Saba İlaçları › ROCEPHIN 1 gr IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon › Kullanma Talimatı

ROCEPHIN 1 gr IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Seftriakson }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

ROCEPHİN 1 g iv enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir.

Etken Madde

1 g seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum.

Yardımcı madde:İçermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ROCEPHIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ROCEPHIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ROCEPHIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ROCEPHIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ROCEPHIN nedir ve ne için kullanılır?

ROCEPHİN, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. ROCEPHİN etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

• ROCEPHİN beyaz ila sarımsı turuncu renkli, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 10 ml’lik enjeksiyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmaktadır ROCEPHİN bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki

çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• ROCEPHİN aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.

 • Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)
 • Beyin zarı iltihabı (menenjit),
 • Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde
 • Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)
 • - Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,

  - Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,

 • Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları,
 • Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)
 • - Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,

 • Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce

 • 2.ROCEPHIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ROCEPHIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • ROCEPHİN’in etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,

  ROCEPHİN’in de dahi olduğu ‘Sefalosporin’ adı verilen antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

  • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.

  • Lidokaine alerjiniz varsa (ROCEPHİN’i kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)
  • ROCEPHİN aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

  • Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde
  • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler).
  • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise
  • ROCEPHIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer,

   • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız

   • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)

   • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.

   • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.

   • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgularınız varsa.

   • Astımımz varsa.

  • Hamile iseniz.
  • • Bebeğinizi emziriyorsanız.

   Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   ROCEPHIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok karnına uygulanabilir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   ROCEPHİN’ in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.
   Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   ROCEPHİN’ in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

   Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Araç ve makina kullanımı

   ROCEPHİN’in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve ROCEPHİN’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

   ROCEPHIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82.95 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, ROCEPHİN’in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, ROCEPHİN’in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

   Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

  • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) ROCEPHİN, doğum kontrol    haplarının
  • çalışmasını durdurabilir, bu yüzden ROCEPHİN kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.

  • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
  • Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)
  • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)
  • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
  • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
  • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
  • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.ROCEPHIN nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

   Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  • • ROCEPHİN’in standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr’a kadar artırılabilir).

   Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz ROCEPHİN uygulaması önerilir.

   Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat ROCEPHİN tedavisine devam edilmelidir.

   Uygulama yolu ve metodu

   ROCEPHİN genellikle bir doktor veya hemşire tarafından toplardamar içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir.
   Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

   Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır.

   Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar):Günde tek doz 20-80 mg/kg.

   Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

   Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir

   Yaşlılarda kullanımı

   Yaşlı hastalarda ROCEPHİN’in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

   Özel kullanım durumları

   Böbrek /karaciğer yetmezliği:

   Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

   Eğer ROCEPHİN’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla ROCEPHIN kullanırsanız

   ROCEPHİN’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   ROCEPHIN'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   Eğer almanız gereken bir ROCEPHİN dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

   ROCEPHIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   ROCEPHİN kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

   Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
   Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA06833
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699511270341
  Etkin Madde Seftriakson
  ATC Kodu J01DD04
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson
  İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ROCEPHIN 1 gr IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon Barkodu