Yavuz İlaç İlaçları › PROXACIN 500 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

PROXACIN 500 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Siprofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin Yavuz İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 July  2020

PROXACİN 500 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

   

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 500 mg siprofloksasin’e eşdeğer 582 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

   Yardımcı madde:Avicel ph 101, sodyum nişasta glikolat, plasdone k 29/32, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, etil alkol, sheffcoat white, karnauba wax, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROXACIN nedir ve ne için kullanılır?

2. PROXACIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PROXACIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PROXACIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PROXACIN nedir ve ne için kullanılır?

 • PROXACİN, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.
 • PROXACİN’in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • PROXACİN, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
 • PROXACİN, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, orta kulak enfeksiyonlarında, sinüzit tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi ve safra yolları enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda ve şarbonda kullanılır.
 • • PROXACİN, 1-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde komplike idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarında 2. ve 3. basamak olarak, kistik fibrozis adlı hastalığı olanlarda akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde ve şarbonda kullanılır.


  2.PROXACIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROXACIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  PROXACIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PROXACİN ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PROXACİN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PROXACİN anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PROXACİN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  PROXACIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün her 1 tablette 274 mg etanol (alkol) içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • PROXACİN’, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.:

  -    Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sımf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,

  -    Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  -    Metoklopramid (bulantı ilacı),

  -    Omeprazol (mide ilacı),

  -    Tizanidin (kas gevşetici),

  -    Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  -    Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifilin,

  -    Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  -    Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ) (kortizon dışı iltihap gidericiler),

  -    Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

  -    Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),

  -    Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),

  -    Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  -    Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç)

  -    Lidokain (lokal anestezi ilacı),

  -    Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  -    Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil

  -    Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin

  • PROXACİN, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir:

  -    Demir,

  -    Sukralfat (mide ilacı),

  -    Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),

  -    Magnezyum, kalsiyum, aluminyum içeren ilaçlar,

  -    Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, lanthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç),


  3.PROXACIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  PROXACİN’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Kullanılması tavsiye edilen PROXACİN dozu :

  Kullanım alanı

  Yetişkinler için günlük ve tek dozlar (PROXACİN 500 mg)

  Solunum yolu enfeksiyonları :

  Günde iki kez 1 ya da 1,5 tablet

  idrar yolları enfeksiyonları:

  -    akut, komplike olmayan

  -    kadınlarda sistit (menopoz öncesi)

  -    komplike olan

  Günde iki kez yarım ya da 1 tablet

  Günde bir kez 1 tablet

  Günde iki kez 1 ya da yarım tablet

  Bel soğukluğu (gonore)

  -    genital bölge dışında

  -    akut, komplike olmayan

  Günde iki kez yarım tablet Tek doz 1 tablet

  Genital enfeksiyonlar

  -    Komplike olmayan bel soğukluğu (gonore) (ekstragenital enfeksiyon alanları da dahil)

  -    Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostatit (prostat bezi iltihabı), epididimoorşit (epididim ve/veya testisin iltihabı hastalığı)

  Günde bir kez 1 tablet Günde iki kez 1 ya da 1,5 tablet

  Enfeksiyona bağlı İshal

  Günde bir ya da iki kez 1 tablet

  Diğer enfeksiyonlar

  Günde iki kez 1 tablet

  Özellikle ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar, örneğin;

  -    Kistik fibrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)

  -    Kemik ve eklem enfeksiyonları

  -    Kanda iltihap (septisemi)

  -    Karın zarı iltihabı (peritonit)

  Günde İki kez 1,5 tablet

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  Günde iki kez 1 tablet

  Neisseria meningititis’e bağlı ilerleme gösteren enfeksiyonların önlenmesi

  Günde bir kez 1 tablet

  PROXACIN’i ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

  Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler. Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttırır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.

  -    alınacak olan doz

  -    tedavi programı

  -    tedavi süresi

  Uygulama yolu ve metodu

  PROXACİN tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç karnına ya da tok karnına alınabilir.

  Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. Intravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  PROXACİN 5-17 yaş arası kistik fıbrozisi olan çocuklarda günde iki defa 20 mg / kg (en fazla 1500 mg) ya da günde üç defa 10 mg / kg (en fazla 1200 mg) dozunda kullanılmalıdır. İdrar yollan ve böbrek enfeksiyonlarında 8 saate bir damardan 6-10 mg/kg (en fazla 400 mg) veya 12 saatte bir ağızdan 10-20 mg/kg (en fazla 750 mg) kullanılmalıdır. Şarbon için ise, önerilen kullanım dozu günde 2 defa 15 mg/kg’dır. Çocuklarda uygun doz için doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar mümkün olduğunca düşük dozlar almalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derece böbrek yetmezliğinde maksimum günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.

  Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer PROXACİN'in etkisinin çok güçlü ya da çok za yıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PROXACIN kullanırsanız

  PROXACİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PROXACIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yavuz İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06460
Satış Fiyatı 20.05 TL [ 30 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.05 TL [ 24 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698978090042
Etkin Madde Siprofloksasin
ATC Kodu J01MA02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PROXACIN 500 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
30 Jul 202020.05 TL
24 Jul 202020.05 TL
17 Jul 202020.05 TL
13 Jul 202020.05 TL
6 Jul 202020.05 TL
29 Jun 202020.05 TL
19 Jun 202020.05 TL
15 Jun 202020.05 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları