Generica İlaçları › RIPAZOL 15 mg ağızda dağılan 28 tablet › Kullanma Talimatı

RIPAZOL 15 mg ağızda dağılan 28 tablet Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 22 May  2020

RİPAZOL 15 mg ağızda dağılan tablet

Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir ağızda dağılan tablet 15 mg aripiprazol içerir.

•

Yardımcı maddeler

Mannitol, mikrokristalin selüloz, asesülfam potasyum^ aspartam, kroskarmelloz sodyum, krospovidon, krem vanilya, koloidal silikon dioksit, tartarik asit, kırmızı demir oksit ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RIPAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. RIPAZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RIPAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RIPAZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RIPAZOL nedir ve ne için kullanılır?

RİPAZOL antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

RİPAZOL, pembe renkli, yuvarlak, kenarları eğimli, hafif benekli tabletler şeklindedir ve 28 ve 56 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

RİPAZOL, yetişkin ve ergenlerde (15 yaş ve üzeri), olmayan şeyleri duyma, ğörme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygus&l durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu |durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

RİPAZOL, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşjrı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşüncç içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma dkırumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır, i


2.RIPAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RIPAZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazol veya RİPAZOL'ün içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız,

RIPAZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise RİPAZOL tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz. Eğer,

• Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

• Nöbet geçirdiyseniz,

• Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,

• Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,

• Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya aijlenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,

• Aşırı kumar oynama geçmiş deneyiminiz varsa.

Kilo aldığınızı fark ediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da aleıjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz    varsa    derhal    doktorunuza i söyleyiniz.

Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.    j

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mentil durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuz söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen djoktorunuza danışınız.    j

RIPAZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RİPAZOL’ü yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.    j

Hamilelik

Iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. RİPAZOL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorumuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve / veya ilaç kesilme belirtileri açismdan risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız, i

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

RİPAZOL’ün sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da daihil tehlikeli makinaları kullanmayınız.

RIPAZOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RİPAZOL her bir dozunda 23 mg (1 mmoiydan daha az sodyum içermektedir. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir RİPAZOL her bir dozunda 39 mg (lmmol) dan daha az potasyum içermektedir. Uyğulama yolu ve dozu nedeniyle potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.    j

Aspartam içerdiğinden fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan ipsanlar için zararlı olabilir.

RİPAZOL ağızda dağılan tabletler mannitol içermektedir. Bu dozda mannitole bağlı lierhangi bir yan etki beklenmemektedir.    I

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,    |

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: RİPAZOL tansiyon düşürücü ilaçlalrm etkisini

RİPAZOL’ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı RİPAZOL dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:    1

• Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar

• Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler

• Mantar ilaçları

• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son Samanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.RIPAZOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

RİPAZOL’ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

değilseniz


RIPAZOL’ün yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

RİPAZOL, 15 yaş ve üzeri ergenlerdedüşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde eı> yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla alınız.

RİPAZOL ağızda dağılan tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

RİPAZOL ağızda dağılan tabletinizi ağzınızın içine yerleştiriniz. RİPAZOL’ü, sıvı ile birlikte veya sıvı olmadan alabilirsiniz. Ağzınıza yerleştirilmiş olan tabletin ağızdan çıkarılması kolay değildir. Ağızda dağılabilir tablet kırılgan yapıda olduğu için, blister ambalajdan jçıkardıktan hemen sonra alınız. Başka bir seçenek olarak tableti kullanımdan hemen önce spda çözerek içebilirsiniz.    j

!

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan RİPAzjoL günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.    i

doktorunuz

Çocuklarda kullanımı

RİPAZOL’ün 15 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde, güvenliliği ve etkililiği belirlemjnediğinden, kullanılması önerilmemektedir. RİPAZOL kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer RİPAZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimin doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RIPAZOL kullanırsanız

RİPAZOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.

\ız var ise

eczacı ile


Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiıjiz

RIPAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

RIPAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RİPAZOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA15108
Satış Fiyatı 113.45 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 113.45 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293075844
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

RIPAZOL 15 mg ağızda dağılan 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 2020113.45 TL
18 May 2020113.45 TL
15 May 2020113.45 TL
8 May 2020113.45 TL
30 Apr 2020113.45 TL
24 Apr 2020113.45 TL
17 Apr 2020113.45 TL
10 Apr 2020113.45 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları