Polifarma İlaçları › POLIPARIN 25000 IU/5 ml IV/SC enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

POLIPARIN 25000 IU/5 ml IV/SC enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Heparin Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2014

POLİPARİN 25.000 IU/5 mL IV/SC Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine veya deri altına uygulanır.

•

Etken Madde

Her bir flakon 25 000 I.U. heparin sodyum içerir.

Her bir ml çözelti 5 000 I.U heparin sodyum içerir.

•

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, benzil alkol, enjeksiyonluk su ve asidite seviyesini normal tutmak için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. POLIPARIN nedir ve ne için kullanılır?

2. POLIPARIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. POLIPARIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. POLIPARIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.POLIPARIN nedir ve ne için kullanılır?

POLİPARİN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

POLİPARİN, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

POLİPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

POLİPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),

• Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),

• Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında,

• Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa,

• Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.

Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.


2.POLIPARIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POLIPARIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı alerjiniz varsa,

• Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trom bos itler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon)

• Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa

• Çok yüksek tansiyonunuz varsa,

• Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

• Mide ülseriniz varsa,

• Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,

• Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,

• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,

• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,

• Düşük yapma ihtimaliniz varsa

Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

POLIPARIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

• Böbrek problemleriniz varsa,

• Karaciğer problemleriniz varsa,

• Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,

• Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),

• Bilinen şeker hastalığınız varsa,

• Lumbar ponksiyon yapılmışsa,

• Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,

• Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz.

• Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,

• Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz,

• 1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.

• Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımr bölümüne bakınız.

• Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,

POLIPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Doktorunuz POLİPARİNM size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POLIPARIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

Araç ve makina kullanımı

POLİPARİN’in genellikle araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

POLIPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

POLİPARİN her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün 47,25 mg benzil alkol içermektedir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Eğer hamile iseniz POLİPARİN'i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).

• Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

• Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

• Anjina tedavisi için gliseril trinitrat intüzyonu heparinin etkisini artırabilir.

• Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.3.POLIPARIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

POLİPARİN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirlenmiştir.

POLİPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

POLİPARİN herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine veya cilt altına uygulanır.

%5 glukoz veya %0.9 sodyum klorür içinde devamlı intravenöz infüzyon yoluyla veya aralıklı intravenöz enjeksiyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Heparinin intravenöz enjeksiyon hacmi 15 ml’yi geçmemelidir.

Heparinin etkisi kısa süreli olduğundan, aralıklı intravenöz enjeksiyon yerine, intravenöz infüzyon ile veya subkutan enjeksiyonla uygulama tercih edilmektedir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda POLİPARİN almanıza karar verebilir.

Eğer POLİPARİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla POLIPARIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla POLIPARIN kullanırsanız

Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız).

Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

POLİPARİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

POLIPARIN'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulayacağından kullanmanız gerekenden daha fazla POLİPARİN uygulanması beklenmez. Unutulduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14361
Satış Fiyatı 210.1 TL [ 4 Dec 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 210.1 TL [ 24 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606774655
Etkin Madde Heparin Sodyum
ATC Kodu B01AB01
Birim Miktar 25000+5
Birim Cinsi IU/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

POLIPARIN 25000 IU/5 ml IV/SC enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Dec 2023210.10 TL
24 Nov 2023210.10 TL
17 Nov 2023210.10 TL
13 Nov 2023210.10 TL
3 Nov 2023210.10 TL
27 Oct 2023210.10 TL
20 Oct 2023210.10 TL
16 Oct 2023210.10 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları