Yenirec İlaçları › PURINOL efervesan 70 gr granül {8699530210014} › Kullanma Talimatı

PURINOL efervesan 70 gr granül {8699530210014} Kullanma Talimatı

Metenamin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Metenamin Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 24 August  2012

PURİNOL Efervesan Granül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

   Her    bir    ölçekte    (5    gram)    250    mg    metenamin ve 615 mg metenamin

anhidrometilensitrat

Yardımcı maddeler

Povidon K30, Sakkaroz, Sodyum bikarbonat, Tartarik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PURINOL nedir ve ne için kullanılır?

2. PURINOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PURINOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PURINOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PURINOL nedir ve ne için kullanılır?

PURİNOL, 1 ölçek (5 gram) granül suda eritildiğinde, etkin madde olarak 5 gram’da 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat içerir.

PURİNOL 70 gram’lık renkli cam şişelerde kaşık ile beraber satışa sunulmaktadır.

PURİNOL gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

PURİNOL üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.

• Akut enfeksiyonların antibiyotiklerle başarılı başlangıç tedavisinden sonra devam tedavisinde

• Tekrarlayan sistitin (mesane iltihabı) önlenmesinde uzun süreli tedavi olarak

• Kalıcı kateterli hastalarda idrar yolu enfeksiyonların ilerlemesinin engellenmesinde ve kateter tıkanma vakalarının azaltılmasında

• İdrar yollarına yapılan cihazlı müdahalelerde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde.

• Belirti göstermeyen bakteriüri (idrarda bakterilerin bulunması).


2.PURINOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PURINOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metenamine veya PURİNOL Efervesan Granül içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz.

• Sülfonamid adlı antibiyotiği alıyorsanız (Purinol ile aynı anda kullanılırsa böbreklere zarar verebilir.)

• Çok susuz kalmışsanız

• Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa

• Karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa

• Gut hastalığınız varsa

• Metabolik asidoz (kandaki kimyasal bir dengesizlik) adlı bir durumunuz varsa

PURINOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbreklerinizle ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PURINOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Doktorunuz methenamin alırken normalden daha fazla su ve/veya belirli bazı meyve sularını (örneğin, kızılcık, erik) içmenizi ve diyetinizde daha fazla protein alimim önerebilir. Ayrıca metenaminle tedavi sırasında narenciye ve sulanndan (örneğin, portakal, greyfurt, limon), süt ve süt ürünleriden ve anti asi dİ erden kaçınılmalıdır. Bu ürünler metenaminin etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

PURİNOL’ün araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

PURINOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir ölçeğinde (5 gram) 572,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

• Potasyum sitrat ve asetazolamid (karbonik anhidraz inhibitörü) gibi idrannızı daha az asidik yapan ilaçlar (Purinol’ün gerektiği gibi etki etmesini engeller.)

• Sülfapiridin, sülfasalazin gibi sülfonamidler

• Reçetesiz alınan ilaçlarda dahil olmak üzere diğer ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PURINOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Doktorunuz PURİNOL Efervesan Granül ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

• Eğer PURİNOL Efervesan Granül’ü nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

• PURİNOL Efervesan Granül’ün yetişkinler için önerilen genel dozu 4 defa 1-2 ölçektir( suda eritilerek içilir).

Uygulama yolu ve metodu

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

PURİNOL Efervesan Granül’ün önerilen genel dozu aşağıdaki şekildedir;

—►    6-12 yaş arasındaki çocuklarda; günde 4 defa 1 ölçek

—►    6 yaşın altındaki çocuklarda; 50 mg/kg/gün şeklinde olan doz 3’e bölünerek

uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerle aynı doz uygulanır.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer Yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir.

Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Eğer PURİNOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURINOL kullanırsanız

PURİNOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURINOL kullanırsanız

PURINOL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

PURINOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06503
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699530210014
Etkin Madde Metenamin
ATC Kodu J01XX05
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 70
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Metenamin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PURINOL efervesan 70 gr granül {8699530210014} Barkodu