Drogsan İlaçları › RAVIVO 500 mg/100 ml IV infüzyon çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

RAVIVO 500 mg/100 ml IV infüzyon çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Levofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Levofloksasin Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

Ravivo 500mg/100ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

500 mg levofloksasine eşdeğer 512.460 mg levofloksasin hemihidrat

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RAVIVO nedir ve ne için kullanılır?

2. RAVIVO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RAVIVO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RAVIVO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RAVIVO nedir ve ne için kullanılır?

• RAVİVO damar içine uygulanan bir infüzyon çözeltisidir.

• RAVİVO çözeltisinin her ml'si 5 mg levofloksasin içerir. Her bir flakon, 100 ml çözelti içinde 500 mg levofloksasin içerir.

• RAVİVO, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Sinüzit ve akciğer, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

• RAVİVO, her kutusunda askısı ile birlikte 1 adet cam flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

• RAVİVO aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Akut bakteriyel sinüzit

- Kronik bronşitin akut alevlenmesi

- Toplum kökenli pnömoni

- Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

- Kronik bakteriyel prostatit

- Akut piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları

- Komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları


2.RAVIVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RAVIVO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Levofloksasin veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

• Nöbet (konvülsiyon) riskini arttırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

• Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,

• RAVİVO tedavisi sırasında veya hemen sonrasında, ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

• Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,

• İnfüzyon çözeltisi sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

RAVIVO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Bilinen bir kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise

• Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve anti diyabetik ilaç kullanıyorsanız,

• Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenez enzim eksikliği hastalığınız var ise,

• Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

• Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz

kalıyorsanız, RAVİVO'yu dikkatli dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RAVIVO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RAVIVO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RAVİVO'nun hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir, bu nedenle RAVİVO sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe hamile kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

RAVİVO'nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu nedenle, hasta için beklenen yararlar bebeğe gelebilecek risklerden daha fazla olmadıkça RAVİVO emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

RAVİVO ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

RAVIVO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RAVİVO, litresinde 154 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antiasidler ile RAVİVO birlikte alındığında, RAVİVO'nun emilimi belirgin şekilde azaldığında bu ilaçları, RAVİVO uygulanmasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

• Sukralfat, RAVİVO ile birlikte alındığında, RAVİVO'nun emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, RAVİVO uygulamasından iki saat sonra kullanınız.

• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

• RAVİVO ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

• Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, RAVİVO ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

• RAVİVO ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

• Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

• RAVİVO siklosporin'in etkisini uzatabilir.

• Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile RAVİVO birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) oluşabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.RAVIVO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve RAVİVO ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

RAVİVO damar içine yavaş infüzyon (en az 60 dakika) yolu ile günde tek doz veya iki kez şeklinde ve maksimum 14 gün süreyle uygulanabilir.

Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak

doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Uygulama yolu ve metodu

RAVİVO size uzman doktor tarafından, damar içine yavaş infüzyon yolu ile ve infüzyon süresi en az 60 dakika olacak şekilde uygulanacaktır.

Doktorunuz en az 60 dakika olarak önerilen infüzyon süresince sizi kalp çarpıntısı (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşme ortaya çıkıp çıkmaması açısından izleyecektir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde RAVİVO dozunun ayarlanması gerekir. RAVİVO kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer RAVİVO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RAVIVO kullanırsanız

RAVİVO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RAVIVO kullanırsanız

RAVIVO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RAVIVO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir. RAVİVO tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12167
Satış Fiyatı 64.09 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 64.09 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699580690019
Etkin Madde Levofloksasin
ATC Kodu J01MA12
Birim Miktar 500+100
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Levofloksasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

RAVIVO 500 mg/100 ml IV infüzyon çözelti içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 202164.09 TL
2 Jul 202164.09 TL
28 Jun 202164.09 TL
25 Jun 202164.09 TL
21 Jun 202164.09 TL
18 Jun 202164.09 TL
14 Jun 202164.09 TL
11 Jun 202164.09 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları