› › Kullanma Talimatı

POLIFLEKS %20 DEKSTROZ 500 ml sol. setsiz Kullanma Talimatı

Dekstroz }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidrat Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 8 November  2019

POLİFLEKS %20 DEKSTROZ İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir litre çözelti 200 gram dekstroz monohidrat içerir.

Yardımcı madde(ler):Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. POLIFLEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. POLIFLEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. POLIFLEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

POLİFLEKS %20 DEKSTROZ vücuttan kaybedilen ya da ağız yoluyla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

POLİFLEKS %20 DEKSTROZ, 100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitre hacminde PVC ve PP torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlarda ya da vücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir protein kaynağıyla birlikte kullanılır.

İçerdiği glukoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen POLİFLEKS % 20 DEKSTROZ vücuda kalori yanında su da sağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal, kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır.

POLİFLEKS % 20 DEKSTROZ, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçlarm damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.


2.POLIFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POLIFLEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:

 • Kafa içi kanamalar.
 • Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.
 • İdrar çıkaramadığınız durumlar (anüri durumları).
 • Karaciğer hastalığına bağlı koma.
 • POLIFLEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız varsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tahammülsüzlüğünüz varsa;

  • Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa;
  • Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda şekere tahammülünüz azalabilir) bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.

  Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa içi kanama riskinde artışa neden olabilir).

  İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damar içi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafmdan tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kan tahlilleri yapılabilir.

  Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  ‘Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız ’

  POLIFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  POLIFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde POLİFLEKS %20 DEKSTROZ’u kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktomnuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde POLİFLEKS % 20 DEKSTROZ’u kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  POLİFLEKS %20 DEKSTROZ’un araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  POLIFLEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  POLİFLEKS %20 DEKSTROZ’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktomnuza bildiriniz.

  POLİFLEKS % 20 DEKSTROZ, bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlarm seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafmdan kontrol edilecektir.

  POLİFLEKS % 20 DEKSTROZ, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.POLIFLEKS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktomnuz POLİFLEKS %20 DEKSTROZ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik bora (set) aracılığıyla kullanılır.

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafmdan karar verilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanm ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafmdan ayarlanır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer POLİFLEKS %20 DEKSTROZ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla POLIFLEKS kullanırsanız

  POLİFLEKS % 20 DEKSTROZ’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki tuz yoğunluklarında azalma ve kanın yoğunluğundaki artış bulunur.

  Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuz kalma durumu (dehidratasyon) oluşur.

  İdrar miktarında artış olmadığı dummlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

  POLİFLEKS %20 DEKSTROZ’u kullanmayı unutursamz:

  Unutulan dozlan dengelemek için çift doz almayınız.

  POLIFLEKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  B ulunmamaktadır.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00058
  Satış Fiyatı 7.85 TL [ 8 Nov 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 7.85 TL [ 1 Nov 2019 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699606690979
  Etkin Madde Dekstroz
  ATC Kodu B05BA03
  Birim Miktar 20
  Birim Cinsi %
  Ambalaj Miktarı 500
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidrat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  POLIFLEKS %20 DEKSTROZ 500 ml sol. setsiz Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Nov 20197.85 TL
  1 Nov 20197.85 TL
  25 Oct 20197.85 TL
  18 Oct 20197.85 TL
  14 Oct 20197.85 TL
  4 Oct 20197.85 TL
  28 Sep 20197.85 TL
  20 Sep 20197.85 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları