Actavis İlaçları › PREDNISOLON 1 ml 25 mg 5 ampül › Kullanma Talimatı

PREDNISOLON 1 ml 25 mg 5 ampül Kullanma Talimatı

Prednizolon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Prednizolon Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

PREDNİSOLON Ampul

Toplar damar içine, kas içine, eklem içine veya lezyon içine zerk edilerek kullanılır.

Etken Madde

Her bir ampulde 25 mg prednisolon içerir.

Yardımcı maddeler

Gliserol formal, 1.3 bütilen glikol, sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREDNISOLON nedir ve ne için kullanılır?

2. PREDNISOLON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREDNISOLON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREDNISOLON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PREDNISOLON nedir ve ne için kullanılır?

PREDNİSOLON, böbrek üstü bezinden salgılanan doğal bir hormon olan kortizolden 3-4 kat daha güçlüdür.

PREDNİSOLON’un içinde her ampulde 25 mg prednisolon bulunmaktadır.

PREDNİSOLON, iltihaba ve alerjiye karşı etki gösterir ve yüksek dozlarda bağışıklık sistemini baskılar.

Temiz, berrak, hafif yoğun, akıcı sıvı görünümündedir. Kutuda 5 ve 25 ampul bulunmaktadır. PREDNİSOLON, aşağıdaki durumlarda toplar damar içine veya kas içine verilerek kullanılabilir:

• Hormonal bozukluklar:

 • Böbrek üstü bezinin kortizon hormonunu az    salgıladığı    durumlarda
 • Böbrek üstü bezi yetmezliği olduğu bilinen    kişilerde cerrahi    tedavi, enfeksiyon gibi özel
 • bir durumun varlığında

  • Doğuştan böbrek üstü bezinin aşırı çalışması durumunda

  • Enfeksiyona bağlı olmayan tiroid iltihabında

  • Kansere bağlı kalsiyum yükselmesi durumunda

  • Romatizmal hastalıklar: Akut bir alevlenmede kısa süreyle tedaviye ek olarak uygulanabilir

  • Travma sonrası gelişen eklem iltihapları

 • Eklem sıvısı iltihabı
 • • Eklem çevresinde bulunan bursa adı verilen sıvı keselerinin iltihabı

 • Tenisçi dirseği (epikondilit)
 • Kas kirişi ve kiriş kılıflarının iltihabı
 • Damla (gut) hastalığına bağlı eklem iltihabı
 • • Sedef hastalığına (psoriasis) bağlı eklem iltihabı

  • Ankilozan spondilit (daha çok omurgayı tutan ve omurganın hareketini kısıtlayan hastalık)

  • Polimiyalji romatika (özellikle omuz ve uyluk bölgelerinde sabahları şiddetli kas ağrıları ile seyreden)

 • Tekrarlayan kıkırdaksı bölge iltihapları (polikondrit)
 • Bazı belirli vaskülit (damarı iltihabı) olguları
 • Akut romatizmal ateş
 • • Kollajen doku hastalıkları: Akut bir alevlenmede veya bazı seçilmiş vakalarda idame tedavisi olarak uygulanabilir:

 • Sistemik lupus eritematozus (iltihaplı bağ dokusu hastalığı)
 • Sistemik dermatomiyozit (daha çok deriyi ve iskelet kaslarini etkileyen iltihaplı hastalik)
 • Sjogren sendromu (tükürük ve gözyaşı bezlerini de tutan bir romatizmal hastalık)
 • Çocukların ve erişkinlerin romatizma hastalığı
 • Sistemik nekrotizan vaskülitler (damar duvarının inflamasyonu sonucu gelişen tüm sistemleri tutabilen ve yaşamı tehdit eden hastalık)
 • Takayasu arteriti (aort ve ana dallarını tutan inflamasyon sonucu oluşan damar iltihabı)
 • Wegener granulomatozu (kas tabakası ile çevrili küçük ve orta boy atardamarları tutan bir çeşit damar iltihabı).
 • Poliarteritis nodosa (bir bağ dokusu hastalığı)
 • • Deri hastalıkları:

 • Pemfigus, Stevens-Johnson Sendromu, eksfoliyatif dermatit, büllöz dermatitis, büllöz pemfigoid, herpetiformis, ağır seboreik dermatit, ağır sedef hastalığı, ağır ürtiker ve mikosis fungoides adı verilen deri ve derialtı sıvı, kan toplanması, derinin soyulması, ağır döküntüler gibi tehlikeli deri hastalıklarının baskılanmasında kullanılır.
 • • Alerjik durumlar: Diğer tedavilere cevap vermeyen ağır alerji durumlarında kullanılır:

 • Alerjik astım, temas dermatiti, atopik dermatit gibi alerjik deri hastalıkları
 • Eklem ağrıları ve deri bulguları, ateş, yorgunluk gibi bulgularla seyreden serum hastalığı
 • • Erişkinlerde ve çocuklarda tedaviye cevap vermeyen mevsimsel veya sürekli burun kaşıntısı, hapşırma, burun akıntısı ile belirgin alerjik rinit

  • İlaç alerjileri

  • Kan verildikten sonra gelişen deri döküntüleri,

  • Nefes borusunda şişme

  • Göz hastalıkları: Göz ve çevresindeki dokuları tutan kısa seyirli veya uzun süren alerjik ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılır. Bunun yanı sıra bir göz hasarlanınca diğer gözde gelişen nedeni açıklanamayan iltihaplanmalar ve şakak arterinin iltihaplanmasında da (temporal arteritis) kullanılır.

  • Gastrointestinal sistem hastalıkları:

  • Ülseratif kolit ve bölgesel enterit denilen özel bağırsak iltihaplanmalarında hastalığın kritik döneminin atlatılması amacı ile kullanılır.

 • Otoimmün hepatit (karaciğer hastalığı), eozinofili gastro-enterohepatitler, otoimmün pankreatit (pankreas iltihaplanması) gibi hastalıklarda ve yemek borusunun kostik madde yaralanmalarının iyileşme döneminde kullanılır.
 • • Solunum hastalıkları:

 • Bulgu veren sarkoidoz, beriliyoz, aspergilloz gibi akciğer hastalıkları
 • Eozinofil denen kan hücrelerinde artışla seyreden nedeni belirsiz zatüree
 • Alerjik olmayan astım
 • Akciğerlerde fibrozis denen sertleşmenin gelişmesi
 • Kronik bronşit gibi solunum yollarını tıkayan hastalıkların alevlenme dönemleri
 • Ağır veya yaygın akciğer veremi
 • Özellikle lenf düğümlerindeki şişlik solunumu kısıtlıyorsa diğer verem tedavileri ile birlikte kullanılır, parazit hastalıklarına bağlı akciğer bozukluğu (Loeffler sendromu)
 • Akciğere gıda kaçması ile oluşan zatüree
 • Oksijenlenmeyi bozan Pnömositis carinii denilen mikropla gelişen zatüree gibi nefes almayı güçleştiren akciğer hastalıkları
 • • Kan hastalıkları:

 • Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile oluşan kansızlık
 • Trombositlerin azaldığı ve deride toplu iğne başı gibi kanama odaklarının belirdiği nedeni bilinmeyen trombosit azlığına bağlı kanamalar,
 • Kırmızı kan hücrelerinin tek başına azalması (doğuştan veya sonradan),
 • Yaşamın ilk 2 ayında bulgu veren Diamond-Blackfan anemisi denilen özel bir kansızlık çeşidi gibi kan hastalıkları
 • Beyin tümörleri, akut GVHH, spinal kord basısı ve vena kava superior sendromu olgularının tedavisinde
 • • Neoplastik hastalıklar:

 • Kan kanseri (lösemi) veya lenf kanserinde ek tedavi olarak kullanılabilir.
 • Kanser kemoterapisi ve radyoterapiye bağlı bulantıların tedavisinde destek tedavi olarak kullanılabilir.
 • • Ödemli durumlar: Lupusa bağlı olan veya olmayan nefrotik sendrom hastalarında kullanılır (İdrarda proteinin bol miktarda atıldığı ve buna bağlı olarak vücutta ödem denilen şişliklerin geliştiği özel bir böbrek yetmezliği türü)

  • Diğer:

  • Sinir sistemini veya kalbi tutan trişin hastalığında ( domuz etinden geçen bir parazit)

  • Verem mikrobunun neden olduğu menenjitte bu mikroba karşı kullanılan tedaviye eklenebilir

  • Organ nakillerinden sonra doku reddi gelişirse kullanılabir.

  • Eklem içine veya yumuşak dokuya enjeksiyonu: Kireçlenmeye bağlı eklem sıvısı iltihabı, romatizma, bursa denilen sıvı keselerinin iltihabı, damla hastalığındaki eklem iltihabı, tenisçi dirseği, kas kirişi ve kılıfının iltihabı, travma sonrası gelişen eklem ve kemik iltihabı

  • Lezyon içine enjeksiyonlar: Keloidler denilen düzensiz yara iyileşmeleri, liken planus, sedef hastalığının plakları, granüloma anulare, basit liken, diskoid lupus, diabete bağlı yağ dokusu nekrozları, kısmi saç dökülmesi (alopesi areata) gibi deri hastalıklarında ve sinir kılıfları veya kirişlerdeki sıvı dolu tümörler gibi hastalıklarda kullanılır.


  2.PREDNISOLON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PREDNISOLON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Prednisolon’a veya PREDNİSOLON ampulun içindeki yardımcı maddelerden harhangi birine karşı alerjiinz olduğu söylenmişse,

 • Yaygın bir enfeksiyonunuz varsa,
 • • Mide veya oniki parmak barsağınızda aktif ülser (yara) varsa,

 • İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,
 • Kemik erimesi tanısı konmuş ise,
 • Canlı aşıların uygulanmasında,
 • BCG aşısı yapılmış lenfoma hastalarında,
 • Glokom (göz tansiyonu) varsa,
 • • Ağır bir kas hastalığı (myastenia gravis hariç) bulunuyorsa kullanılmamalıdır.

 • Eklem içi ve çevresine uygulamanın yapılmaması gereken durumlar    ise    eklemde veya eklem
 • çevresinde enfeksiyon bulunmasıdır. Direkt kas    içine    veya    omurga    eklemlerinin    içine

  uygulanmamamlıdır.

  PREDNISOLON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Tedavi sırasında Kaposi sarkomu denilen nadir görülen bir iskelet kası kanseri gelişirse

  • Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz)

  • Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.

  • Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar (özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarından uzak durunuz. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz).

  • Verem, mantar hastalıkları, amip ve sağlıklı insanlarda genellikle hastalığa sebep olmayan (fırsatçı enfeksiyonlar) organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda artışa sebep olabilir.

 • Bağırsaklarında strongiloides cinsi kurt bulunan hastalarda    ciddi enfeksiyonlar gelişebilir.
 • Sıtmanın beyni tuttuğu hastalarda kullanılması önerilmez.
 • Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan    kaçınılmalıdır.    Ölü    aşıların ise
 • etkinliklerinden tam emin olunamaz.

  • Menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz açısından dikkat edilmelidir.

 • Kan basıncı yüksek ve kalp yetmezliği olan hastalarda,
 • • Şiddetli duygudurum bozuklukları olanlarda (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğu olanlarda

 • Şeker hastalarında ve ailesinde şeker hastası bulunanlarda
 • • Veremlilerde veya önceden verem hastalığı geçirmiş kişilerde

  • Göz içi basıncı yüksek kişilerde veya ailesinde bu tür hastalığı olanlarda

 • Karaciğer ve böbrek yetmezliği hastalarında
 • Sara (epilepsi) hastalarında
 • • Kortikosteroid tedavisi ile kas güçsüzlüğü ortaya çıkan hastalarda

 • Mide şikayetleri olanlarda
 • • Ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi bağırsak hastalığı bulunanlarda (kanama ve delinme riski artar)

 • Yeni bağırsak ameliyatı geçirmiş kişilerde
 • Tiroid bezi fazla çalışanlarda
 • Karaciğer sirozu olanlarda
 • Gözdeki herpes zoster enfeksiyonlarında veya görme siniri    enfeksiyonlarında
 • Gözde gelişen diğer virüs ve mantar enfeksiyonlarında
 • Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır
 • • Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.

  • Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 40 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşamüzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  PREDNISOLON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Tedavi sırasında diyet; potasyum, protein ve vitaminlerden zengin, yağ, karbohidrat ve sodyumdan fakir olmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PREDNİSOLON ampul, ancak hekim tarafından mutlaka gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatle kullanılabilir.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde dikkatli kullanılmalıdır. Bebeğin büyüme ve gelişmesi izlenmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  PREDNİSOLON’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

  PREDNISOLON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PREDNİSOLON, sodyum içermektedir. Ancak bu miktar diyetinizi engellemeyecek kadar düşüktür.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Siklosporin, metotreksat (bağışıklık hastalıklarında kullanılan ilaçlar)
 • Ritonavir (virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • • Ağızdan alınan doğum kontrol hapları (PREDNİSOLON’un etkisini artırır).

 • Ketokonazol (mantar hastalıklarında kullanılır)
 • Barbituratlar (uyku ilaçları)
 • • Fenitoin, karbamazepin, primidon, aminoglutetimid gibi sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Rifampisin, rifabutin, izoniazid gibi antibiyotikler
 • Mifepriston (düşük hapı olarak bilinir)
 • • Aspirin ve steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (mide şikayetleri artar)

 • Aşılar ve toksoidlerin etkileri azalır.
 • • Kan sulandırıcı ilaçlar (kanama fonksiyonları daha yakın takip edilmelidir)

 • Şeker tedavisinde kullanılan ilaçlar (doz ayarlaması gerekebilir)
 • Tansiyon ilaçları ve idrar söktürücüler (etkileri azalabilir)
 • Potasyum atılımını artıran idrar söktürücüler, amfoterisin (mantar    tedavisinde de etkili
 • antibiyotik) ve karbeneksolon (mide koruyucusu) (potasyum düşürür    ve kalp yetmezliğinde

  kullanılan ilaçların etkisini artırır)

 • Astım tedavisinde kullanılan teofilin, yüksek dozlarda bambuterol,    fenoterol, formoterol,
 • salbutamol, salmeterol ve terbutalin ve doğumda kullanılan ritodrin ile    birlikte kullanıldığında

  potasyum miktarı azalır.

 • Somatotropin

• Kortikosteroidler alerji için uygulanan deri testlerine verilen reaksiyonu baskılayabilir.

• Myasteni gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalarında antikolinesteraz ajanlar ile kortikosteroidlerin birlikte kullanılması şiddetli kas güçsüzlüğüne neden olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PREDNISOLON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınızın cinsine ve görülme süresine göre alacağınız doz miktarını ve PREDNİSOLON ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Özellikle uzun süreli uygulamalarda dozun sabahları uygulanması tercih edilir.

Erişkinlerde genellikle yeni başlamış iltihabi durumlarda 50 mg ile ve daha uzun süredir devam eden durumlar için ise 25 mg ile tedaviye başlanır. Ağır hastalıklarda daha yüksek dozlar kullanılabilir. Daha sonra doz yavaş yavaş azaltılarak idame doza geçilir. Uzun süreli kullanımlarda günlük 7.5 mg üzerine çıkılmaması önerilir.

Eklem içine uygulamada hekim tarafından ekleminizin içine veya çevresine eklemin büyüklüğüne göre 5-25 mg zerk edilecektir. Bir günde en fazla 5 ekleminize bu tedavi uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu

PREDNİSOLON, hekim tarafından toplar damar içine, kas içine, eklem içine veya eklem çevresine veya lezyon içine uygulanabilir.

Ampulun kullanılmadan önce çalkalanması gerekir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

İstenmeyen etkiler daha sık görüldüğü için dikkatle kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Dikkatli kullanılması ve hastanın yakından izlenmesi gerekir.

Eğer PREDNİSOLON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PREDNISOLON kullanırsanız

PREDNİSOLON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında önemli bir bulgu görülmez. Uzun süre yüksek dozda kullanılmasına bağlı istenmeyen etkilerin görülmesi daha sık rastlanan bir durumdur. Bu durumda doz yavaş yavaş azaltılır. Doktorunuz ortaya çıkan bulgularınıza yönelik destekleyici tedavi uygulayacaktır.

PREDNISOLON'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz PREDNİSOLON dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PREDNISOLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan PREDNİSOLON almayı aniden kesmeyiniz. Hastalık bulgularınız şiddetlenebilir. PREDNİSOLON’un doktorunuzun önerisine göre daima yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi gerekir.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA06303
Satış Fiyatı 40.85 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.85 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517750205
Etkin Madde Prednizolon
ATC Kodu H02AB06
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Prednizolon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PREDNISOLON 1 ml 25 mg 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202340.85 TL
14 Mar 202340.85 TL
10 Mar 202334.88 TL
3 Mar 202334.88 TL
24 Feb 202334.88 TL
20 Feb 202334.88 TL
10 Feb 202334.88 TL
3 Feb 202334.88 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları