Shire İlaç İlaçları › REPLAGAL 1 mg/ml infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

REPLAGAL 1 mg/ml infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Agalsidaz Alfa }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer > Agalsidaz Alfa Shire İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti. | Güncelleme : 17 January  2020

REPLAGAL lmg/ml 1.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakon 3.5 mg agalsidaz alfa içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum fosfat monobazik monohidrat, Polisorbat 20, sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REPLAGAL nedir ve ne için kullanılır?

2. REPLAGAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REPLAGAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REPLAGAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.REPLAGAL nedir ve ne için kullanılır?

REPLAGAL’in etkin maddesi agalsidaz alfadır (lmg/ml).

REPLAGAL’in her bir kutusunda 3.5 mg agalsidaz alfa infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 adet cam flakon bulunur.

Agalsidaz alfa insanlardaki a-galaktosidaz enziminin bir şeklidir. Hücrelerde a-galaktosidaz A geninin değiştirilmesi ile üretilir. Takiben, enzim hücrelerden ayrılarak infüzyon için steril konsantre çözelti hazırlanır.

REPLAGAL, Fabry hastalığının tedavisinde kullanılır. Fabry hastalığında olduğu gibi enzimin vücuttaki seviyesi normalin altına düştüğü durumlarda enzim yerine koyma tedavisinde kullanılır.


2.REPLAGAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REPLAGAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer agalsidaz alfa veya REPLAGAL’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

REPLAGAL’i aşağıdaki durumlatda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki belirtileri infiizyon sırasında ve sonrasında fark ederseniz derhal doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Yüksek ateş, üşüme, terleme, hızlı kalp atımı,
 • kusma,
 • bayılma, dengeyi kaybetme hissi,
 • ürtiker, kaşınma, döküntü,
 • el, ayak, bilek, yüz, dudak, ağız veya boğazda yutma veya nefes almayı güçleştirecek şişme,
 • göğüs, kas veya eklemlerde ağrı veya hassasiyet.
 • Doktorunuz, belirtiler yok olana kadar infüzyonu geçici olarak (5-10 dakika) durdurabilir ve sonra yeniden başlatabilir.

  Doktorunuz belirtileri diğer ilaçlar (antihistaminikler veya kortikosteroidler) ile tedavi edebilir.

  Çoğu zaman, bu belirtilerin olduğu durumlarda da REPLAGAL verilmesine devam edilebilir.

  Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaktik tip) ile karşılaşırsanız REPLAGAL uygulaması doktorunuz tarafından derhal sonlandırılacak ve uygun tedavi başlanacaktır.

  REPLAGAL tedavisi ile vücudunuzun antikor üretmesi REPLAGAL’in etkisini göstermesine engel olmaz ve oluşan bu antikorlar zaman içinde yok olabilir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gerekli değildir.

  İleri derecede böbrek hasarı durumunda (eGFR<60mL/dak) enzim yerine koyma tedavisinin böbrek cevabı sınırlı olabilir. Böbrek nakli yapılmış veya diyaliz hastalarıyla ilgili kısıtlı veri bulunmaktadır, doz ayarı tavsiye edilmez.

  Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  REPLAGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REPLAGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REPLAGAL ile tedavi edilen kişilerde hamilelik ile ilgili çok kısıtlı deneyim (n=4) vardır; anne ve bebek üzerinde olumsuz etki göstermemiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REPLAGAL’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. REPLAGAL ile tedaviniz esnasında emzirmeye devam edip etmemeniz hususunda, sizin ve çocuğunuzun durumuna uygun seçimi doktorunuz size söyleyecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  REPLAGAL tedavisinde olduğunuz dönemde araç veya makina kullanabilirsiniz.

  REPLAGAL’in içeriğinde bulunan bam yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  REPLAGAL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

  REPLAGAL’in her flakonu lmmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  REPLAGAL ile diğer ilaçların etkileşimi hakkında veri bulunmamaktadır.

  t


  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.REPLAGAL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  REPLAGAL kullanımdan önce 9 mg/ml (%0,9) sodyum klorür çözeltisi içinde seyreltilmelidir. Seyreltilmeyi takiben damar içine verilir. Genellikle bu uygulama kolunuzdan yapılacaktır.

  Genel uygulama dozu, infüzyon içinde vücut ağırlığınızın her bir kg’ı için 0.2 mg’dır. Bu ortalama 70 kg ağırlığında bir kişi için 14mg veya 4 flakona (cam şişeye) karşılık gelir. İnfüzyon her iki haftada bir uygulanır.

  Her REPLAGAL infUzyonu tedavisi yaklaşık 40 dakika sürecektir. Tedaviniz, Fabry hastalığı konusunda uzmanlaşmış bir hekim tarafından takip edilecektir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda (7 ila 18 vas araşıl kullanımına dair klinik veriler kısıtlıdır. REPLAGAL ile 7-18 yaş arasındaki çocuklarda yürütülen çalışmalarda bu tıbbi ürünle ilgili beklenmeyen güvenlilik sorunu ile karşılaşılmamıştır.

  İki haftada bir 0.2 mg/kg dozu ile uygulanan REPLAGAL tedavisini takiben Fabry hastalığı olan çocukların klinik parametrelerindeki değişikliklerin erişkin Fabry hastalarındaki çalışmalarda gözlenenler ile benzer olduğu görülmüştür.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş üzerindeki hastalarda yapılmış çalışmalar yoktur ve hastalara önerilebilecek güvenli ve etkili doz rejimi henüz tespit edilememiştir.

  özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  İleri derecede böbrek hastalığınız varsa Replagal tedavisinin böbrekleriniz üzerinde sınırlı etkisi olduğunu görebilirsiniz. Replagal kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışma yapılmamıştır.

  Eğer REPLAGÂL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REPLAGAL kullanırsanız

  Doz aşımı ile ilgili rapor edilmiş vaka bulunmamaktadır.

  REPLAGAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  REPLAGAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer REPLAGAL infüzyonu zamanında uygulanmazsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REPLAGAL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar REPLAGAL ile tedaviye son vermeyiniz.

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Shire İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA13627
Satış Fiyatı 7728.16 TL [ 17 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 7728.16 TL [ 10 Jan 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699943790011
Etkin Madde Agalsidaz Alfa
ATC Kodu A16AB03
Birim Miktar 1 MG%
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer > Agalsidaz Alfa
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

REPLAGAL 1 mg/ml infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jan 20207,728.16 TL
10 Jan 20207,728.16 TL
7 Jan 20207,728.16 TL
3 Jan 20207,728.16 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları