Sanofi Aventis İlaçları › SABRIL 500 mg 50 saşe › Kullanma Talimatı

SABRIL 500 mg 50 saşe Kullanma Talimatı

Vigabatrin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Vigabatrin Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

SABRİL 500 mg saşe

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir saşede 500 mg vigabatrin Yardımcı nuıdde(Ier):Povidon

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SABRIL nedir ve ne için kullanılır?

2. SABRIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SABRIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SABRIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SABRIL nedir ve ne için kullanılır?

SABRİL ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 500 mg vigabatrin içeren 100 adet saşe bulunur.

Piyasada SABRİL’in film tablet formu da mevcuttur.

SABRİL sara hastalığı (epilepsi) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (antiepileptik). Doktorunuz size SABRİL’i aşağıdaki durumlann tedavisi amacıyla reçete etmiştir:

o Kullanılan başka ilaçların yetersiz kaldığı veya bu ilaçlan hastanın tolere edemediği (kullanamadığı) durumlarda kullanılan sara ilaçlarına (antiepileptik) ilave olarak.

o Çocukluk döneminde rastlanan özel bir sara hastalığı türü olan infantil spazmda (West Sendromu) tek başma tedavi edici olarak.


2.SABRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SABRIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Vigabatrine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, kullanmayınız.

SABRIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Emziriyorsanız

• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

• Böbreklerinizde problem varsa,

Böbrek işlevlerinizi incelemek için testler yaptırabilir ve nörolojik/psikiyatrik muayene yapabilir.

• Psikiyatrik veya nörolojik bozukluğunuz (Ruhsal ya da sinirsel bir hastalığınız) varsa, dikkatli kullanınız. Vigabatrin gibi antiepileptikler ile tedavi edilen, az sayıda insan kendine zarar verme veya öldürme düşüncesine kapılmaktadır. Eğer benzeri bir düşünceye sahipseniz, hemen doktorunuza danışınız.

• Görme alanı kusurunuz varsa,

SABRİL ile tedaviniz süresince görme alanı kaybı (görme alanı kenarlarında görme kaybı) meydana gelebilir. Tedaviye başlamadan önce bu olasılığı doktorunuza danışmaksınız. Görme kaybı ciddi ve geri dönüşümsüz olabileceği için erken teşhis önemlidir. Tedavinin kesilmesinden sonra görme alanı kaybı ile ilgili bozukluk da göz ardı edilemez. Görmenizde herhangi bir problemle ile karşılaşır karşılaşmaz doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir. Doktorunuz durumunuzu kontrol etmek için sizi belli aralıklarla görme alanı muayenesine gönderebilir.

İnfantil spazmı (West sendromu) için tedavi edilen küçük bebeklerde hareket bozuklukları bildirilmiştir. Eğer çocuğunuzda beklenmedik hareket bozuklukları gözlemlerseniz, hemen doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz eğer gerekli görürse tedaviyi değiştirebilir.

Eğer sizde uyuklama, bilinçte ve hareketlerde azalma (stupor) veya bilinç bulanıklığı (konfüzyon) gibi belirtiler gelişirse, doktorunuza danışınız. Doktorunuz dozu azaltabilir veya tedavinizi kesebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SABRIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SABRIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Hamile iseniz, tedavi sırasında hamile kaldıysanız ya da tedavi sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız önce doktomnuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vigabatrin anne sütüne düşük oranda geçmektedir. Bu nedenle, ilacm anne için önemi dikkate alınarak emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da SABRİL tedavisinin kesilip

kesilmeyeceğine karar verilmelidir. Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek emzirme sırasında SABRİL kullanıp kullanmayacağınızı size bildirecektir.

Araç ve makina kullanımı

Genel kural olarak nöbetleri kontrol altında olmayan sara hastalarının araç veya tehlikeli olabilecek makineleri kullanmamaları gerekir.

Klinik çalışmalarda SABRİL’in uyuşukluk haline neden olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca SABRİL kullanımıyla ilgili görme alanı bozukluklan da sık olarak bildirilmiştir.

SABRİL araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilecek uyuşukluk, görme alanında bozulma gibi belirtilere neden olabilir. Sizde bu gibi belirtiler olursa araba ve makine kullanmayınız, dikkat gerektiren işler sırasında özellikle dikkatli olunuz. Doktorunuz görme alanıyla ilgili bozukluğu takip etmek için sizden düzenli göz muayenesine gitmenizi isteyecektir.

SABRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SABRİL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Vigabatrinin diğer ilaçlarla etkileşimi azdır.

SABRİL’i yine bir sara ilacı (antiepileptik) olan fenitoin ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Göz ile ilişkili yan etkileri olan ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SABRIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Doktor tarafından genellikle aşağıdaki şekilde kullanılması önerilir:

Yetişkinlerde:

Doktorunuz sürdürülmekte olan tedavinize başlangıç dozu olarak, günde 1 gram (SABRİL 2 saşe) vigabatrin ilave edebilir.

Eğer gerekirse, günlük dozunuzu, klinik cevabınıza ve ilacı tolere etme (kullanabilme) durumunuza göre haftalık aralıklarla 500 mg’lık (SABRİL 1 saşe) miktarlarda artırabilir veya azaltabilir.

Maksimum etkinlik genellikle günlük 2-3 gramlık (SABRİL 4-6 saşe) dozlarda görülür. Günde 3 gramın üzerindeki dozlar yalnızca çok nadir durumlarda yan etkiler yakından izlenerek kullanılmalıdır.

Çocuklarda:

Önerilen başlangıç dozu vücut ağırlığının kilogramı başma 40 mg’dır. Örneğin çocuğunuz 25 kg ağırlığında ise, doktorunuz günde 1000 mg (SABRİL 2 saşe) vigabatrin kullanılmasını önerebilir.

Vücut ağırlığı    Dozaj

10-15 kg    Günde    0.5- 1 g (SABRİL 1-2 saşe)

15-30 kg    Günde    1 -1.5 g (SABRİL 2-3 saşe)

30-50 kg    Günde    1.5-3 g (SABRİL 3-6 saşe)

> 50 kg    Günde    2 -3 g (SABRİL 4-6 saşe)

Günde 3 gramın üzerindeki dozlar yalnızca istisnai durumlarda yan etkiler yakından izlenerek kullanılmalıdır.

Bebeklerde görülen özel bir sara türü olan infantil spazmı bulunan (West sendromu) bebeklerde tek ilaçla tedavide:

Önerilen başlangıç dozu vücut ağırlığının kilogramı başma 50 mg’dır. Örneğin çocuğunuz 30 kg ağırlığındaki ise doktorunuz günde 1500 mg (SABRİL 3 saşe) vigabatrin kullanılmasını önerebilir.

En fazla günde vücut ağırlığının kilogramı başma 150 mg’a çıkabilir.

Cevap genellikle iki hafta içine alınır.

Uygulama yolu ve metodu

SABRİL ağızdan alınır.

SABRİL’i günde bir veya iki kez yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kullanmadan hemen önce, saşe içeriğini soğuk bir içeceğin içine (öm. su, meyva suyu veya süt) boşaltarak içebilirsiniz/ çocuğunuza içirebilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

SABRİL çocuklarda sara hastalığının ve bebeklerde infantil spazm adı verilen bir sara hastalığı türünün tedavisinde kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekebilir. Yaşlı hastalar uyku hali ve bilinç karışıklığı gibi istenmeyen etkiler açısından izlenmelidir. Yaşlı hastalar daha düşük bir idame dozuna cevap verebilir. Yaşlılarda doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Vigabatrin böbrekler yoluyla atılır. Böbrek işlevlerinizde azalma varsa, alacağınız SABRİL dozunun doktomnuz tarafından ayarlanması ve gözetim altında tutulması gerekir.

Doktomnuz SABRİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü böyle bir dummda sara nöbetleri geri dönebilir.

Eğer SABRİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SABRIL kullanırsanız

SABRİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alınması durumunda bildirilen en yaygın belirtiler, uyuşukluk veya koma; daha az sıklıkla baş dönmesi, baş ağrısı, psikoz (ruhsal dengesizlik), solunumun baskılanması veya nefes alma güçlüğü, kalp atım sayısının aşırı azalması, tansiyon düşmesi, saldırganlık, huzursuzluk, bilinç karışıklığı, davranış veya konuşma bozukluğudur.

SABRIL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SABRIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan SABRİL tedavinizi sonlandırmayınız.

Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, tedavinin aniden kesilmesi nöbetlerin tekrar başlamasına (geri tepme etkisi) neden olabilir.

Eğer vigabatrin tedavisinden vazgeçilecek ise, doktorunuz sizin için 2 ile 4 haftalık süreye yayılan kademeli doz azaltımı planlayacaktır.

Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Satış Fiyatı 399.29 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 399.29 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809240513
Etkin Madde Vigabatrin
ATC Kodu N03AG04
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Vigabatrin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SABRIL 500 mg 50 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023399.29 TL
15 Sep 2023399.29 TL
8 Sep 2023399.29 TL
1 Sep 2023399.29 TL
29 Aug 2023399.29 TL
21 Aug 2023399.29 TL
14 Aug 2023399.29 TL
7 Aug 2023399.29 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları