Celtis İlaçları › PREPLUS B12 150/1 mg 60 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

PREPLUS B12 150/1 mg 60 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Pregabalin + Vitamin B12 }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 9 March  2012

PREGAMİN 150/1 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 150 mg pregabalin ve 1 mg Bı2 vitamini içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, polietilen glikol, polivinilpirolidon K-30, sukraloz, sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat ve limon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREPLUS B12 nedir ve ne için kullanılır?

2. PREPLUS B12’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREPLUS B12 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREPLUS B12’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PREPLUS B12 nedir ve ne için kullanılır?

PREGAMİN 60 efervesan tablet ambalajda sunulan pregabalin ve B12 vitamini kombinasyonudur.

PREGAMİN epilepsi (sara), nöropatik ağrı ve yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Periferal ve merkezi nöropatik ağrı: PREGAMİN sinir hasarı sonucu oluşan uzun süreli ağrı tedavisinde kullanılır. Periferal nöropatik ağrı şeker hastalığı, zona gibi çeşitli hastalıklar sebebiyle oluşabilir. Ağrı hissi yanma, zonklama, sızlama, batma, keskin, kulunç, ağrıma, karıncalanma, uyuşma şeklinde tanımlanabilir. Periferal ve merkezi ağrı ruh hali değişkenliği, uyku bozukluğu, yorgunluk ile de ilişkili olabilir ve fiziksel ve sosyal işlevler ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Epilepsi (sara): PREGAMİN yetişkinlerde belirli epilepsi (sekonder konvülsyonların eşlik ettiği ya da etmediği kısmi nöbetler) tiplerinin tedavisinde kullanılır.

Kullanmakta olduğunuz ilaçla hastalığınızı kontrol altına alınamadığı takdirde doktorunuz PREGAMİN’i reçeteleyecektir. PREGAMİN’i mevcut ilaç tedavinize ek olarak almalısınız.
PREGAMİN tek başına kullanım için uygun değildir ve daima diğer anti-epileptik (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçlar ile birlikte kullanılmalıdır.

Yaygın anksiyete bozukluğu: PREGAMİN yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanılır. Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) belirtileri kontrol edilmesi güç, uzun süreli aşırı kaygı ve tedirginliktir. YAB huzursuzluk veya diken üstünde ya da gergin ve sinirli olmaya, çabuk yorulma, konsantrasyon bozukluğu veya beynin durması, huzursuz hissetme, kaslarda gerilme veya uyku bozukluğuna da neden olabilir. Bu durum günlük yaşantıda ortaya çıkan stres ve gerginliklerden farklıdır.


2.PREPLUS B12 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREPLUS B12'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PREGAMİN’i pregabalin, B12 vitamini veya PREGAMİN içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

Ayrıca, PREGAMİN’in 18 yaş altı kullanımında güvenlik ve etkinliği bilinmediği için bu yaş grubunda kullanılması önerilmemektedir.

PREPLUS B12'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

PREGAMİN kullanan bazı hastalarda alerjik reaksiyon belirtileri bildirilmiştir. Bu belirtiler arasında yüzün, dudakların, dil ve boğazın şişmesi ve yaygın deri döküntüsü yer alır. Bu belirtiler ortaya çıkarsa hemen doktorunuzla konuşunuz.

PREGAMİN baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir, bu durum yaşlı hastalarda kazara yaralanma (düşme) olasılığını arttırabilir. Bu nedenle ilacın gösterdiği etkilere alışana kadar dikkatli olmalısınız.

PREGAMİN bulanık görme veya görme kaybına ya da görmede diğer değişikliklere neden olabilir. Bunlar geçicidir. Görme duyunuzda herhangi bir değişim olursa hemen doktorunuza söyleyiniz.

PREGAMİN tedavisi alırken kilo alan bazı şeker hastalarında şeker hastalığı tedavisinde değişiklik yapılması gerekebilir.

Omurilik hasarı olan hastalar ağrı veya spastisite için başka ilaç kullanıyor olabileceğinden ve bu ilaçların pregabalin ile benzer yan etkileri olduğundan bu ilaçlar birlikte kullanıldığında yan etkilerin şiddeti artabilir ve uykulu olma gibi bazı yan etkiler daha sık görülebilir.

PREGAMİN alan bazı hastalarda kalp yetmezliği bildirilmiştir. Bu hastalar çoğunlukla kalp damar hastalıkları olan yaşlı kişilerdi. Bu ilacı almadan önce kalp hastalığı öykünüz varsa mutlaka doktorunuza bildiririniz.

PREGAMİN alan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer PREGAMİN kullanırken ürinasyonda (idrar yapma) azalma fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz çünkü ilacın bırakılması bu durumu düzeltebilir.

PREGAMİN gibi antiepileptik ilaçlar kullanan az sayıda bazı hastalar kendilerine zarar verme veya öldürmeyi düşünmüşlerdir. Bu gibi düşünceleriniz olduğu zaman doktorunuzla temasa geçiniz.

PREGAMİN, içeriğindeki B12 vitamininin konsantrasyonlarında yükselme meydana geldiğinden optik nöropatilerde (göz sinirlerinde bozukluk-duyu kaybı) kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREPLUS B12'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PREGAMİN aç veya tok karnına alınabilir PREGAMİN ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PREGAMİN’in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların etkin doğum kontrol yöntemleri uygulamaları önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PREGAMİN ’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

PREGAMİN baş dönmesi, uykulu olma ve konsantrasyon azalmasına neden olabilir. Bu ilacın araç ve makine kullanım becerinizi etkileyip etkilemediğini bilene kadar araç ve makine kullanmayınız.

PREPLUS B12'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı

PREGAMİN efervesan tabletin her dozunda 11,25 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PREGAMİN ve diğer bazı ilaçlar birbirini etkileyebilir. Belirli bazı ilaçlarla birlikte alındığında PREGAMİN bu ilaçların yan etkilerini arttırabilir ve bu durum solunum durması ve komaya kadar gidebilir. Baş dönmesi, uykulu olma hali ve konsantrasyon azalmasının derecesi PREGAMİN ile birlikte aşağıdaki maddeleri içeren tıbbi ürünlerin kullanılmasıyla artabilir:

• Oksikodon (ağrı kesici)

 • Lorazepam (anksiyete tedavisinde kullanılan bir ilaç )
 • Alkol
 • PREGAMİN oral kontraseptiflerle birlikte kullanılabilir.

  Antibiyotik ve vitamin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.PREPLUS B12 nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Periferal ve merkezi nöropatik ağrı, epilepsi veya yaygın anksiyete bozukluğu:

  Size ve tıbbi durumunuza göre ayarlanan pregabalin dozu genellikle günde 150 mg ila 600 mg B12 vitamini dozu 1 mg - 4 mg arasındadır.

  Doktorunuz PREGAMİN’i günde iki veya üç defa almanızı söyleyecektir. Günde iki defa alacaksanız PREGAMİN’i bir sabah bir akşam her gün yaklaşık aynı saatlerde alınız. Günde üç defa alacaksanız PREGAMİN’i bir sabah, bir öğleden sonra ve bir de akşam her gün yaklaşık aynı saatlerde alınız.

  Yaşınız 65 ve üzerinde ise böbreklerinizde problem olmadığı sürece PREGAMİN’i normal şekilde almalısınız.

  Böbreklerinizde problem varsa doktorunuz farklı bir doz ve/veya doz rejimi uygulayabilir.
  PREGAMİN’i her zaman doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  PREGAMİN ağızdan kullanılır.

  PREGAMİN efervesan tablet bir bardak suda çözüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir..

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda Kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  .

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarındaki azalmaya göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonlarındaki azalmaya göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer PREGAMİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PREPLUS B12 kullanırsanız

  PREGAMİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PREPLUS B12'i kullanmayı unuttuysanız

  PREPLUS B12'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PREPLUS B12 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz    söylemediği    takdirde    PREGAMİN’i    almayı bırakmayınız.    Tedavi

  sonlandırılacaksa en az bir hafta süreyle doz kademeli olarak azaltılarak yapılmalıdır.

  Uzun veya kısa süreli pregabalin tedavisi sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir.
  Bunlar arasında uyumada zorluk, baş ağrısı, bulantı, ishal, grip benzeri belirtiler, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve baş dönmesi yer alır.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA13191
Satış Fiyatı 686.3 TL [ 1 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 686.3 TL [ 26 Mar 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929023375
Etkin Madde Pregabalin + Vitamin B12
ATC Kodu N03AX
Birim Miktar 150+1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sinir Sistemi > Antiepileptikler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PREPLUS B12 150/1 mg 60 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Apr 2024686.30 TL
26 Mar 2024686.30 TL
11 Mar 2024686.30 TL
4 Mar 2024686.30 TL
23 Feb 2024686.30 TL
16 Feb 2024686.30 TL
9 Feb 2024686.30 TL
2 Feb 2024686.30 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları