Deva İlaçları › RANITAB 50 mg/2 ml 5 ampül › Kullanma Talimatı

RANITAB 50 mg/2 ml 5 ampül Kullanma Talimatı

Ranitidin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Ranitidin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

RANİTAB 50 mg/2 ml İ.M./İ.V. infüzyon için çözelti içeren ampul Kas içine ya da damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul (2 ml) 50,0 mg ranitidine eşdeğer ranitidin hidroklorür içerir. Yardımcı madde(ler):Fenol, potasyum dihidrojen ortofosfat, susuz disodyum hidrojen ortofosfat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RANITAB nedir ve ne için kullanılır?

2. RANITAB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RANITAB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RANITAB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RANITAB nedir ve ne için kullanılır?

RANİTAB, etkin madde olarak her bir ampulde 50,0 mg ranitidine eşdeğer ranitidin hidroklorür içerir. Ranitidin, H2-reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar midenizdeki asit miktarını azaltır.

RANİTAB, renksiz veya açık sarı renkte, hafif karakteristik kokulu, berrak çözeltidir. Kas içine veya damar içine uygulanmak üzere her biri 2 mL çözelti içeren 5 ve 100 ampullük ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

RANİTAB erişkinlerde (yaşlılar dahil) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Midedeki ya da midenin boşaldığı bağırsak bölümündeki (onikiparmak bağırsağı) ülserlerin (mide bağırsak yüzeyinde oluşan yaraların) iyileştirilmesi ve sonlandırılması

 • Ülser kanamalarının engellenmesi
 • Yemek    borusundaki    (özofagus)    asitten    ya da midedeki    fazla miktardaki    asitten
 • kaynaklanan rahatsızlıkların giderilmesi (Bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir)

 • Ameliyat esnasında, anestezi süresince mideden yukarı doğru asit gelmesinin önlenmesi.
 • RANİTAB çocuklarda (6 ay - 18 yaş arası) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  - Midedeki ya da midenin boşaldığı bağırsak bölümündeki (onikiparmak bağırsağı) ülserlerin iyileştirilmesi

 • Yemek    borusundaki    (özofagus)    asitten    ya da midedeki    fazla miktardaki    asitten
 • kaynaklanan rahatsızlıkların iyileştirilmesi ve sona erdirilmesi (Bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir)


  2.RANITAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RANITAB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer, ranitidine ya da RANİTAB içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa RANİTAB’ı kullanmayınız.

  Emin olmadığınız durumlarda RANİTAB uygulamasından önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RANITAB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Mide kanseriniz varsa
 • Böbrek hastalıklarınız varsa (RANİTAB’ı farklı miktarlarda kullanmanız gerekecektir)
 • Daha önce mide ülseri rahatsızlığınız olduysa
 • Kalp rahatsızlığı öykünüz varsa
 • - Akut porfiriniz (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa

 • 65 yaşın üzerindeyseniz
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa
 • Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RANITAB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalma ihtimaliniz varsa doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  RANİTAB anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  RANITAB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RANİTAB her ampulde 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  RANİTAB her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza veya eczacınıza kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlara reçetesiz aldığınız ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahildir. Bunun sebebi RANİTAB’ın bazı ilaçların etkilerini değiştirebilmesidir. Benzer şekilde bazı ilaçlar da RANİTAB’ın etkilerini değiştirebilir.

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Lidokain (bölgesel uyuşturucu bir ilaç)
 • Propranolol, prokainamid veya n-asetilprokainamid, triamteren, atropin, amiodaron, metoprolol, diltiazem, kinidin (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar)
 • Diazepam, risperidon, karbamazepin (endişe ve sıkıntı gibi problemlerde kullanılan bir ilaç)
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Teofilin, aminofilin (solunum rahatsızlıklarında -örneğin astım- kullanılan bir ilaç)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyici bir ilaç)
 • Glipizid, metformin (kan şekerini düşürmede kullanılan ilaçlar)
 • Atazanavir, delaviridin, fosamprenavir, elvitegravir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Triazolam (uykusuzluk tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Gefitnib, dasatinib, erlotinib, nilotinib, (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Ketokonazol, itrakonazol (bazen pamukçuk tedavisinde de kullanılan, mantar hastalıklarına karşı etkili bir ilaç)
 • Cefpodoksin, sefditoren, gentamisin (antibiyotik)
 • Bisakodil (kabızlık tedavisinde kullanılır)
 • Aspirin
 • Demir sülfat (kansızlık tedavisinde kullanılır)
 • Kas gevşeticiler
 • Vitamin B12
 • Oksaprozin, fentanil (ağrı kesici)
 • Memantin (bunamada kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantıya karşı kullanılan bir ilaç)
 • Brinzolamid (göz tansiyonunda kullanılan bir ilaç)
 • Alkol
 • Siklosporin (organ nakillerinde kullanılan bağışıklık baskılayıcı bir ilaç)
 • Midazolam (genel anestezide kullanılan bir ilaç) size ameliyat geçirmeden hemen önce verilebilecek bir ilaçtır. Doktorunuz ameliyat geçirmeden önce size midazolam vermek isterse, RANİTAB kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

  Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, RANİTAB kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.RANITAB nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Erişkinler (yaşlılar dahil) ve ergenler (12 yaş ve üzeri) için genel doz 6-8 saatte bir kas içine enjeksiyon (şırınga ile uygulama) yoluyla uygulanan 50 mg’dır. Bununla birlikte, tedavi edildiğiniz duruma bağlı olarak farklı dozlar yavaş enjeksiyon veya sürekli infüzyon (damar içine yavaş uygulama) yoluyla uygulanabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  RANİTAB size aşağıdaki yollardan biriyle uygulanacaktır:

 • Kas içine enjeksiyon yoluyla
 • - Damar içine yavaş enjeksiyon yoluyla (İlaç size birkaç dakika boyunca yavaş olarak uygulanacaktır)

 • Damar içine sürekli infüzyon yoluyla (İlaç size birkaç saat boyunca yavaş olarak uygulanacaktır)
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar ve bebeklerde (6 ay - 11 yaş arası) RANİTAB damar içine yavaş enjeksiyon yoluyla uygulanır. En yüksek doz 6-8 saatte bir 50 mg’dır. RANİTAB uygulaması genellikle sadece çocuğunuz ranitidini ağız yoluyla kullanamadığı zaman yapılmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz RANİTAB’ın kullanmanız gereken dozunu ayarlayarak size uygulayacaktır.

  Eğer RANİTAB ’ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RANITAB kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RANITAB kullanırsanız

  RANİTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RANITAB'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RANITAB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10530
  Satış Fiyatı 6.44 TL [ 19 Jun 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 6.44 TL [ 15 Jun 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525753984
  Etkin Madde Ranitidin
  ATC Kodu A02BA02
  Birim Miktar 50/2
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 5
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Ranitidin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  RANITAB 50 mg/2 ml 5 ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  19 Jun 20206.44 TL
  15 Jun 20206.44 TL
  12 Jun 20206.44 TL
  8 Jun 20206.44 TL
  1 Jun 20206.44 TL
  29 May 20206.44 TL
  22 May 20206.44 TL
  18 May 20206.44 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları