Meditera İlaçları › PRECEDEX 200 mcg 2 ml 5 flakon › Kullanma Talimatı

PRECEDEX 200 mcg 2 ml 5 flakon Kullanma Talimatı

Deksmedetomidin (baz) }

Sinir Sistemi > TRANKİLİZANLAR Meditera Group | Güncelleme : 22 February  2019

PRECEDEX 200 jıg/2 ml i.v konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

100 mikrogram deksmedetomidin (baz)’e eşdeğer 118 mikrogram deksmedetomidin

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PRECEDEX nedir ve ne için kullanılır?

2. PRECEDEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PRECEDEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PRECEDEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PRECEDEX nedir ve ne için kullanılır?

 • PRECEDEX 5 adet flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • Her flakonda 2 mİ konsantre infüzyon çözeltisi içerisinde etkin madde olarak 200 gg deksmedetomidin (100 gg/mL) içerir. PRECEDEX, berrak ve renksiz bir çözeltidir.

 • 2.PRECEDEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRECEDEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Deksmedetomidine ya da bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz varsa,
 • Kalp atımlannızda düzensizlik (2. ve 3. derece kalp bloğu) varsa,
 • Tedaviye cevap vermeyen düşük kan basıncınız varsa,
 • Yakın zamanda inme veya beyninize kan sağlanmasını engelleyen diğer ciddi bir rahatsızlık geçirdiy şeniz.
 • PRECEDEX almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  PRECEDEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer anormal düşük kalp hızınız varsa (hastalık ya da yüksek derecede fiziksel form nedeniyle),
 • Eğer düşük kan basıncınız varsa,
 • Eğer düşük kan hacminiz varsa, örneğin kanama sonrası,
 • Eğer bazı kalp rahatsızlıklarınız varsa,
 • Eğer yerleşik olarak kan basıncınız yüksekse,
 • Eğer şeker hastalığınız varsa,
 • Eğer yaşınız 65 ’in üzerindeyse,
 • Eğer nörolojik bir rahatsızlığınız varsa (baş veya omuriliğinizde bir yaralanma veya inme),
 • Eğer ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
 • Eğer bazı ilaçlardan özellikle anestezi yapan ilaçlardan sonra ateşiniz çok yükseliyorsa,
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

  PRECEDEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PRECEDEX tedavisi ile yiyecek ya da içecekler arasında etkileşim meydana gelmesi olası değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, PRECEDEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz ancak gerekli olması halinde size PRECEDEX verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, PRECEDEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. PRECEDEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, doktorunuz, tedaviniz süresince emzirmeyi durdurmanızı isteyebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  PRECEDEX uygulanmasını takiben araç ve makine kullanma kabiliyetinizde azalma olabileceği için herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  PRECEDEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PRECEDEX her bir flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PRECEDEX birlikte uygulandığında anestetikler, sedatifler (sakinleştiriciler), hipnotikler (uyku verici ilaçlar) ve opioidlerin (afyon benzeri ilaçlar) etkilerinde artışa yol açabilmektedir. Birlikte

  uygulandıkları zaman, PRECEDEX ya da eşlik eden anestetik, sedatif, hipnotik ya da opioid dozunun azaltılması gerekebilir.

  Sevofluran, izofluran, propofol, alfentanil ve midazolam ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır, doz azaltılması gerekebilir.

  PRECEDEX’in, amfoterisin B (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve diazepam (kaygı giderilmesinde kullanılan bir ilaç) ile geçimsiz olduğu gösterildiğinden bu ilaçlarla birlikte aynı setle damar yoluna verilmemelidir.

  PRECEDEX, damar genişletici ve kalp atım hızını azaltıcı (negatif kronotropik ilaç) ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.


  3.PRECEDEX nasıl kullanılır ?

  PRECEDEX yalnızca yoğun bakımdaki veya ameliyathanedeki hastalar konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz sizin için uygun doza karar verecektir. PRECEDEX dozu, yaşınıza, kilonuza, genel sağlık durumunuza, gerekli sakinleştirme (sedasyon) düzeyine ve ilaca nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Gerekli olduğunda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz tedavi boyunca kalbinizi ve kan basıncınızı takip edecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulama yolu ve metodu

  PRECEDEX uygulaması, kontrollü bir infüzyon cihazı kullanılarak damar içine yapılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  PRECEDEX 18 yaşından küçük çocuklarda kullanıma ilişkin herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Eğer PRECEDEDCin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECEDEX kullanırsanız

  PRECEDEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi

  3

  yapılacaktır.

  PRECEDEX kullanmanız gerekenden veya reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PRECEDEX'i kullanmayı unuttuysanız

  PRECEDEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PRECEDEX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Meditera Group
Geri Ödeme KoduA06301
Satış Fiyatı 481.8 TL [ 22 Feb 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 481.8 TL [ 19 Feb 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697843760080
Etkin Madde Deksmedetomidin (baz)
ATC Kodu N05CM18
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 5
Sinir Sistemi > TRANKİLİZANLAR
İthal ( ref. ülke : Abd ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PRECEDEX 200 mcg 2 ml 5 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Feb 2019481.80 TL
19 Feb 2019481.80 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları