Deva İlaçları › RESTELA 2 mg 20 film tablet › Kullanma Talimatı

RESTELA 2 mg 20 film tablet Kullanma Talimatı

Risperidon }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Risperidon Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

RESTELA 2 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 2 mg risperidon içerir.

   Yardımcı madde(ler):Jelleştirilmiş mısır nişastası, Laktoz monohidrat, Hipromelloz 6 cP, Mikrokristalin selüloz, Koloidal anhidr silika, Sodyum lauril sülfat, Magnezyum stearat, Opadry II 85F23466 orange (Polivinil alkol, Titanyum dioksit, Makrogol 3350, Talk, Yellow orange aluminyum lake, Quinoline yellow aluminyum lake, San demir oksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RESTELA nedir ve ne için kullanılır?

2. RESTELA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RESTELA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RESTELA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RESTELA nedir ve ne için kullanılır?

• RESTELA etkin madde olarak her bir film kaplı tablette 2 mg risperidon içerir.

• RESTELA, açık turuncu renkli film kaplı, çentikli, oblong, bikonveks tablettir. 20 tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

 • RESTELA antipsikotikler olarak adlandınlan ve bir çeşit ruhsal bozukluk (psikoz) durumunda kullanılan ilaç grubuna dahildir.
 • RESTELA aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Halüsinasyon (olmayan bir şeyi görmek, işitmek veya hissetmek), kuruntu, zihin karışıklığı, saldırganlık, aşırı şüphecilik (paranoya), duygusal ve sosyal çekingenlik gibi düşünce, duygu ve/veya davranışlarınızı etkileyen durumların tedavisinde kullanılır. RESTELA, aynca bu durumdaki kişilerin hissettiği ruhsal çöküntü, suçluluk duygusu, endişe ve gerginlik gibi belirtileri azaltır.
 • Bozulan ruhsal durumun dengelenmesi için kullanılır [ani gelişen ve uzun süreli rahatsızlıklarda; bipolar bozuklukta (ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) gözlenen taşkınlık nöbeti belirtilerinin kontrol altına alınmasında; agresif veya diğer yıkıcı davranışların ön planda olduğu davranış ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarının tedavisinde; çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluğa bağlı huzursuzlukların (agresif belirtiler, kendine zarar verme, öfke nöbetleri, ani duygu durum değişiklikleri) tedavisinde],

 • 2.RESTELA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RESTELA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Risperidon veya RESTELA'mn bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
 • Uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastasıysanız RESTELA'yı kullanmayınız.
 • RESTELA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Sizde bunama (demans) varsa
 • Kalp veya kan damarları hastalığınız veya beyin damarları ile ilgili hastalığınız varsa
 • Epilepsi (sara) veya Parkinson hastalığınız varsa
 • Kalp krizi veya geçici iskemik atak (beyine kan akışının geçici olarak azalması) geçirdiyseniz doktorunuza danışınız.
 • Diyabetiniz veya diyabet gelişmesi riskiniz varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Dil ve/veya yüzde istem dışı hareketler varsa
 • Ateş, kas sertliği, zihinde karışıklık, şuurda bozulma ve kan kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış varsa
 • Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir) RESTELA'yı dikkatli kullanınız. Tüm olası risk fakörleri, RESTELA ile tedaviden önce ve sonra doktorunuz tarafından tanımlanmalı ve koruyucu önlemler alınmalıdır.
 • Ayrıca;

 • Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar (beyin damarları ile ilgili olay), enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.
 • RESTELA'yı kullanıyorsanız kilo alma ihtimaliniz vardır.
 • Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık) ve bipolar mani (ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) hastalarında intihar girişimi ihtimali mümkündür. Yüksek riskli hastalarda tedavinin başlangıcından itibaren bu açıdan dikkatli olunuz.
 • Doktorunuzun (hekiminizin) size reçete ettiği doza uyunuz.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  RESTELA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RESTELA'yı yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

  RESTELA'yı alkol ile birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamileliğinizin son üç ayında antipsikotik ilaçlar (RESTELA da dahil) kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Hamile iseniz, sadece doktorunuz kesin gerekli olduğuna karar verirse RESTELA kullanabilirsiniz,
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • RESTELA’yı emzirme döneminde kullanmayınız.

 • Araç ve makina kullanımı

  RESTELA dikkatinizin dağılmasına ve kendinizi uykulu hissetmenize neden olabilir. RESTELA tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

  RESTELA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RESTELA 70 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  RESTELA 0.23 mg sodyum lauril sülfat içerir. RESTELA her bir tablette 23 mg'dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Ağn kesici ilaçlar kullanıyorsanız ve alerji nedeniyle alınan antihistaminik ilaçlar gibi sakinleştirici özelliği olabilen ilaçlar alıyorsanız
 • Parkinson hastalığı (levodopa ve diğer dopamin agonistleri) veya sara (epilepsi) tedavisi için ilaç kullanıyorsanız
 • Kan basıncını (tansiyon) ve kalp ritmini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız
 • Psikoz ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin ve paroksetin gibi) kullanıyorsanız
 • RESTELA'nın etkisini artırabilen, mide asidine karşı kullanılan bazı ilaçlar (ranitidin ve simetidin gibi) kullanıyorsanız
 • Furosemid (kan basıncım düşürmek veya vücuttaki şişkinliği tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç) tedavisi alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.RESTELA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz RESTELA ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

  Eğer RESTELA'yı nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RESTELA’mn günlük dozu, hastalığınıza bağlı olarak, 0.50 miligram ila 6 miligram arasında değişir. Doktorunuzun talimatına uyunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla alınır.

  RESTELA'yı yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

  Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (Örneğin 1 bardak su ile).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • Şizofrenide:
 • Yaşlılarda kullanımı

 • Bipolar manide:
 • Yaşlılarda kullanımı

 • Yıkıcı davranış bozukluklarında:
 • Yaşlılarda kullanımı

 • Otizmde:

Çocuklar ve ergenler için otizmde önerilen günlük doz 20 kg'ın altındaki hastalar için günde 0.25 mg, 20 kg ve üstündeki hastalar için ise günde 0.50 mg'dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa yukarıda belirtilen dozların yarısını almız. Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa yukarıda belirtilen dozların yansını alınız. Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

Eğer RESTELA 'mn etkisinin çok güçlü veya zaytf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RESTELA kullanırsanız

RESTELA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz belirtileri, uyuşukluk, kalp atımının hızlanması ile düşük tansiyon, titreme ve kasların sertleşmesi olabilir.

RESTELA'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız ve tedavinizi devam ettiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

RESTELA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. RESTELA tedavisini bırakırken doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, dozu azaltarak bırakınız.

Tedaviyi aniden bırakırsanız, kendini hasta hissetme, kusma, terleme, uykusuzluk, kaslarda sertlik veya kesintili hareketler gibi etkiler görülebilir ya da asıl sağlık sorununuz tekrar ortaya çıkabilir. Doktorunuzun önerilerini her zaman dikkatlice uygulayınız.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 32.6 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 32.6 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094407
Etkin Madde Risperidon
ATC Kodu N05AX08
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Risperidon
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

RESTELA 2 mg 20 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 202032.60 TL
15 Jun 202032.60 TL
12 Jun 202032.60 TL
8 Jun 202032.60 TL
1 Jun 202032.60 TL
29 May 202032.60 TL
22 May 202032.60 TL
18 May 202032.60 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları