Deva İlaçları › RESPIRO 25 mcg/50 mcg aerosol inhaler › Kullanma Talimatı

RESPIRO 25 mcg/50 mcg aerosol inhaler Kullanma Talimatı

Flutikazon + Salmeterol }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salmeterol Kombinasyonları Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

RESPİRO 25 mcg/50 mcg aerosol inhaler

İnhalasyon yoluyla alınır (İnhalasyon: nefesle birlikte akciğerlere çekme)

Etken Madde

Her püskürtmede;

25 mcg salmeterol’e eşdeğer 36.3 mcg salmeterol ksinafoat 50 mcg flutikazon propiyonat

Yardıma maddeler:HFA 134a.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RESPIRO nedir ve ne için kullanılır?

2. RESPIRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RESPIRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RESPIRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RESPIRO nedir ve ne için kullanılır?

RESPİRO etkin madde olarak salmeterol ve flutikazon içerir. RESPİRO, her uygulamada 25 mcg salmeterol ve 50 mcg flutikazon püskürten 120 doz içerir.

Salmeterol uzun süre etkili bir bronkodilatördür. Bronkodilatörler akciğerlere giden havayollarının açık kalmasına yardımcı olurlar. Bu hava giriş ve çıkışını kolaylaştırır. Etki en az 12 saat devam eder. Flutikazon propiyonat ise akciğerlerdeki şişme ve tahrişi azaltan bir kortikosteroiddir.

RESPİRO, astım belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3.basamaktan başlanır. Doktorunuz astım gibi solunum problemlerinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla bu ilacı size reçete etmiştir.

RESPİRO’yu her gün doktorunuzun size belirttiği şekilde almanız gerekir. Bu, ilacın astımınızın kontrolünü sağlamak üzere gerektiği şekilde etkisini göstermesini sağlayacaktır. Salmeterol, flutikazon ile birlikte düzenli kullanıldığında orta ve ağır KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olgularında, semptomları (belirti) ve atak sıklığını azaltmaktadır.

RESPİRO başlamak üzere olan nefes darlığı ve hırıltıyı durdurmaya yardımcı olur. Nefes darlığı veya hırıltılar başlamışsa işe yaramayacaktır. Bunun olması halinde, salbutamol gibi hızlı etkili, “hafifletici” ilaçlar kullanmanız gerekir.


2.RESPIRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RESPIRO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Salmeterol ksinofoat, flutikazon propiyonat veya diğer madde olan norflurana (HFA 134a) karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

RESPIRO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki gibi tıbbi rahatsızlıklarınız varsa doktorunuz tedavinizi daha yakından takip edecektir:

 • Düzensiz veya hızlı kalp atışı dahil olmak üzere kalp hastalığı
 • Hiperaktif tiroid bezi
 • Yüksek tansiyon
 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı) (RESPİRO kan şekerinizi arttırabilir)
 • Kan potasyum düzeyiniz düşükse
 • Geçmişte veya şu anda mevcut tüberküloz (TB-verem) hastalığınız varsa.
 • Bu rahatsızlıklardan herhangi birini geçirdiyseniz, RESPİRO kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bir ölçülü doz inhaler ile bir hazne (spacer cihazının) kullanımı akciğerlere ilaç salimim arttırabildiğinden bunun yan etki riskinde bir artışa neden olma potansiyeli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

  RESPIRO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RESPIRO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ve hamile kalmayı planlıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Salmeterol ve flutikazonun emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yetersiz olduğundan emzirme döneminde sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer bir başka ilaç alıyorsanız ya da son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz Bu ilaçlar astım ilaçlarını veya reçetesiz alman ilaçları da kapsamaktadır. Bunun nedeni RESPİRO’nun diğer ilaçlarla birlikte aliminin uygun olmama ihtimalidir.

  RESPİRO kullanmadan önce, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen bunu doktorunuza bildiriniz:

 • Beta-blokerler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokerler çoğunlukla yüksek tansiyon veya diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.
 • Virüs ve mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (ritonavir, ketokonazol ve itrakonazol gibi). Bu ilaçların bazıları vücudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol miktarının artmasına neden olabilir. Bu da düzensiz kalp atışı dahil olmak üzere RESPİRO’nun neden olduğu yan etkilerin oluşma riskini artırabilir veya yan etkileri daha da kötüleştirebilir.
 • Kortikosteroidler (ağızdan veya enjeksiyonla alınanlar) Yakın zaman önce bu ilaçlardan kullanmışsanız, bu durum bu ilacın adrenal bezinizi etkileme riskini artırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.RESPIRO nasıl kullanılır ?

  RESPİRO’yu doktorunuz ilacı kullanmamanızı söyleyene kadar her gün almaya devam ediniz.

  RESPİRO’yu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Önerilen dozdan fazlasını kullanmayınız. Eğer kullandığınız dozdan emin değilseniz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
  Önce;

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Erişkinler ve 12 yaş ve üstü adolesanlar

 • RESPİRO 25/50 Aerosol inhaler - günde iki kez 2 püskürtme (ciğerlere nefesle çekme)
 • RESPİRO 25/125 Aerosol inhaler - günde iki kez 2 püskürtme
 • RESPİRO 25/250 Aerosol inhaler - günde iki kez 2 püskürtme
 • Günde iki kez RESPİRO kullandığınızda semptomlarınız iyi bir şekilde kontrol altına alınabilir.
  Bunun olması durumunda, doktorunuz ilaç dozunuzu günde bir kez olacak şekilde azaltacaktır.
  Doz aşağıda belirtilen şekillerde değiştirilebilir:

 • Geceleri bir kez - geceleri belirti yaşıyorsanız
 • Sabahları bir kez - gündüzleri belirti yaşıyorsanız
 • Ne kadar miktarda ilaç püskürtmeniz ve ilacınızı ne sıklıkta almanız yönünde doktorunuzun talimatlarına uymanız çok önemlidir.

  İnhaleri kullanmada sıkıntı yaşarsanız bir hazne (spacer cihazı) kullanabilirsiniz. Spacer cihazlarının değiştirilmesi akciğerlere giden doz miktarında değişiklik meydana getirebileceğinden hep aynı tip spacer cihazını kullanmaya devam etmelisiniz.

  Bir spacer cihazı kullanılmaya başlandığında veya cihaz değiştirildiğinde daima tekrar en düşük doz titrasyonu gerçekleştirilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  İnhalerinizi nasıl kullanacağınızı doktor, hemşire veya eczacınız size gösterecektir. Nasıl kullandığınızı zaman zaman kontrol etmeleri gerekir. RESPİRO’yu gerektiği şekilde veya reçete edildiği şekilde kullanmamak astım rahatsızlığınızın da gerektiği şekilde tedavi edilmemesi anlamına gelebilir.

  İlaç basınçlı bir tüp ve ağızlığı olan bir plastik kap içinde bulunmaktadır.

  İnhalerinizin test edilmesi

  1. İnhalerinizi ilk kez kullanıyorsanız, çalışıp çalışmadığını test edin.


  Ağızlık kapağını baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında tutup hafifçe sıkın ve çekerek çıkarın.

  2. Çalıştığından emin olmak için iyice çalkalayın, ağızlık kısmını kendinizden uzak tutun ve havaya bir inhalasyon püskürtmek üzere tüpe

  bastırın. İnhalerinizi bir haftadan veya daha uzun süreden beri kullanmamışsanız, havaya iki kez püskürtünüz.

  İnhalerinizi kullanmadan hemen önce mümkün olduğunca yavaş şekilde nefes almaya başlamanız önemlidir.

  İnhalerin kullanılması


  1. İnhalerinizi kullanırken ayağa kalkın veya dik konumda oturun.

  2. Ağızlık kapağını çıkarın (ilk resimde gösterildiği şekilde)

  Ağızlığın temiz olduğundan ve üzerine herhangi bir yabancı cisim olmadığından emin olmak için iç ve dış kısmını kontrol edin.

  3. Gevşek yabancı cisimleri gidermek ve inhalerin içeriğinin eşit şekilde karışmasını sağlamak üzere inhaleri 4-5 kez çalkalayın.

  4. İnhaleri başparmağınız altta, ağızlık kısmının altına gelecek şekilde dik konumda tutun. Mümkün olduğunca uzun süreli şekilde nefes verin.

  5. Ağızlığı ağzınızda dişlerinizin arasına yerleştirin.

  Dudaklarınızı ağızlığın etrafına kapatın. Ağızlığı ısırmayın.

  6.    Ağzınızdan nefes alın. Nefes almaya başladıktan hemen sonra bir doz ilaç püskürtmek üzere tüpün üstüne sıkıca bastırın. Bunu sakin ve derin bir şekilde nefes alırken yapın.

  7.    Nefesinizi tutun, inhaleri ağzınızdan ve parmağınızı inhalerin üst kısmından çıkarın. Birkaç saniye kadar, rahat edebildiğiniz süre boyunca nefesinizi tutmaya devam edin.

  8.    Her bir ilaç dozu püskürtmenin arasında yaklaşık otuz saniye kadar bekleyin ve 3’ten 7’ye kadardan adımları uygulayın.

  9.    Daha sonra, ağzınızı su ile çalkalayın ve tükürün. Bu ağzınızda ve boğazınızda aft olmasını ve sesinizin kısılmasını engellemeye yardımcı olabilir.

  10.    Kullandıktan hemen sonra ilacınızı tozdan korumak için daima ağızlık kapağını takın.
  Ağızlık kapağı doğru şekilde takıldığında bir tık sesi ile yerine oturacaktır. Bu şekilde yerine oturmazsa, ağızlık başlığını geri doğru çevirip tekrar deneyin. Çok fazla kuvvet uygulamayın.

  Siz veya çocuğunuz RESPİRO’yu kullanmakta güçlük çekerseniz doktor, hemşire veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz bırakmanızı söyleyene kadar RESPİRO' yu her gün kullanınız.

  RESPİRO’ yu daima doktorunuzun size belirttiği şekilde kullanınız.

  İnhalerin temizlenmesi

  İnhalerinizi en az haftada bir kez temizlemeniz gerekmektedir.

  Ağızlık başlığını çıkarın.

  Tüpü plastik kabından çıkarmayın.

  Ağızlık kısmının içini ve dışını ve plastik kabı kuru bir bez veya mendille silin.

  Ağızlık başlığını doğru yönde geri takın. Kapak için aşırı kuvvet uygulamaya gerek yoktur, yerine oturacaktır.

  Alüminyum kabı suya koymayın.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  4-12 Yaş Arası Çocuklar

  RESPİRO 25/50 - Günde iki kez 2 püskürtme

  4 yaşın altındaki çocuklarda RESPİRO kullanılması önerilmemektedir

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda RESPİRO kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

  Eğer RESPİRO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RESPIRO kullanırsanız

  İnhaler’i talimatlar doğrultusunda kullanmanız önemlidir. Kazara önerilenden daha fazla doz almış olmanız halinde, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kalbinizin normalden hızlı attığını ve titrediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca baş ağrısı, kaslarda güçsüzlük ve eklem ağrısı da hissedebilirsiniz.

  Uzun süre boyunca yüksek doz kullandıysanız, tavsiye almak üzere doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bunun nedeni yüksek dozlarda alman RESPİRO’nun adrenal bezlerde üretilen steroid hormonlarının miktarını azaltabilme ihtimalidir.

  RESPİRO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RESPIRO'i kullanmayı unuttuysanız

  RESPIRO'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz atmayınız.

  RESPIRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  RESPİRO ilacınızı her gün size belirtilen şekilde almanız çok önemlidir. Doktorunuz ilacı kullanmanızı söyleyene kadar almaya devam ediniz. RESPİRO dozunuzu aniden kesmeyiniz veya dozu azaltmayınız. Bu solunum problemlerinizi kötüleştirebilir ve nadiren ciddi yan etkiler meydana getirebilir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

 • Mide ağrısı
 • Yorgunluk ve iştahsızlık
 • Bulantı ve ishal
 • Kilo kaybı
 • Baş ağrısı ve sersemlik
 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinde düşüş
 • Düşük tansiyon ve sara nöbetleri
 • Çok seyrek olmakla birlikte, enfeksiyona yakalanmanız veya aşırı stres altında olduğunuz (örneğin ciddi bir kazanın ardından veya ameliyat olmuşsanız) durumlarda da benzer yan etkileri yaşayabilirsiniz.

  Bu belirtilerin ortaya çıkmasını engellemek için, doktorunuz size ekstra kortikosteroid reçete edebilir (prednizolon gibi).

  Eğer inhaler kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13579
Satış Fiyatı 53.23 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 53.23 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525527196
Etkin Madde Flutikazon + Salmeterol
ATC Kodu R03AK06
Birim Miktar 25+50
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 120
Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salmeterol Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

RESPIRO 25 mcg/50 mcg aerosol inhaler Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 202053.23 TL
15 Jun 202053.23 TL
12 Jun 202053.23 TL
8 Jun 202053.23 TL
1 Jun 202053.23 TL
29 May 202053.23 TL
22 May 202053.23 TL
18 May 202053.23 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları