Terra İlaçları › PROBLOK 50 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

PROBLOK 50 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Metoprolol Tartarat }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 23 March  2012

PROBLOK 50 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 50 mg metoprolol tartarat içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, Mikrokristalin selüloz, Sodyum nişasta glikolat, Povidon

Magnezyum stearat, Talk, Hidrosipropilmetilselüloz (40-60 cp), Polietilenglikol 400, Titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROBLOK nedir ve ne için kullanılır?

2. PROBLOK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PROBLOK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PROBLOK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PROBLOK nedir ve ne için kullanılır?

PROBLOK tabletler beyaz, konveks, yuvarlak film kaplı tabletler halindedir.

Her bir tablet etkin madde olarak 50 mg metoprolol tartarat içerir.

PROBLOK, 20 adet tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

PROBLOK beta-blokörler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar kan damarlarınızı gevşeterek toplardamarlarınızdaki (venlerinizdeki) kan basıncını düşürürler.

Bu ilaçlar çeşitli tıbbi sorunlarda kullanılırlar:

 • Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için,
 • Egzersiz ile tetiklenen göğüs ağrısı (Angina) tedavisi için,
 • Düzensiz kalp atımlarının düzeltilmesi ve kalbin düzenli atmaya devam etmesinin sağlanması için,
 • Bir kalp krizi sonrasında kalbin korunmasına yardımcı olmak için,
 • Tamamlayıcı tedavinin bir parçası olarak tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavi edilmesi için,
 • Migrenin önlenmesi (bir baş ağrısı tipi) için
 • Sinirsel gerginlik ya da anksiyetenin neden olduğu çarpıntının tedavi edilmesi için.
 • PROBLOK ile tedaviniz sırasında takip:

 • Kalp rahatsızlığınız varsa, doktorunuz kan testi yapabilir ve kalp fonksiyonunuzu izleyebilir.
 • Eğer kanınızda yüksek düzeyde şeker (diyabetiniz) varsa, doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki şeker düzeyini kontrol edebilir.
 • Eğer aşırı aktif bir tiroid beziniz varsa, doktorunuz düzenli olarak tiroid ve kalp fonksiyonlarınızı kontrol edebilir.
 • Başka ilaçlar alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, doktorunuz bazı kan testleri yapabilir ve kalp fonksiyonunuzu izleyebilir.
 • PROBLOK’un nasıl etki gösterdiği ya da neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz


  2.PROBLOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROBLOK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Metoprolole, bu kullanma talimatının başında sayılmış PROBLOK içindeki maddelerden herhangi birine ya da bir başka beta bloköre karşı aşırı duyarlılığınız
 • (alerjiniz) varsa.

 • Nefes darlığı, sırt üstü yatarken solunum güçlüğü, bir kalp rahatsızlığına işaret eden, ayaklar ya da bacaklarda şişme varsa.
 • Düzensiz kalp atışı varsa.
 • Kalp atımınız çok yavaşsa.
 • Kalp krizine işaret eden ani ve bulantıcı göğüs ağrısı varsa.
 • Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı çok zayıfsa (örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar, ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı).
 • Kan basıncınız alışılmadık ölçüde düşükse.
 • Adrenal bezlerin medullasında tedavi edilmemiş tümör (feokromasitom) varsa.
 • Astımınız varsa ya da hırıltı veya öksürükle birlikte solunum güçlüğü öykünüz varsa.
 • Eğer kardiyojenik şok olarak adlandırılan bir kalp bozukluğunun işaretleri olan kan basıncında şiddetli düşme, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, hızlı ve yüzeysel solunum, soğuk ve nemli cildiniz varsa.
 • Eğer alerjik olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzun önerisini alınız.

  PROBLOK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp bozuklukları varsa.
 • Kanda yüksek şeker düzeyi (diyabetiniz) varsa.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar riski altında iseniz.
 • İstirahat esnasında göğüs ağrınız varsa.
 • Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı zayıfsa ( örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı).
 • Adrenal bezlerin medullasında tümör (feokromasitom); PROBLOK’a ek tedaviye gereksinim duyacaksınız.
 • Aşırı çalışan bir tiroid beziniz varsa.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında bir anesteziğin kullanılacağı bir ameliyat yapılacak ise.
 • Astım gibi solunum hastalıklarınız varsa.
 • Şiddetli konjunktivit, deri döküntüsü ve kulak enfeksiyonunu kapsayan işaretleri olan okülomukokutanöz sendrom olarak adlandırılan şiddetli sendromunuz varsa.
 • Durumunuz bunlardan herhangi birine uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz PROBLOK kullanmaya başlayıp başlayamayacağmıza/devam edip edemeyeceğinize karar verecektir.

 • PROBLOK ile tedavi sırasında spontan kanama ya da morarma fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında çok yavaş kalp atımınızı fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı ve koyu idrar fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında düzensiz kalp atımı yaşarsanız.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklar ya da bacaklarda şişme yaşarsanız
 • PROBLOK ile tedavi sırasında halüsinasyonlar görürseniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  PROBLOK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PROBLOK tabletleri çiğnenmeden bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Eğer size PROBLOK’un aç ya da tok karnına alınması önerilmişse, bu duruma tedavi boyunca PROBLOK’u aynı takvimi takip ederek almalısınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz.

  PROBLOK çok gerekli olmadıkça gebelik süresince kullanılmamalıdır. Doktorunuz gebelik sırasında PROBLOK kullanımının olası risklerini size açıklayacaktır.

  Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. PROBLOK emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PROBLOK tedavisi sırasında baş dönmesi, yorgunluk ya da bulanık görme gibi durumlar yaşarsanız, araç ya da iş makineleri kullanmayınız ve tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka işler yapmayınız. Alkol alımı yorgunluğu arttırabilir.

  PROBLOK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PROBLOK'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  PROBLOK film tablet laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız-bitkisel ve reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

  Bazı başka ilaçlar PROBLOK ile etkileşime girebilir. Bunlardan bazıları:

 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı diğer ilaçlar, (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO),diltiazem, hidralazin),
 • Göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (angina) (ör. Nitrogliserin)
 • Düzensiz kalp atımının tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, tokainid, prokainamid, ajmalin, amiodaron, flekainid, digoksin gibi dijital glikozidleri, lidokain),
 • Cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan anestezik ilaçlar,
 • Bazı göz ve burun damlaları ile bazı öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler,
 • Insülin ya da kandaki yüksek şeker (diyabet) düzeyini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Ağrı ya da enflamasyonun hafifletilmesi için kullanılan bazı ilaçları (COX-2 inhibitörleri gibi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar),
 • Bazı antibiyotikler (ör. Rifampisin),
 • Bazı antiviraller (ör. Ritonavir),
 • Saman nezlesinin tedavisi edilmesi için kullanılan bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin),
 • Sıtmanın tedavi edilmesi için kullanılan bazı ilaçlar (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin),
 • Bazı antipsikotik ilaçlar (ör.Tioridazin, klorpromazin, flufenazin, haloperidol),
 • Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin fluvoksamin, sertalin, klomipramin, desipramin ya da bupropion),
 • Bazı antifııngaller (ör. Terbinafın),
 • Migren ağrılarının engellenmesi ve tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan ergot alkoloidleri,
 • Dipridamol, kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılan bir ilaç.

 • 3.PROBLOK nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

  Doktorunuz size tam olarak kaç tablet PROBLOK almanız gerektiğini söyleyecektir,

  Genelde günlük doz günde 100 ila 200 mg’dır. PROBLOK günde bir kez (sabah 2 tablet) ya da iki ayrı doz halinde (sabah 2 ve akşam 2) alınabilir. PROBLOK tiroid bezinin aşın çalışmasının tedavisinde kullanıldığında, doz genelde üç ya da dört ayrı doz şeklinde verilen 150-200 mg’dır. PROBLOK düzensiz kalp atımının tedavisi için kullanıldığında, doz genelde iki ya da üç ayrı doz şeklinde verilen günde 100 -150 mg’dır.

  Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  PROBLOK tablet çiğnenmeden bütün olarak, bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Tabletlerinizi her gün aynı saatte almak onları ne zaman alacağınızı hatırlamada size yardımcı olacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı (>65 yaş): PROBLOK 65 yaş üzerindeki kişilerce kullanılabilir. 65 yaşından büyükseniz, size doktorunuz dozu azaltmadıkça, diğer erişkinlerle aynı doz verilecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda PROBLOK için doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda PROBLOK kan düzeyleri dikkate değer oranda artabilir. Dolayısıyla PROBLOK dikkatli bir şekilde düşük dozlarda başlatılmalı ve klinik yanıta göre aşamalı doz titrasyonu yapılmalıdır.

  Doktorunuz size söylediği müddetçe PROBLOK kullanmaya devam ediniz.

  Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ve tedaviyi bırakmayınız. PROBLOK almayı çok ani keserseniz, durumunuz daha kötü olabilir. Doktorunuz tedaviyi tamamen kesmeden önce dozu yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

  PROBLOK’u ne kadar süre kullanacağınız ile ilgili sorularınız varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Eğer PROBLOK ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PROBLOK kullanırsanız

  Kazayla çok fazla tablet alırsanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

  PROBLOK doz aşımının bazı etkileri şunlardır: anormal derecede yavaş kalp atımı ya da düzensiz kalp atımı , çok düşük kan basıncı, nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklarda şişme, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma, dudaklarda, dilde, ciltte mavi renk, nöbetler , ani ve bunaltıcı göğüs ağrısı ve ölüm.

  PROBLOK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PROBLOK'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir PROBLOK dozunu almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu hatırladığınızda hemen alınız. Ancak neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayınız ve normal doz düzeninize geri dönünüz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PROBLOK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12598
Satış Fiyatı 64.94 TL [ 1 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 64.94 TL [ 26 Mar 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699792091499
Etkin Madde Metoprolol Tartarat
ATC Kodu C07AB02
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PROBLOK 50 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Apr 202464.94 TL
26 Mar 202464.94 TL
11 Mar 202464.94 TL
4 Mar 202464.94 TL
23 Feb 202464.94 TL
16 Feb 202464.94 TL
9 Feb 202464.94 TL
2 Feb 202464.94 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları