Merck Sharp & Dohme İlaçları › REBETOL 200 mg 84 kapsül › Kullanma Talimatı

REBETOL 200 mg 84 kapsül Kullanma Talimatı

Ribavirin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Ribavirin Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 20 November  2020

REBETOL 200 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  200 mg ribavirin.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (sığırdan elde edilir), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat. Kapsül kabuğu, jelatin (sığır kaynaklarından elde edilir) ve titanyum dioksit içerir. Kapsül kabuğunun üzerindeki baskı gomalak, propilen glikol, amonyum hidroksit, renk maddesi (E 132) içerir.

 • Bu ilacı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.

 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. REBETOL nedir ve ne için kullanılır?

  2. REBETOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. REBETOL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. REBETOL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.REBETOL nedir ve ne için kullanılır?

 • •   REBETOL etkin madde olarak ribavirin adlı etkin maddeyi içerir. Bu ilaç hepatit C virüsünün çoğalmasını önler. REBETOL tek başına kullanılmamalıdır.

 • •   REBETOL, blisterlerde 70 ve 84 adet beyaz renkli 200 mg’lık sert kapsül içeren ambalajlar halinde piyasada bulunmaktadır. Bu ilaç beyaz, opak ve mavi mürekkep baskılı sert kapsül şeklindedir.

 • •   Sizde mevcut olan hepatit C virüsün genotipine bağlı olarak doktorunuz bu ilacı diğer ilaçlar ile birlikte kullanarak sizi tedavi etmeyi seçebilir. Daha önce kronik hepatit C enfeksiyonu için tedavi edilmenize veya edilmemenize bağlı olarak tedaviyle ilgili başka bazı sınırlamalar da olabilir. Doktorunuz size en iyi tedavi şeklini önerecektir.

 • • REBETOL ile diğer ilaçların kombinasyonu kronik hepatit C (HCV)’li erişkin hastaların tedavisinde kullanılır.

  REBETOL daha önce tedavi görmemiş ve ciddi karaciğer hastalığı bulunmayan pediyatrik hastalarda (3 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler) kullanılabilir.

  Bu ilaç hakkında sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.


 • 2.REBETOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  REBETOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Aşağıdaki durumlar siz veya çocuğunuz için geçerliyse REBETOL’ü almayınız.

  Emin değilseniz, REBETOL’ü almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

 • - Ribavirine veya ilacın içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (duyarlı) iseniz.

 • - Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyor iseniz (bkz. “Gebelik ve emzirme” bölümü).

 • - Bebeğinizi emziriyorsanız.

 • - Son 6 ay içerisinde ciddi bir kalp sorunu yaşadıysanız.

 • - Anemi (düşük kan tablosu değerleri), talasemi (Akdeniz anemisi), orak hücreli anemi gibi herhangi bir kan hastalığınız var ise.

 • Hatırlatma: Lütfen REBETOL ile birlikte kullanılan diğer ilaçların “Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayınız” bölümünü okuyunuz.

  REBETOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Ribavirin ve (peg)interferon alfa kombinasyon tedavisiyle ilişkili pek çok ciddi istenmeyen reaksiyon söz konusudur. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • •  Psikiyatrik ve merkezi sinir sistemi etkileri (örneğin depresyon, intihar fikirleri, intihar girişimi ve saldırgan davranış). Depresif hale geldiğinizi veya intihar fikirlerine kapıldığınızı ya da davranışlarınızda değişiklik olduğunu fark ederseniz mutlaka acilen bir hekime başvurunuz. Depresyon belirtilerine veya davranışlarınızdaki değişikliklere karşı devamlı tetikte olmanıza yardımcı olması için aile üyelerinizden veya yakın arkadaşlarınızın birinden destek almayı düşünebilirsiniz.

 • •  Ciddi göz bozuklukları

 • •  Diş bozuklukları ve periodontal bozukluklar:(Peg)interferon alfa-2b ile birlikte REBETOL alan hastalarda diş ve diş eti bozuklukları bildirilmiştir. Dişlerinizi her gün 2 defa iyice fırçalamalı ve düzenli aralıklarla diş muayenesi yaptırmalısınız. Bunun dışında, bazı hastalarda kusma görülebilir. Bu reaksiyon gerçekleşirse, daha sonra ağzınızı mutlaka iyice çalkalayınız.

 • •  Bazı çocuklar ve ergenler erişkin çağdaki nihai boya ulaşamayabilmektedir.

 • •  Çocuklarda ve ergenlerde tiroid hormonunda (TSH) artış.

 • Çocuk hastalar

  Bir çocuğun bakımından sorumluysanız ve doktorunuz peginterferon alfa-2b veya interferon alfa-2b ile kombinasyon tedavisini erişkin çağa kadar ertelememeye kadar verirse, bu kombinasyon tedavisinin büyümeyi bazı hastalarda geri dönüşümü olmayacak şekilde aksattığını anlamak önemlidir.

  Ayrıca, REBETOL alan hastalarda şu olaylar görülmüştür:

  Hemoliz: REBETOL alyuvarların yıkımına neden olarak kansızlığa yol açabilir ve bu, kalp fonksiyonunuzu bozabilir ya da kalp hastalığı semptomlarını kötüleştirebilir.

  Pansitopeni: Peginterferon ile birlikte kullanıldığında REBETOL trombosit (kanama sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücre parçaları) ve alyuvar sayınızın azalmasına neden olabilir.

  Kan, böbrek ve karaciğer fonksiyonunuzu değerlendirmek için standart kan testleri yapılacaktır.

 • -  Doktorunuzun, tedavinin işe yarayıp yaramadığını bilebilmesi için düzenli olarak size kan testleri yapılacaktır.

 • -  Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, doktorunuz sizin veya bakımından sorumlu olduğunuz çocuğun aldığı sert kapsüllerin sayısını değiştirebilir, bu ilacın farklı sayıda ürün içeren bir ambalajını reçeteleyebilir ve/veya bu tedaviyi uygulama süresini değiştirebilir.

 • -   Sizde ciddi karaciğer veya böbrek sorunları gelişirse bu tedavi durdurulacaktır.

 • Bu ilacı kullanırken, sizde şiddetli alerjik reaksiyonların belirtileri (örneğin solunum zorluğu, hırıltılı solunum veya kurdeşen) ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

  47 kg’dan daha düşük ağırlıklı çocuklar ve ergenler:

  REBETOL sert kapsüllerin kullanımı önerilmez.

  Eğer sizde veya bakımından sorumlu olduğunuz çocukta aşağıdakiler mevcutsa doktorunuzla konuşunuz:

 • •  Çocuk sahibi olma yaşındaki bir kadın iseniz (bkz. “Gebelik ve emzirme”).

 • •  Bir erkek iseniz ve kadın partneriniz çocuk sahibi olma yaşındaysa (bkz. “Gebelik ve emzirme”).

 • •  Geçmişte bir kalp hastalığınız olduysa veya halihazırda bir kalp bozukluğunuz varsa.

 • •  Hepatit C enfeksiyonuna ilave olarak başka bir karaciğer sorununuz varsa.

 • •  Böbreklerinizde bir sorun varsa.

 • •  Sizde HIV (insan immün yetmezlik virüsü) varsa veya geçmişte bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun yaşadıysanız.

 • Bu güvenlilik sorunlarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen (peg)interferon alfa’nın Kullanma Talimatına başvurunuz.

  Lütfen kombinasyon tedavisine başlamadan önce REBETOL ile birlikte kullanılan diğer ilaçların Kullanma Talimatı’ndaki ürünün dikkatle kullanılmasını gerektiren bölümünü okuyunuz.

  REBETOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REBETOL, yemeklerle birlikte alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, REBETOL kullanmayınız. REBETOL anne karnındaki bebeğe (embriyo) ileri derecede zarar verebilir.

  Hamilelik olasılığı söz konusu olduğunda, hem kadın hem de erkek hastalar cinsel faaliyetleri sırasında özel önlemler almalıdır:

 • -  Çocuk doğurma yaşlarındaki bir kadın iseniz: tedaviye başlamadan önce, tedaviniz sırasında her ay ve tedavi durdurulduktan sonra 4 ay boyunca gebelik testleriniz negatif sonuçlanmış olmalıdır. REBETOL ile tedavi süresince ve tedaviden sonra 4 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu konuyu doktorunuzla konuşmalısınız.

 • -  REBETOL kullanan bir erkek iseniz, prezervatif kullanmadığınız sürece,

 • hamile bir kadınla cinsel ilişkiye girmeyiniz. Bu önlem ribavirinin, kadının vücudunda kalma olasılığını azaltır. Eşiniz hamile değil, ancak çocuk doğurma yaşlarındaysa tedavi boyunca her ay gebelik testi yaptırmalı ve bu testlere,tedavi durdurulduktan sonra 7 ay daha devam edilmelidir. Erkek bir hastaysanız siz ve eşiniz, REBETOL kullandığınız sürece ve daha sonra da 7 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalısınız. Bu konuyu doktorunuzla konuşmalısınız (Bkz.  “Aşağıdaki durumlarda REBETOL

  kullanmayınız”)

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız REBETOL kullanmayınız. REBETOL kullanmaya başlamadan önce bebeğinizi emzirmeyi bırakınız.

  Araç ve makina kullanımı

  REBETOL araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez; ancak REBETOL ile birlikte kullanılan ilaçlar bu yeteneğinizi etkileyebilir. Bu tedavi sırasında yorgunluk, uyuklama veya zihin karışıklığı yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız.

  REBETOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her REBETOL kapsül az miktarda laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Siz veya bakımından sorumlu olduğunuz çocuğunuz aşağıdakilerden birini alıyorsa, yakın tarihte almışsa veya alma olasılığı mevcut ise bu durumu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • -   azatioprin bağışıklık sisteminizi baskılayan bir ilaçtır; bu ilacın REBETOL ile birlikte kullanılması sizde şiddetli kan hastalıklarının gelişme riskini arttırabilir.

 • -  anti-HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) ilaçları [ nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI) (örn: tenofovir, emtrisitabin ve abakavir) ve/veya kombine anti-retroviral tedavi (KART) tedavisi alıyorsanız:

 • -  REBETOL’ün bir alfa interferon (vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir protein) ve bir anti-HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsünün kandaki miktarını düşüren) ilaç ile kombine kullanımı laktik asidoz (vücutta laktik asit birikmesi), karaciğer yetmezliği ve kan anormalliklerinin (oksijen taşıyan hücreler olan kandaki kırmızı kan hücrelerinin, enfeksiyonla savaşan bazı beyaz kan hücresi tiplerinin ve kandaki pıhtılaşma hücreleri olan kan pulcuklarının sayılarının azalması) gelişme riskini artırabilir.

 • -  Zidovudin veya stavudin (bu ilaçlar insan bağışıklık yetmezliği virüsünün yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) ile tedavi ediliyorsanız, bu ilacın bu ilaçların etki mekanizmalarında değişiklik yapıp yapmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, HIV enfeksiyonunun kötüleşmediğinden emin olabilmek için, kanınız düzenli olarak kontrol edilecektir. Söz konusu enfeksiyon kötüleşirse doktorunuz, REBETOL tedavinizde değişiklik yapılıp yapılmayacağını kararlaştıracaktır. Ek olarak, alfa interferonlar ile birlikte ribavirin ve zidovudin alan hastalarda anemi (kandaki kırmızı kan hücresi sayısının azalması) gelişme riski artabilir. Bu nedenle, alfa interferonlar ile birlikte ribavirin ve zidovudin kullanımı önerilmez.

 • -   Laktik asidoz (vücutta laktik asit birikmesi) ve pankreatit riski nedeniyle, ribavirin ile birlikte didanozin (insan bağışıklık yetmezliği virüsünün yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) kullanımı önerilmez ve ribavirinin stavudinle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

 • -  Kombine anti-retroviral tedavi (KART) alan ilerlemiş karaciğer hastalığı bulunan koenfekte hastalarda karaciğer fonksiyonunun kötüleşmesi riski artabilir. Bu hasta alt grubunda mevcut tedaviye bir alfa interferonun ribavirin ile birlikte veya tek başına eklenmesi riski arttırabilir.

 • Hatırlatma: Lütfen bu ilaçla kombinasyon tedavisine başlamadan önce REBETOL ile birlikte kullanılan diğer ilaçların Kullanma Talimatı’ndaki “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümünü okuyunuz.


  3.REBETOL nasıl kullanılır ?

  Her zaman ilacınızı tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Önerilen dozdan fazlasını almayınız ve ilacı size reçetelenen süre boyunca alınız.

  Doktorunuz sizin veya bakımından sorumlu olduğunuz çocuğun kullanması gereken REBETOL dozunu kilonuza göre hesaplamıştır.

  REBETOL kombine tedavi şeklinde kullanılmalıdır. REBETOL kapsüller günde iki defa (sabah ve akşam) ağızdan yemekle birlikte alınmalıdır.

  Erişkinler

  REBETOL’ün tavsiye edilen dozu ve süresi hastanın ağırlığına ve kombinasyonda kullanılan ilaçlara bağlıdır.

 • •

  Değişik yaş grupları

 • Çocuklar ve ergenler

  Üç yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde dozaj hastanın ağırlığına ve kombinasyonda kullanılan ilaçlara bağlıdır. İnterferon alfa-2b veya peginterferon alfa-2b ile kombine edilen REBETOL’ün tavsiye edilen dozu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

  3 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde interferon alfa-2b ya da peginterferon alfa-2b ile kombinasyonda kullanılan REBETOL dozu (vücut ağırlığına dayalı)

  Çocuğun/ergenin kilosu (kg)

  Olağan günlük REBETOL dozu

  200 mg kapsüllerin sayısı

  47 - 49

  600 mg

  Sabahları 1 kapsül ve akşamları 2 kapsül

  50 - 65

  800 mg

  Sabahları 2 kapsül ve akşamları 2 kapsül

  65-75

  1000 mg

  Sabahları 2 kapsül ve akşamları 3 kapsül

  >75

  1200 mg

  Sabahları 3 kapsül ve akşamları 3 kapsül

  Belirli bir doz önerisi bulunmayan durumlarda, aşağıdaki doz kullanılmalıdır: Hasta ağırlığı: <75 kg =1.000 mg ve >75 kg=1.200 mg

  •

  Uygulama yolu ve metodu

  Size reçete edilen dozu, yemek sırasında bir miktar suyla yutunuz. Kapsülleri çiğnemeyiniz.

  Hatırlatma: Bu ilaç hepatit C virüs enfeksiyonu için diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır. Tam olarak bilgi sahibi olabilmek için; REBETOL ile birlikte kullanılan diğer ilaçların Kullanma Talimatı’ndaki “Nasıl kullanılır” bölümünü okuduğunuzdan emin olunuz.

  Eğer REBETOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REBETOL kullanırsanız

  REBETOL’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

  REBETOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu aynı gün içinde hatırlar hatırlamaz kullanınız. Unuttuğunuz dozun üzerinden 1 tam gün geçmişse, ne yapmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz.

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA06560
Satış Fiyatı 642.72 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 642.72 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636150412
Etkin Madde Ribavirin
ATC Kodu J05AB04
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Ribavirin
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

REBETOL 200 mg 84 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 2020642.72 TL
13 Nov 2020642.72 TL
6 Nov 2020642.72 TL
27 Oct 2020642.72 TL
20 Oct 2020642.72 TL
13 Oct 2020642.72 TL
6 Oct 2020642.72 TL
25 Sep 2020642.72 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları