Koçak İlaçları › ROGAN topikal losyon 50 mg/ML › Kullanma Talimatı

ROGAN topikal losyon 50 mg/ML Kullanma Talimatı

Minoksidil }

Dermatolojik İlaçlar > Diğer Dermatolojik Ürünler > Minoksidil Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 14 February  2020

ROGAN Topikal Losyon 50 mg/ml

Etken Madde

1 ml losyon 50 mg minoksidil içerir.

Yardımcı maddeler

Propilen glikol, Etanol (% 96), Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ROGAN nedir ve ne için kullanılır?

2. ROGAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ROGAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ROGAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ROGAN nedir ve ne için kullanılır?

 • Bir şişe ROGAN (60 mİ) 3 g Minoksidil içerir.
 • ROGAN, Topikal saç büyümesi uyarıcı bir ilaçtır.
 • . Bir şişe ROGAN (60 mİ) 30 günlük kullanım dozunu içerir. Her bir püskürtme (0,2 mİ) 10 mg Minoksidil içerir.

 • ROGAN; Kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun süreli tedavisinde, saç dökülmesinin
 • önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.


  2.ROGAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ROGAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • ROGAN erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.
 • Eğer ROGAN’nm içeriğinde bulunan etkin madde Minoksidil'e veya formülasyon
 • içerisindeki maddelerden herhangi birine aşın duyarlıysanız,

 • Eğer saçlı kafa derinizde iltihap, kızanklık, enfeksiyon, tahriş gibi cilt hastalıklan var ise,
 • Eğer Guanetidin içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Eğer 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükseniz,
 • ROGAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise,
 • Eğer kardiyovasküler hastalığınız var ise,
 • Eğer diüretik veya antihipertansif ilaç kullanıyorsanız,
 • ROGAN'ı kullanmadan önce doktora danışınız.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ROGAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • ROGAN erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.
 • Topikal uygulanan Minoksidil ile hayvanlarda ve gebelerde yeterli araştırma mevcut değildir. Bu nedenle gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • Hamile kalmak isteyen hastalar en az 1 ay önce ROGAN'ı kullanmayı bırakmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • ROGAN erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.
 • Minoksidil'in topikal uygulamada az miktarda da olsa süte geçtiği bilinmektedir. Potansiyel yan etkilerden dolayı emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 • Araç ve makina kullanımı

  ROGAN’nın araç ve makina kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri bulunmamaktadır.

  ROGAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • ROGAN’nın içeriğindeki alkol; göz, mukozalar veya duyarlı ya da bütünlüğünü yitirmiş deri bölgeleri ile temas ettiğinde yanma hissine ve tahrişe neden olabilir. Bu tip bölgelerle temas etmesi halinde, temas bölgesi bol soğuk su ile yıkanmalıdır.
 • ROGAN’nın içeriğindeki propilen glikol; ciltte iritasyona neden olabilir.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Diüretik veya diğer antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız, doktora danışmadan kullanmayınız.

 • Guanetidin kullanıyorsanız, ROGAN'ı kullanmayınız.
 • ROGAN'ı, saçlı deriye uygulanan diğer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ROGAN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • ROGAN'ı saç dökülmesi olan bölgeye; günde 2 kez 5 püskürtme (1 mİ) sabah ve akşam olmak üzere uygulayınız.
 • ROGAN'ı kuru saç ve kafa derisi dışında vücudunuzun hiçbir yerine kullanmayınız.
 • Kuru saç ve kafa derisi dışında bir bölgeye istenmeden temas ettirildiğinde bölgeyi bol su ile yıkayınız.
 • Saç ile ilgili yapılacak kimyasal işlemlerden (boya, perma vb.) 24 saat önce ROGAN’nın kullanımı bırakılmalıdır.
 • Saç spreyi, jöle, şampuan veya diğer benzer kimyasal içerikli saç ürünleri ROGAN uygulamasından en az 30 dakika sonra kullanılmalıdır.
 • Güneş kremleri ROGAN’nm etkisini azaltabileceğinden, ROGAN uygulanan kafa derisi üzerine en az 4 saat sonra kullanılmalıdır.
 • . Tedaviyi erken kesmeyiniz; çünkü ROGAN, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç çıkmasının sağlanmasında uzun süreli kullanılır. Saç çıkması 4 ila 6 ay sürekli uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda görülür.

 • İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  ROGAN'ı saç dökülmesinin olduğu bölgeye bir kez püskürtüp, parmaklarınızla masaj yaparak yayınız.

 • Bu işlemi 5 kez tekrarlayıp, ardından ellerinizi iyice yıkayınız
 • Bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun 5 püskürtmeyi (1 mİ) aşmayınız.
 • Bir şişe ROGAN 30 günlük kullanım dozu içerir.
 • ROGAN haricen uygulanır. Ağız veya nefes yoluyla kullanmayınız ve içmeyiniz.
 • Minoksidil'in yanlışlıkla içilmesi durumunda sıvı tutulumu ve çarpıntı ile karakterize bir kardiyovasküler tablo ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda sıvı tutulumu uygun bir idrar söktürücü tedavisi ile düzeltilebilir. Klinik olarak önemli çarpıntı bir beta blokerle kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon gelişmesi durumunda sıvı replasmanı ile tedavi edilmelidir. Norepinefrin ve epinefrin gibi ilaçlardan aşın kardiyak uyancı etkileri nedeniyle sakmılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşından büyüklerde kullanılmaz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda ilacın metabolizması veya böbrekten eliminasyonunun etkilenebilmesi olasılığı göz önüne alınarak, bu tip hastalar ROGAN'ı doktora danışmadan kullanmamalıdır.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ROGAN kullanırsanız

  ROGAN 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ROGAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Yaşlılarda kullanımı

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ROGAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  • Tedavi sonlandınldığmda; tedavinin sağladığı yarar ortadan kalkmakta, saç dökülmesi tekrar başlamaktadır.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 90.48 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 90.48 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828490036
Etkin Madde Minoksidil
ATC Kodu D11AX01
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Dermatolojik İlaçlar > Diğer Dermatolojik Ürünler > Minoksidil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ROGAN topikal losyon 50 mg/ML Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Feb 202090.48 TL
7 Feb 202090.48 TL
31 Jan 202090.48 TL
24 Jan 202090.48 TL
17 Jan 202090.48 TL
10 Jan 202090.48 TL
7 Jan 202090.48 TL
3 Jan 202090.48 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları