Merck Sharp & Dohme İlaçları › PREGNYL 5000 IU IM/SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 ampül { 8699636781074 } › Kullanma Talimatı

PREGNYL 5000 IU IM/SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 ampül { 8699636781074 } Kullanma Talimatı

Koriyonik Gonodotropin }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Koryonik Gonadotropin Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 21 October  2011

PREGNYL 5000 IU Liyofılize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır.

Etken Madde

: 5000 IU insan koriyonik gonadotropini (hCG).

Yardımcı maddeler

Mannitol, disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat ve sodyum karboksimetilselüloz. Çözücü, sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza, bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREGNYL nedir ve ne için kullanılır?

2. PREGNYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREGNYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREGNYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PREGNYL nedir ve ne için kullanılır?

 • Erkeklerde PREGNYL, yalnız başına veya FSH içeren bir ürünle birlikte; cinsel salgı bezlerinin pek az geliştiği, buluğ çağının geciktiği veya sperm oluşumuyla ilişkili sorunların bulunduğu hastaların tedavisinde kullanılabilir.
 • Bazı durumlarda PREGNYL, bir veya her iki erbezinin erbezi torbasına inmediği erkek çocuklarda da kullanılabilir.

 • 2.PREGNYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PREGNYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • eğer insan koriyonik gonadotropinine veya PREGNYL’in içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • eğer büyüyebilmek için üreme hormonuna ihtiyaç duyan bir tümörünüz varsa ya da sizde böyle bir tümörün varlığından şüphe ediliyorsa.
 • eğer cinsel organlarınızda gebeliğe olanak vermeyen malformasyonlar (şekil bozuklukları) varsa.
 • eğer rahminizde, gebeliğe olanak vermeyen, miyom adlı tümör(ler) varsa
 • Yukarıdaki listede yer alan durumlardan herhangi biri mevcutsa, PREGNYL kullanmayın ve PREGNYL kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildirin.

  PREGNYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Kadın hastalar:

  Doktorunuzun yakın gözetimi altında bulunmanız, son derece önemlidir. Bunun için doktorunuz genellikle, yumurtalıklarınızı düzenli olarak ultrasonla inceleyecek ve yine düzenli aralıklarla sizden kan örnekleri alacaktır. Bu testlerin sonuçları sayesinde doktorunuz, almanız gereken günlük FSH dozunu hatasız bir şekilde belirleyecektir. Çok yüksek FSH dozları, yumurtalıkların aşırı uyarıldığı, ender görülen, ancak ciddi komplikasyonlara (sorunlara) yol açabildiğinden bu, son derece önemlidir. Yumurtalıkların aşırı uyarılması kendisini karın ağrısıyla belli edebilir. Bu uyarı özellikle, polikistik över hastalığı (yumurtalıklarda çok sayıda, küçük kistlerin yer aldığı bir hastalık) olan kadınlarda önemlidir. Gonadotropin tedavisine verdiğiniz yanıtın düzenli olarak izlenmesi, doktorunuza yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmasının önlenmesinde yardımcı olacaktır. Karın ağrınız varsa bu nedenle, gecikmeden doktorunuza başvurunuz.

  Gonadotrop etkideki ilaçlarla tedavi sonrası meydana gelen hamileliklerde, ikiz ya da daha çok sayıda bebek doğurma riski artmaktadır. Bu şekildeki çoğul hamilelikler, gebelik ve doğum sırasında hem anne adayının, hem de bebeklerinin sağlığını riske sokabilir. Dahası, çoğul hamileliklere ve kısırlık tedavisi görmekte olan hastaların belirli özelliklerine (örneğin kadınların yaşı, erkeklerin sperm özellikleri), doğuştan anormalliklerin eşlik etme riski de artabilir.

  Fallop tüpleri hasar görmüş olan kadınlardaki dış gebelik riski hafifçe artmıştır.

  Kısırlık tedavisi gören kadınlardaki düşük tehlikesi hafifçe artmış olabilir.

  PREGNYL tedavisi (gebeliğin bizzat kendisi gibi) tromboz (kan damarlarında, özellikle bacaklardaki damarlarda veya akciğerlerde kan pıhtılarının oluşması) riskini artırabilir. Tedaviye başlamadan önce bu konuyu, bilhassa aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, doktorunuzla mutlaka konuşmalısınız:

 • Tromboz riskinizin yüksek olduğunu zaten biliyorsanız
 • Sizde veya yakın aile bireylerinizde daha önce tromboz tanısı konulmuşsa
 • Aşırı derecede kiloluysanız
 • PREGNYL, kilo vermek amacıyla kullanılmamalıdır. İnsan koriyonik gonadotropini (hCG), yağ metabolizması, vücut yağlarının dağılımı veya iştah üzerinde etkisizdir.

  Erkek hastalar:

  İnsan koriyonik gonadotropini (hCG) tedavisi, androjen (erkek cinsiyet hormonu) yapımını artırdığından; aşağıdaki durumlarda doktorunuzun fazladan gözetimine ihtiyaç vardır:

 • Buluğ çağma girmemiş erkek çocuklarda; bu hastalarda erken cinsel gelişmeye ve büyümenin gecikmesine neden olabilir.
 • Sizde, aşağıdaki hastalıklardan biri varsa ya da daha önce mevcut olmuşsa:

 • kalp veya damar hastalığı
 • böbrek hastalığı
 • Epilepsi (sara)
 • migren tipi baş ağrısı
 • Androjen (erkek cinsiyet hormonu) yapımının fazlalaşması, bu sağlık sorunlarının şiddetlenmesine veya tekrarlamasına neden olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PREGNYL, luteal fazın desteklenmesinde kullanılır ama daha sonra gebelikte kullanılmamalıdır.

  Herhangi bir ilaç kullanmaya başlamadan önce doktorunuzun veya eczacınızın önerilerini alınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PREGNYL, emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Bilindiği kadarıyla PREGNYL, uyanıklık ve konsantrasyon üzerinde etkisizdir.

  PREGNYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Mannitol, disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat ve sodyum karboksimetilselüloz, PREGNYL’in içerisinde bulunan yardımcı maddelerdir. Çözücü, sodyum klorür (9 mg) ve enjeksiyonluk su (1 mL) içerir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PREGNYL’in diğer ilaçlarla etkileşimi araştırılmamış olduğundan, genellikle kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girme olasılığı dışlanamaz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.PREGNYL nasıl kullanılır ?

  PREGNYL’i her zaman tam olarak, doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol edin. Doktorunuz, size uygulanacak doza karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kadın hastalarda genellikle, yumurtlama (ovülasyon) sağlanması için bir enjeksiyon; luteal fazın desteklenmesi için en fazla 3 enjeksiyon kullanılır.

  Erkek hastalarda duruma göre birkaç hafta veya birkaç ay boyunca her hafta, çok sayıda enjeksiyon uygulanır. Sperm hücrelerinin gelişmesi yaklaşık 74 gün sürdüğünden, tedavi herhangi bir düzelme beklenmeden önce en az 3 ay boyunca devam etmelidir.

  Erkek çocuklarda enjeksiyonlar genellikle haftada iki kere olmak üzere 6 hafta uygulanır.

  Enjeksiyonlar nasd yapdır? Kuru toz, enjeksiyondan önce ampuldeki sıvının içerisinde eritilmelidir.

  Bu ilaç, yalnızca bir doktor ya da bir hemşire tarafından kas içerisine; örneğin kaba etlere, bacağın veya kolun yukarı bölümüne veya derinin hemen altına (örneğin karın duvarına) enjekte edilebilir. Enjeksiyon deri altına yapılacaksa, siz veya eşiniz tarafından gerçekleştirilebilir. Doktorunuz bunun ne zaman ve nasıl yapılacağını size söyleyecektir.


  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda: Erkek çocuklarında, yetersiz cinsiyet bezleri üzerinde uyarıcı etkiye sahip hipofız bezi fonksiyonu ile bağlantılı gecikmiş ergenlik ve anatomik tıkanmaya bağlı olmayan kriptorşidizm tedavisinde kullanılmaktadır.

  Yaşlılarda: PREGNYL’in yaşlılardakullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer PREGNYL ’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PREGNYL kullanırsanız

  PREGNYL’in zehirlilik etkisi çok düşüktür.

  PREGNYL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PREGNYL'i kullanmayı unuttuysanız

  PREGNYL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PREGNYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  PREGNYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek herhangi bir yan etki yoktur.

  Tedavinizin sonlandırılmasına doktorunuz karar verecektir.

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
  Geri Ödeme KoduA06318
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699636781074
  Etkin Madde Koriyonik Gonodotropin
  ATC Kodu G03GA01
  Birim Miktar 5000
  Birim Cinsi IU
  Ambalaj Miktarı 1
  Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Koryonik Gonadotropin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PREGNYL 5000 IU IM/SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 ampül { 8699636781074 } Barkodu