Pfizer İlaçları › SALAZOPYRIN 500 mg 50 enterik tablet › Kullanma Talimatı

SALAZOPYRIN 500 mg 50 enterik tablet Kullanma Talimatı

Salisilazosulfapiridin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Salisilazosulfapiridin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

SALAZOPYRİN 500 mg ENTERİK TABLET Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her enterik tablet 500 mg salisilazosülfapiridin (sülfasalazin) içerir.

Yardımcı maddeler

Koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, prejelatinize nişasta, selüloz asetat fitalat, propilen gliko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SALAZOPYRIN nedir ve ne için kullanılır?

2. SALAZOPYRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SALAZOPYRIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SALAZOPYRIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SALAZOPYRIN nedir ve ne için kullanılır?

SALAZOPYRİN 500 mg enterik tabletteki etkin madde salisilazosülfapiridindir (sülfasalazin). Sulfasalazin intestinal antienflamatuar ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

SALAZOPYRİN sarı-oranj renkli 50 adet film tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.

SALAZOPYRİN, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlara yanıt vermeyen, eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artritli hastaların tedavisinde ve iltihaplı barsak hastalıklarının tedavisinde (ülseratif kolit, aktif Crohn hastalığı) kullanılır.


2.SALAZOPYRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SALAZOPYRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Sülfonamid veya salisilatlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

- Bağırsak ve idrar yolu tıkanıklık durumu sizde mevcut ise,

- Bir kan pigmenti rahatsızlığı olan “porfiri” sizde mevcut ise kullanmayınız.

- İki yaşından küçük çocuklarda,

- Şiddetli alerji ve bronşiyal astım olgularında kullanılmamalıdır.

SALAZOPYRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Herhangi bir karaciğer/böbrek probleminiz varsa veya karaciğerinizi/böbreğinizi etkileyen bir hastalığınız varsa, lütfen doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.

- Kan hücrelerini etkileyen hastalığınız (diskrazi) varsa lütfen doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.

 • SALAZOPYRİN tedavisi sırasında    boğaz ağrısı, ateş, ciltte solukluk, purpura ya da sarılık
 • gibi klinik bulguların görülmesi kemik iliği baskılanmasının, kan hücrelerinin yıkılmasının (hemoliz) ya da karaciğer yetmezliğinin belirtisi olabilir. Belirtilerin görülmesi halinde ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.

  - Folik asit eksikliğiniz varsa durumu doktorunuza bildiriniz.

  - “Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği” adlı bir tür kan rahatsızlığınız varsa,

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SALAZOPYRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SALAZOPYRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz ilaca ait yarar ve potansiyel riskleri değerlendirecektir. İlaç hamilelik sırasında ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  SALAZOPYRİN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  SALAZOPYRIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SALAZOPYRİN tablet özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde içermez. Ancak yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

 • Kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan digoksin
 • Üriner yol enfeksiyonları tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan metenamin
 • Organ nakli ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir    hastalık
 • (romatoid artrit) gibi belli kronik iltihap rahatsızlıklarında vücudunuzun bağışıklık    yanıtını

  baskılamaya yardımcı olarak kullanılan ilaçlar - azatiyoprin ve merkaptopürin

  - Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit) tedavisinde kullanılan metotreksat

 • Yüksek kan şekeri/diyabet için kullanılan herhangi bir ilaç
 • Bazen hamileliğin ilk birkaç haftasında sinir tüp bozukluklarını (örn. Spina    Bifida)
 • azaltmada kullanılan folat

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SALAZOPYRIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İltihaplı Barsak Hastalıkları:

  Ülseratif Kolitte

  Yetişkinler

  Ağır atak: SALAZOPYRİN tabletler günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile birlikte kullanılır. Gece ile gündüz dozu arasındaki aralık 8 saati geçmemelidir.

  Ilımlı atak: Günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile kombine veya tek başına kullanılır.

  İdame tedavisi: Alevlenme kontrol altına alındıktan sonra doz, yavaş yavaş günde 4 tablete azaltılır. Doktorunuz, dozlarınızın nasıl azaltılması gerektiğini size söyleyecektir.

  Diğer alevlenmeleri durdurmak için bir süre bu düşük doza devam edebilirsiniz.

  2 Yaşından Büyük Çocuklar

  Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına göre kullanılması gereken dozu size söylecektir.

  Crohn hastalığında

  Yetişkinler

  Ağır atak: SALAZOPYRİN tabletler günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile birlikte kullanılır. Gece ile gündüz dozu arasındaki aralık 8 saati geçmemelidir.

  Ilımlı atak: Günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile kombine veya tek başına kullanılır.

  Romatoid artritte

  Tedavinin başlangıç dozu günde 1 defa SALAZOPYRİN 500 mg tablettir ve doz aşağıdaki tabloya göre arttırılır:

  1. Hafta

  2. Hafta

  3. Hafta

  4. Hafta

  Sabah

  -

  1 tablet

  1 tablet

  2 tablet

  Akşam

  1 tablet

  1 tablet

  2 tablet

  2* tablet

  *günde 6 tabletten fazla almayınız.

  Etkisini hissetmeye başladığınızda, eklemlerinizde özellikle sabahları daha az tutulma olacaktır. Etkilerin görülmesi için birkaç hafta geçmesi gerekebilir.

  SALAZOPYRİN dozu tedaviye vereceğiniz cevaba ve SALAZOPYRİN’e karşı toleransınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Doktorunuz SALAZOPYRİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

  İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  - SALAZOPYRİN sadece ağızdan alınır.

  - SALAZOPYRİN yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Tabletler gün boyunca düzenli aralıklarla, yemeklerle birlikte, kırılmadan ve çiğnenmeden alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SALAZOPYRİN dozu kiloyla orantılı olarak hesaplanır.

  Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına göre kullanılması gereken dozu size söylecektir.

  İki yaşın altındaki çocuklarda SALAZOPYRİN kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  SALAZOPYRİN kullanımında oluşacak muhtemel yarar, ilacın kullanımına bağlı risk oranından daha fazla olduğu durumlarda böbrek yetmezliği olan hastalarda veya kan bozuklarının görüldüğü hastalarda SALAZOPYRİN kullanılabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  SALAZOPYRİN kullanımında oluşacak muhtemel yarar, ilacın kullanımına bağlı risk oranından daha fazla olduğu durumlarda karaciğer yetmezliği olan hastalarda veya kan bozuklarının görüldüğü hastalarda SALAZOPYRİN kullanılabilir.

  Eğer SALAZOPYRİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALAZOPYRIN kullanırsanız

  SALAZOPYRİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  SALAZOPYRİN almayı unutursanız:

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SALAZOPYRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  SALAZOPYRİN tedavisi sırasında tablet içerisinde bulunan azo boyası nedeniyle idrarınızda ve cildinizde portakal sarısı renk oluşumu olabilir. Bu durum tedavi kesildikten sonra normale döner.

  SALAZOPYRİN tedavisi sırasında sperm sayısında azalma ve kısırlık görüldüğü bildirilmiştir. İlacın bırakılmasıyla 2-3 ay içinde bu etkiler ortadan kalkar.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA06909
  Satış Fiyatı 28.68 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 28.68 TL [ 1 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532044839
  Etkin Madde Salisilazosulfapiridin
  ATC Kodu A07EC01
  Birim Miktar 500
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 50
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Salisilazosulfapiridin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  SALAZOPYRIN 500 mg 50 enterik tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Oct 202128.68 TL
  1 Oct 202128.68 TL
  27 Sep 202128.68 TL
  22 Sep 202128.68 TL
  14 Sep 202128.68 TL
  6 Sep 202128.68 TL
  27 Aug 202128.68 TL
  16 Aug 202128.68 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları