Koçak İlaçları › PROGESTAN 25 mg/ml IM enj. çöz. içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

PROGESTAN 25 mg/ml IM enj. çöz. içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Progesteron }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > PROGESTERONLAR > Progesteron Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

PROGESTAN 25 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Sadece I.M uygulama içindir.

Etken Madde

25 mg Progesteron

Yardımcı maddeler

Benzil alkol ve orta zincirli trigliserit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROGESTAN nedir ve ne için kullanılır?

2. PROGESTAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PROGESTAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PROGESTAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PROGESTAN nedir ve ne için kullanılır?

Her ampulde etkin madde olarak 25 mg progesteron içeren, kas içine uygulanan, kutuda 5 ve 30 adet 1 ml lik ampul bulunmaktadır.

Adet görememe ve hormonal dengesizlikten oluşan anormal rahim kanamalarında kullanılmaktadır. Luteal eksikliğe bağlı kısırlık tedavileri ile döllenmiş yumurtanın rahmin iç duvarına tutulmasını sağlamak amacıyla yardımcı üreme tekniklerine destek olarak da kullanılır.


2.PROGESTAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROGESTAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Eğer progesterona veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere alerjiniz varsa,

• Meme veya üreme organları tümörlerinde,

• Anormal ve nedeni belli olmayan vaginal kanamalarda,

• Damar içinde pıhtı, beyin kanaması durumlarında,

• Ağır karaciğer yetmezliğinde,

• Ciddi depresyonlarda,

• Ölü düşük durumlarında

PROGESTAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Geçmişinizde depresyon öyküsü var ise,

• Sara, migren, astım veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Kan basıncınız yüksekse,

• Şeker hastalığınız varsa,

• Emziriyorsanız,

• Işığa duyarlılığınız varsa,

• Karaciğer veya hormonlarınızın kontrolü için düzenli kan testleri yaptırıyorsanız.

Görüntü kaybı, proptoz, şaşılık, migren, damar tıkanıklığı ile ilgili hastalık belirti ve bulguları olanlarda tedavi kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROGESTAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile kullanımında herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte gece yatmadan önce alınması tavsiye edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROGESTAN hamilelik esnasında sadece muhtemel yararı muhtemel riskinden fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROGESTAN anne sütüne geçer, bu yüzden emziren annelerin kullanmaması tavsiye edilir.

Araç ve makina kullanımı

Bazı hastalarda baş dönmesi ve uyuklama hali yapabileceğinden araç ve makine kullanırken tedbirli olunmalıdır. Bu nedenle gece yatmadan önce alınması tavsiye edilir.

PROGESTAN'ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

PROGESTAN her 1 ml'de 50 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bromokriptin'le bir arada kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü bromokriptinin etkisini bozabilir.

Ketokonazol ile birlikte kullanımı progesteronun biyoyararlanımını arttırır.

Aminoglutamid, karbamazepin, fenitoin ve rifampin ile birlikte kullanımı progesteron düzeyini azaltabilir.

Progesteron siklosporinin plazma düzeyini artırır ve karaciğer laboratuvar testlerini, hepatik ve/veya endokrin fonksiyonlarını değiştirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PROGESTAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

Sekonder adet görememe durumlarında: birbirini takip eden 6-10 gün süreyle 5-10 mg/gün dozunda veya kas içine tek doz olarak 100-150 mg enjekte edilir.

Not: Hasta adet olursa tedavi bırakılmalıdır. Progesteron, progesteron injeksiyonu sırasında kanama meydana gelirse bırakılmalıdır.

Fonksiyonel uterus kanamalarında: birbirini takip eden 6-10 gün süreyle 5-10 mg/gün dozunda I.M. (intramüsküler) yoldan uygulanır.

Not: 6.gün içinde kanama kesilir. Estrojen verilmeye başlandığında progesteron alımı estrojen tedavisinin 2.haftasından sonra başlatılmalıdır. Progesteron, progesteron injeksiyonu sırasında kanama meydana gelirse bırakılmalıdır.

Luteal faz eksikliğinde: ovülasyonun birkaç günü içinde günde 12.5 mg veya daha fazla dozla başlanabilir. Tedavi genellikle 2 hafta sürer. Ancak gerekirse gebeliğin 11. haftasına kadar devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ampul içeriği enjektöre alınarak kullanma talimatında tavsiye edilen dozlarda kas içine enjekte edilerek uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

PROGESTAN'ın çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

PROGESTAN'ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

PROGESTAN sıvı retansiyonuna neden olacağından böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların şikayetleri artabilir, dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer PROGESTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROGESTAN kullanırsanız

PROGESTAN''dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz durumunda ilaç kesilmeli ve hasta semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

PROGESTAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PROGESTAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11943
Satış Fiyatı 16.26 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.26 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828750321
Etkin Madde Progesteron
ATC Kodu G03DA04
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > PROGESTERONLAR > Progesteron
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PROGESTAN 25 mg/ml IM enj. çöz. içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202016.26 TL
29 Jun 202016.26 TL
19 Jun 202016.26 TL
15 Jun 202016.26 TL
12 Jun 202016.26 TL
8 Jun 202016.26 TL
1 Jun 202016.26 TL
29 May 202016.26 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları