetişkin dozunun yarısı, 40 kg üzerindeki çocuklara ise yetişkin dozu verilebilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Önceki bölümde yetişkinler için verilen doz/uygulama sıklığı yaşlılar için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer SALOFALK ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullanırsanız

  SALOFALK ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SALOFALK'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir doz almayı unuttuysanız, bir sonraki sefer fazladan SALOFALK kullanmayınız, reçete edilen dozla devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SALOFALK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını sonlandırmayınız. Bu ilaç ile ilgili daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA06936
  Satış Fiyatı 206.4 TL [ 15 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 206.4 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699543920016
  Etkin Madde Mesalazin
  ATC Kodu A07EC02
  Birim Miktar 60
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 7
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
  İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  SALOFALK 4 gr/60ml lavman Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  15 Oct 2021206.40 TL
  8 Oct 2021206.40 TL
  1 Oct 2021206.40 TL
  27 Sep 2021206.40 TL
  22 Sep 2021206.40 TL
  14 Sep 2021206.40 TL
  6 Sep 2021206.40 TL
  27 Aug 2021206.40 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları