› › Kullanma Talimatı

POLIFLEKS %20 MANNITOL sudaki solüsyonu 1000 ml PVC setli Kullanma Talimatı

Mannitol }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Mannitol Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 15 November  2019

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU

Etken Madde

   Her    bir    litre çözelti 200 gram mannitol içerir.

Yardımcı maddeler

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. POLIFLEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. POLIFLEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. POLIFLEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

POLİFLEKS %20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU idrar söktürücü etkili mannitol adlı etkin maddeyi içerir ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

Bir grup hastalığa bağlı azalmış idrar miktarını arttırır ya da hiç olmayan idrarın oluşmasını sağlar. Artmış kafa içi basıncı ve göz içi basıncını azaltmak ya da böbreklerden atılan maddelerle olan zehirlenme durumlarında bu maddelerin böbreklerden atılımım teşvik etmek amacıyla da kullanılır.

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU, 100, 150, 250, 500 ve 1000 mPlik PVC torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.


2.POLIFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POLIFLEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Kanınızın sıvı bölümünün yoğunluğunun zaten normalden yüksek olduğu durumlar (hiperozmolarite).

- Vücudunuz ağır bir şekilde susuz kalmışsa (şiddetli dehidratasyon).

- Uzun süredir hiç idrarınız yoksa.

- Ağır bir kalp yetmezliğiniz varsa.

- Akciğerlerinizde, kollarınızda, bacaklarınızda ya da tüm vücudunuzda bol miktarda sıvı birikimi olmuşsa (şiddetli bir ödem durumu varsa).

- Kafa içi kanama geçiriyorsanız.

- Kan-beyin bariyeriniz bozulmuşsa.

POLİFLEKS %

POLIFLEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

- Böbrek işlevlerinde bozukluk, böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliği;

- Kalp hastalığı ya da kalp yetmezliği;

- Akciğer hastalığı;

- Şok durumu; ya da böbreklerinize hasar verebilecek bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz size POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilecektir.

Bu ilaç size yalnızca ambalajı sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa uygulanacaktır.

Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca eş zamanlı olarak size kan transfüzyonu da yapılması gerekirse, POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU için kullanılanla aynı setten uygulanmayacaktır.

POLİFLEKS %

POLIFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

POLIFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nu kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

POLİFLEKS %

POLIFLEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.

Diğer idrar söktürücülerle birlikte kullanılması durumunda bu ilacın etkisi artabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda doz ayarlaması gerekebilir.

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan idrarla atılan bazı ilaçların (örn. lityum ve methotreksat) atılma hızlarını arttırabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda bu ilaçlara yeterli yanıt alınamayabilir.

Böbreklerde hasar oluşturabilecek nitelikteki bazı ilaçları kullanmakta olan hastalarda birlikte uygulanması, POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nun sıvı dengesinde oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle kullanılmakta olan ilacın zararlı etkisinde artışa neden olabilir. Bu nedenle birlikte siklosporin adlı bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanan hastalar bu zararlı etkiler açısından yakından izlenmelidir.

Ayrıca insanlarda görüldüğü konusunda kısıtlı bilgiler bulunmasına rağmen, POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:

- Aminoglikozid grubundan antibiyotiklerle olası etkileşimler:

Bu ilaçların POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında işitme üzerindeki zararlı etkileri artabilir.

- Bazı kas gevşetici ilaçlarla (depolarizan nöromusküler bloker ilaçlar) olası etkileşimler:

Bu ilaçların POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında etkilerinde artış görülebilir.

- Ağız yolundan kullanılan kanı sulandırıcı ilaçlarla (oral antikoagülanlar) olası etkileşimler:

Birlikte kullanımda POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nun vücuttaki suyu azaltıcı etkisine bağlı olarak kanda bulunan pıhtılaşma faktörlerinin yoğunlukları artarak bu ilaçların etkileri azalabilir.

- Bir kalp ilacı olan digoksin ile olan etkileşimler:

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedaviden sonra kandaki potasyum düzeyleri azalırsa (hipokalemi) olursa bu ilaca bağlı zehirlenme riski bulunur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.POLIFLEKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda böbrek işlevleri bozulmaya başlamış olabileceğinden, bu durum dozu belirlemeden önce dikkate alınır.

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa size öncelikle bir test dozu uygulanacak ve ancak bu dozdan sonra yeterli idrara çıkarsanız uygulamaya başlanacaktır.

Eğer POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla POLIFLEKS kullanırsanız

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız:

POLİFLEKS % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

POLİFLEKS %

POLIFLEKS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

POLİFLEKS %

POLIFLEKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 13.49 TL [ 15 Nov 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.49 TL [ 8 Nov 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606691631
Etkin Madde Mannitol
ATC Kodu B05BC01
Birim Miktar 20
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 1000
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Mannitol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

POLIFLEKS %20 MANNITOL sudaki solüsyonu 1000 ml PVC setli Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Nov 201913.49 TL
8 Nov 201913.49 TL
1 Nov 201913.49 TL
25 Oct 201913.49 TL
18 Oct 201913.49 TL
14 Oct 201913.49 TL
4 Oct 201913.49 TL
28 Sep 201913.49 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları